Practicum26347

Ikastegia
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
Titulazioa
Gizarte Antropologiako Gradua
Ikasturtea
2017/18
Maila
4
Kreditu kopurua
18

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

1.Praktika profesionalaren definizio eta garapenari ezagupen teorikoak ezarri.
2.Ikertutako taldeekin lankidetza eta lan harremanak eraiki eta azterketa egiteko orduan behar den distantzia jarri.
3.Programa eta ikerketa proiektu eta diseinuetan lagundu, erakundearen eskaerari egokituz eta bertako ezaugarri eta beharrak kontutan izanik.
4.Erakundean bertan gaiak, arazoak eta lan lerroak detektatu eta aztertu.
5.Gizarte esku-hartzeko ereduak indarrean jartzen direneko ondorioak neurtzen jakin.
6.Lanari eta jarduera gauzatu den erakundeetako kulturari buruzko gogoeten berri ematea, argudioak emanez, idatziz zein ahoz.


Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

I. BLOKEA: Fakultaetan
1.- Practicuma aurkeztea eta kokatzea
2.- Garatutako gaitasun akademikoei buruzko gogoeta
3.- Trebetasun profesionalak, harremanetarako trebetasuna eta lanbide-deontologia
4.- Practicumera egokitutako metodologia-tresnen berreraikitzea
5.- Hainbat eremu profesionalen aurkezpena

II. BLOKEA: Zentroetan
1.- Gizarte Antopologiako praktikak zentroetan, zerbitzuetan eta erakundeetan
2.- Jarraipen-mintegiak eta lanketa teoriko-praktikoa Fakultatean

Metodologiatoggle-navigation

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

  • Azken Ebaluazioaren Sistema

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

a.FAKULTATEKO TUTOREAREN EBALUAZIOA

Fakultateko tutoreak honako irizpide hauek hartuko ditu kontuan Practicuma ebaluatzeko edo baloratzeko garaian:

-Fakultatean antolaturiko jarduera, mintegi eta tutoretza guztietara joan den eta zer-nolako parte hartzea izan duen.
-Trebetasun sozialak izatea kideekin mintzatzeko eta erlazionatzeko.
-Estrategia eta prozeduren garapena eta erabilera praktika profesionalean.
-Practicumaren Azken Memoria: ebaluazio irizpideak
o Memoriaren irizpideetara eta egiturara egokitzea: argitasuna eta koherentzia datuak aurkeztean. Unibertsitateko eskakizun maila beteko du dokumentuaren erredakzioak.
o Zehaztapena, zorroztasuna eta argitasuna dokumentuaren azalpenean eta argudioak ematean. Lanbideko berezko hiztegia behar bezala erabiltzea.
o Eginiko praktiken inguruko azterketan eta gogoetan sakontzea.
o Garatutako lan arloan Gizarte Antropologiako profesionalaren eginkizunekiko egokitzapena eta konpromisoa. Profil profesionalaren azterketa eta hausnarketa karreran zehar landutako ikasketa-zientzia prestakuntzaren esparruan.

b.PRAKTIKETAKO ZENTROKO INSTRUKTOREAREN EBALUAZIOA

Practicuma amaitu ondoren, ikaslearen ebaluazio-orria bete beharko du praktiketako zentroko instruktoreak. Orri hori aldez aurretik jasoko du, eta bete ondoren, Fakultateko tutoreari bidali beharko dio.
Praktiketako zentroko instruktoreak honako irizpide hauek hartuko ditu kontuan ebaluazioa egiteko garaian:

- Aldez aurretik hitzartutako egutegiak eta ordutegiak bete dituen.
- Bere zereginak bete dituen, halakotzat hartuko dira dedikazioa, erakutsitako gaitasuna, interesa eta jarrera arduratsu eta burutsua.
- Talde profesionalen esparruan izandako elkarlana, ekimenerako gaitasuna.
- Ebaluazio orria betetzea.

Honako hauek jasoko dira atal honetan:
•Praktiketako zentroan prestatzen ari den Gizarte Antropologo gisa izandako esperientziaren inguruko gogoeta.
•Fakultateko lan saioetan izandako parte hartzearen balorazioa.
•Memoria prestatzeko prozesuaren inguruko azterketa eta gogoeta, faseetako bakoitzean.
•Practicumen aldi honetako ikaskuntza esanguratsuenen sintesia.
•Eranskinak: Egunkaria/Egunkariaren azterketa; dokumentu erreferentziak, beste ...


Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

ANKULEGI 6 (2002) El futuro profesional de la antropología.

BULLEN, Margaret, “Cuando la administración apuesta por el cambio: complejidades y paradojas en el contexto vasco”, en Mercedes Jabardo, Pilar Monreal, Pablo Palenzuela (coords.) Antropologia de orientación pública. Visibilización y compromiso de la antropología, Donostia-San Sebastián:

ANKULEGI antropologia elkartea. 227-245. 2008

BULLEN, Margaret, “Antropología feminista, antropología aplicada: encuentros y desencuentros”, en Ester Massó y Sandra Santos, El Sentido de la Antropología Hoy, edición monográfica de la Revista de Antropología Experimental (online)

BULLEN, Margaret & PECHARROMÁN, Begoña (2005) "La antropología aplicada y el análisis de políticas públicas sobre inmigración, inserción laboral e igualdad" en Carmen Diez & Carmen Gregorio (coords.) Cambios culturales y desigualdades de género en el marco local-global actual, Sevilla: 65-83.

BULLEN, Margaret y PECHARROMÁN, Begoña (2006) “La profesionalización de la antropología ¿ficción o realidad?”, Actas del VII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Antropología Aplicada, Santander.

BUXÓ, María Jesús (1996) “Antropología, prospectiva y nuevas tecnologías”, en J. Prat & A. Martínez (eds.) Ensayos de antropología cultural: Homenaje a Claudio Esteva-Fabregat, Barcelona, Ariel, pp. 417-422.

BUXÓ, María Jesús (2002) “Antropología Aplicada: razón critica y razones prácticas”, ANKULEGI 6, pp.145-162.

COMISIÓN DE PRÁCTICAS (2012-2013). Guía del Practicum de Antropología. FI.C.E. U.P.V./E.H.U. http://www.ehu.es/eu/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/antropologia

GIMÉNEZ ROMERO, Carlos (coord.) (1999) Antropología más allá de la academia: aplicaciones, contribuciones prácticas e intervención social, Santiago de Compostela, FAAEE & AGA.

JABARDO VELASCO, Mercedes (1999) “Entre la academia y la sociedad: reflexiones entre la teoría y la práctica de la intervención social con inmigrantes”, en C. Giménez (coord.) Antropología más allá de la academia, pp.155-164.

Gehiago sakontzeko bibliografia

MAIR, Lucy (1963): “Antropología aplicada”. Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, Vol. 1.
MONREAL REQUENA, Pilar (1999) “La perspectiva de género en las políticas públicas”, en C. Giménez (coord.) Antropología más allá de la academia, pp.81-85.

PINK, Sarah (ed.) (2006) Applications of Anthropology: Professional Anthropology in the Twenty-first Century, New York & Oxford, Berghahn Books.

ROCA I GIRONA, J. (2001) “¿Antropólogos en la empresa?: A propósito de la (mal) llamada cultura de empresa” Etnográfica, Vol. V (1), pp. 69-99.

Web helbideak

www.ceespv.org
www.eduso.net