Menua Webgunearen menua ireki/itxi

XSLaren edukia

Bioenergia27856

Ikastegia
Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola. Eibarko Atala
Titulazioa
Energia Berriztagarrien Ingeniaritzako Gradua
Ikasturtea
2021/22
Maila
2
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Ingelesa
Kodea
27856

IrakaskuntzaToggle Navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala3045
Mintegia1522.5
Laborategiko p.1218
Landa p.34.5

Irakaskuntza-gidaToggle Navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteaToggle Navigation

Bioenergia, Energia Berriztagarrietarako Ingenieritza Graduko 2. mailan ematen den espezialitate moduluko enborrezko ikasgai bat da. Hemen ikusiko da zer-nolako energia motak lor daitezken biomasa energia-iturri bezala erabiliz.

IKASGAIAREN HELBURUA: Biomasatik lortutako energia desberdinen berri ikastea.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen EmaitzakToggle Navigation

Ezagutu eta defini dezake oinarrizko kontzeptu hauek:
- Fotosintesia
- Karbonoaren zikloa
- Biomasa eta biomasa motak
- Biobirfindegia eta birfindegi motak.
- Bioerregai mota desberdinak ezagutzen ditu eta badaki:
- Lehengai nagusiak bioerregaiak lortzeko.
- Bere ekoizpen-prozesuak.
- Bioerregai bakoitzaren ekoizpen eta mundu-merkatuak.

- Ekoizpenerako dauden oinarrizko teknologiak.
- Bioerregaien ingurumenarekiko ikuspuntua.
- Biomasa eta bioerregaiak karakterizatu eta tratatzeko dauden oinarrizko teknika
esperimentalak menperatzen ditu.

Zeharkako Konpetentziak: Ahozko adierazpena, talde-lana eta Lanaren kudeaketa: denboraren kudeaketa eta plangintza dira.


Gainera, jasangarritasunaren azterketa, ingurumenari, gizarteari eta ekonomiari dagokienez, ikasgaiaren ikaskuntza-helburuetan txertatu da, eta ikasgaiaren hasieran lantzen da, 1. kapituluko 1. mintegian, jarduera espezifiko batean. Karbono-aztarna eta eguneroko jarduera edo produktu baten jasangarritasunarekin lotutako beste parametro batzuk zehaztea da lanaren ardatza, adibidez, ur-botila baten ekoizpenaren eta erabileraren inpaktua. Jarduera horretan, poster bat egingo da taldeka, produktuaren eta/edo jardueraren jasangarritasunari buruzko balorazioarekin lotutako edukirik garrantzitsuenarekin, eta kartelak saio eta lehiaketa batean erakutsiko dira. Jarduera hori "1. mintegi" gisa ebaluatuko da, irakasgaiaren ebaluazioaren deskribapenean adierazitako azken oharrean duen pisuarekin.

Eduki teoriko-praktikoakToggle Navigation

1. Gaia Fotosintesia. Deskribapena. Karbono dioxidoaren zikloa.
2. Gaia Biomasa. Definizioa, biomasaren konposaketa, biomasa karbono dioxidoaren biltegi,
biomasa motak.
3. Gaia Bioerregaiak. Sarrera. Definizioa, Bioerregaien sailkapena. Mundu-merkatuak,
Ekoizpena. Oinarrizko teknologiak bioerregaien ekoizpenerako. Ekoizpenaren eraginkortasun
erlatiboa. Energi-balantzea. Bioerregaien ingurumenarekiko ikuspegia.
4. Gaia Definizioa eta bioetanolaren konposaketa, lehengaiak, ekoizpen-teknologiak, erabilerak.
5. Gaia Biodiesel. Definizioa, transesterifikazio-prozesua. Lehengaiak. Ekoizpen industriala.
Erabilerak.
6. Gaia Biogasaren definizioa eta konposaketa. Lehengaiak, biodegradazio-prozesua,
ekoizpen-prozesua, industri-teknologiak, erabilerak.
7 Gaia. Prozesu termokimikoak. konbustioa. Gasifikazioa. Pirolisia. Energia biomasa solidatik.

MetodologiaToggle Navigation

Ikasagai hau diseinatua dagoen moduan, ikasleak landu beharreko kontzeptu guztiak ikusita izango ditu laborategiko praktikak egin aurretik. Hori dela-eta, irakasgai honi dagozkion 30 ordu magistralak lauhileko horretako lehenengo 10 asteetan emango dira (3h/astean) eta azkenengo 5 asteetan 3h-tako 5 praktika egin beharko dituzte.

Osasun egoerak aurrez aurreko irakaskuntza edota ebaluazioa eragotziz gero, onlineko jarduerara joko da eta ikasleei aldaketa horren berri emango zaie

Ebaluazio-sistemakToggle Navigation

 • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Test motatako proba (%): 25
  • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 15
  • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 60

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko EgiteaToggle Navigation

EBALUAZIOA

Ikaslearen lanaren eta landutako konpetentziak modu jarraian ebaluatuko dira hurrengo faktoreak kontuan hartuz:

- Ikasgai honen %60a, bai denboran eta bai ebaluaketaren pisuan, taldean egindako proiektuari dagokio.

- Gainontzeko notaren %40a honela banatuko da:

- Azterketa: 60% (azterketa honetan proiektuz kanpo geratzen den materia ebaluatzeko)
- Parte hori lotutako mintegien nota: 25%
- Proiektuarekin erlazionatuta ez dauden praktikak: 15%. Praktiken nota irizpide hauek kontuan hartuta ebaluatzen da.
- Laborategiko lana eta jarrera (laguntza, puntualtasuna eta elkarlana): %35
- ahozko azterketa: 65%

OHIKO DEIALDIA
8. artikulua. Graduko Titulazio Ofizialetako Ikasleen Ebaluaziorako Arautegia onartzeko).

Ikasleek eskubidea izango dute azken ebaluazio bidez ebaluatuak izateko, etengabeko ebaluazioan parte hartu zein ez hartu. Eskubide hori baliatzeko, ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta, horretarako, bederatzi asteko epea izango du ikastegiko eskola egutegian zehaztutakoarekin bat lauhilekoa hasten denetik kontatzen hasita (8. artikulua)


UKO EGITEA

Ikasleek aukera izango dute deialdiari uko egiteko. Horretarako, eskaria irakas­gaiko irakasleari egin beharko diote idatzi bidez eta irakasgaiaren irakaskuntza epe data amaitu baino hilabete bat lehenago gutxienez, irakasgaiaren ikasketen gidaliburuan hala agertuko dena.

Ikaslea ez bada idatzizko probara aurkezten, edozein deialditan, deialdiari uko egin diola ulertuko da eta «Aurkezteke» jarriko zaio.


12.2.- Etengabeko ebaluazioaren kasuan, azken probaren pisua bada irakasgaiko kalifikazioaren % 40 baino handiagoa, nahikoa izango da proba horretara ez aurkeztea azken kalifikazioa <> izan dadin. Aldiz, azken probaren pisua bada irakasgaiko kalifikazioaren % 40a edo hori baino txikiagoa, deialdiari uko egin nahi dioten ikasleek kasuan kasuko irakasgaiaren irakaskuntza aldia bukatu baino, gutxienez, hilabete lehenago egin beharko dute eskaria. Eskari hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari.


Beharrezkoa bada, osasun egoerak hala eskatzen badu, azterketa online egingo da.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko EgiteaToggle Navigation

9. artikulua. Graduko Titulazio Ofizialetako Ikasleen Ebaluaziorako Arautegia onartzeko.

Irakasgaia ohiko deialdian gainditzen ez duten ikasleek, hautatutako ebaluazio sistema gorabehera, eskubidea izango dute ezohiko deialdiko azken ebaluazioko proba osatzen duten azterketa eta jardueretara aurkezteko

Bigarren deialdiran, proiektua egin duten ikasleek ez duten gainditu partea egin dezakete.

Beharrezkoa bada, osasun egoerak hala eskatzen badu, azterketa online egingo da.

Nahitaez erabili beharreko materialaToggle Navigation

Ikaslearen Koadernoa (Moodle plataformaren bidez emango da)

BibliografiaToggle Navigation

Oinarrizko bibliografia

German Solar Energy Society (DGS) and ECOFYS, Planning and Installing Bioenergy Systems, Earthscan (2009)

Robert Schlögl (Ed.), Chemical Energy Storage,De Gruyter (2013)

Gehiago sakontzeko bibliografia

1. Antonio Madrid Vicente. La biomasa y sus aplicaciones energéticas. Ed. A. Madrid Vicente. 2012.

2. Camps Michelena y F. Marcos. Los biocombustibles. Ed. Reverté. 2008.

3. EVE Ecomóvil, biocarburantes para el transporte en Euskadi. Estrategia Energética de Euskadi. 2012. EVE. Bilbao, 2012.

4. Soto Y. Biocombustibles desde la perspectiva energética. Comisión Nacional de Energía. 2006.

5. Ruiz R. Agricultura y biocombustibles. ODEPA. 2009

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiaToggle Navigation

 • ANTXUSTEGI BENGOETXEA, MIREN MIRARI
 • GONZALEZ ALRIOLS, MARIA
 • SEOANE RIVERO, RUBEN

TaldeakToggle Navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-25

08:00-10:00 (1)

16:30-17:30 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eAULA2.2 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (1)
 • eAULA2.2 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (2)

01 Mintegia-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

15:30-16:30 (1)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eAULA2.2 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (1)

01 Laborategiko p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
26-29

16:30-19:30 (1)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eLABORATORIO DE QUIMICA Y BIOMASA 2 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (1)

01 Landa p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
30-30

16:30-19:30 (1)

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-25

11:30-13:30 (1)

11:30-12:30 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.2 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (1)
 • eAULA 1.2 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (2)

31 Mintegia-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

10:00-11:00 (1)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.2 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (1)

31 Mintegia-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

09:00-10:00 (1)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.2 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (1)

31 Laborategiko p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
26-29

11:30-14:30 (1)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eLABORATORIO DE QUIMICA Y BIOMASA 2 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (1)

31 Laborategiko p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
26-29

11:30-14:30 (1)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eLABORATORIO DE QUIMICA Y BIOMASA 2 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (1)

31 Landa p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
30-30

11:30-14:30 (1)

Irakasleak

31 Landa p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
30-30

11:30-14:30 (1)

Irakasleak

61 Teoriakoa (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-25

15:30-17:30 (1)

16:30-17:30 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eLABORATORIO DE QUIMICA Y BIOMASA 2 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (1)
 • eLABORATORIO DE QUIMICA Y BIOMASA 2 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (2)

61 Mintegia-1 (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

15:30-16:30 (1)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eLABORATORIO DE QUIMICA Y BIOMASA 2 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (1)

61 Laborategiko p.-1 (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
26-29

16:30-19:30 (1)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eLABORATORIO DE QUIMICA Y BIOMASA 2 - INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKORAKO U.E. - EIBAR (1)

61 Landa p.-1 (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
30-30

15:30-18:30 (1)

Irakasleak