Garapen Psikomotorra I25908

Ikastegia
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
Titulazioa
Haur Hezkuntzako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
1
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Euskara
Kodea
25908

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala1218
Landa p.4872

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Psikomotrizitatearen irakaskuntzan proposatzen dugun modeloa haurra bere osotasunean hartzen duena da. Hain zuzen ere haurraren bizitzan oso presente dagoen osotasuna, zeina haren gorputza, afektibitatea eta adimena elkar lotzen dituen. Horretarako garapen psikomotorraren oinarriak, gaitasun pertzeptibo-motorrak zein fisiko-motorrak, adierazpen librea zein antolatua ere aztertzen ditugu. Ikaslea haurraren heltze-prozesuan ekintza motorrak duen garrantziaz jabetzen saiatzen gara, baita berau gaitzea praktika psikomotorraren saio bat diseinatu, antolatu eta egituratzeko orduan. Azkenik osasuna, ongizatea, gorputza, eskola eta gizartea ere oso kontuan hartzen ditugu gure programa honetan..

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

GAITASUNAK:

A) Etapa honetako curriculumeko garapen psikomotorraren oinarriak garatzea
B) Garapen psikomotorraren ezagupenak eskuratzeko eta garatzeko teoriak aplikatzea.

IRAKASKUNTZA EMAITZAK:

1.- Haurren garapen motorraren oinarrizko gaitasunak identifikatu eta hauen aplikazio praktikoa suposatuko luketen jarduerak proposatzeko gaitasuna.

2.- Jolasaren plazerraren bizipena berreskuratzea, haurraren errealitatetik gertuago egoteko eta beraiekiko lotura handiagotuz.

3.- Psikomotrizitateko gelaren materialaren eta ohiko saioen egituratzeko gaitasuna izatea.

4.- Psikomotrizitateko saio bateko behaketa egiteko gaitasuna izatea.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1.GAIA: GARAPEN PSIKOMOTORRAREN OINARRIAK. Gorputz-eskema. Motrizitatearen irudikapen mentala. Jarrera-doitzea. Denbora egituraketa. Espazio egituraketa. Oreka. Lateralitatea. Jarduera neuromuskularra.
2.GAIA: GORPUTZA ETA GIZARTEA. Gorputzaren funtzionalitatea: gaitasun pertzeptibo-motoreak eta fisiko-motoreak. Gorputza eta irudia.
3.GAIA: GARAPEN PSIKOMOTORRA. Osasun eta ongizatea. Praktika psikomotorra haur-garaiko prebentzioan.
4.GAIA: PRAKTIKA PSIKOMOTORRA. Haurraren osotasuna: gorputza, afektibitatea eta adimena. Jolasa eta mugimendua. Ekintzatik pentsamendura. Irudikapena.
5.GAIA: GORPUTZ ADIERAZPEN ETA KOMUNIKAZIOA. Adierazpen antolatua,. Adierazpen librea. Antzerkia. Dantza. Erlaxazio-teknikak.

Metodologiatoggle-navigation

Saio magistralak erabat baztertu gabe, metodologia partehartzailea bultzatuko da gelako saioetan, galderen, kasu praktikoen eta holakoen bidez. Honetaz gain 48 ordu landa-praktikak izango dira

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 20
  • Banakako lanak (%): 20
  • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 30
  • Asistentzia eta parte hartzea. (%): 30

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

KLASERA DATORREN IKASLEAREN EBALUAZIO SISTEMA

o Ebaluazio Sistema Etengabekoa.
1.- Lan modularra (Eskola eta Curriculuma) notaren %30 suposatuko du.
2.- Saio praktikoaren lana, notaren %20 suposatuko du.
4.- Lan teorikoak egin beharko dira eta lanaren %20 suposatuko dute.
5.- Asistentzia eta parte hartzea baloratuko da eta notaren azken %30 suposatuko du.

o Azken Kalifikazioa egiteko kalkulua portzentaien araberakoa izango da baina atal bakoitza gainditu beharko da kalkulu hori egin ahal izateko.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK:
- Haurren garapen motorraren oinarrizko gaitasunak identifikatu ditu.

- Garapen motorraren gaitasunen aplikazio praktikoa suposatuko luketen jarduerak proposatuko ditu..

- Jolasaren plazerraren bizipena berreskuratu eta sentituko du.

- Psikomotrizitateko gelaren materiala ezagutu eta identifikatuko du.

- Psikomotrizitateko ohiko saioen egituratuko.

- Psikomotrizitateko saio bateko behaketa egingo du.

EBALUAZIO HEZIGARRIA
o Feed-back edo birrelikadura emateko moduak
Planifikatutako tutoretzak
Eginkizunen zuzenketak
ETENGABEKO EBALUAZIOARI UKO EGITEA:
Azterketa eguna baino bederatzi aste lehenago idatziz jakinarazi beharko dio ardura duen irakasleari. Ikasle horrek azken frogara aurkezteko eskubidea izango du dagokion deialdian argitaratutako egunean.

o Ebaluazio Sistema azken froga bat izango da eta bertan irakasgaiaren eduki teoriko eta praktikoak ebaluatuko dira, notaren 100% suposatuko duelarik.

OHIKO DEIALDIARI UKO EGIN NAHI DUEN IKASLEA
o Prozedura
Ez aurkeztearekin nahikoa da.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

AZKEN EBALUAZIOA (%100)
o Ebaluazio Sistema ez ohiko deialdian, azken froga bat izango da eta bertan irakasgaiaren eduki teoriko eta praktikoak ebaluatuko dira, notaren 100% suposatuko duelarik.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK:

- Haurren garapen motorraren oinarrizko gaitasunak identifikatu ditu.

- Garapen motorraren gaitasunen aplikazio praktikoa suposatuko luketen jarduerak proposatuko ditu..

- Jolasaren plazerraren bizipena berreskuratu eta sentituko du.

- Psikomotrizitateko gelaren materiala ezagutu eta identifikatuko du.

- Psikomotrizitateko ohiko saioen egituratuko.

- Psikomotrizitateko saio bateko behaketa egingo du.


EZ-OHIKO DEIALDIARI UKO EGIN NAHI DUEN IKASLEA
o Prozedura
Ez aurkeztearekin nahikoa da

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

Eskolako Psikomotrizitateko gela eta gimnasioa dagoen materiala eta euskarriak.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

AUCOUTURIER, B. (2004). Los fantasmas de acción. Barcelona.Editorial : Graó.

ARNAIZ SÁNCHEZ, P.; RABADÁN MARTÍNEZ, M.; VIVES PEÑALVER,Y. (2001). La psicomotricidad en la escuela. Málaga. Ediciones Aljibe.

MERCÉ BONASTRE, SUSANA FUSTÉ. Psicomotricidad y vida coticiana (0-3).Col.Biblioteca de Infantil nº20. Graó.

LE BOULCH, J. (1969). La educación por el movimiento en la edad escolar. Buenos Aires: Paidós.

Gehiago sakontzeko bibliografia

AJURIAGUERRA, D.J. (1975 <2 ª edic.>). Manual de psiquiatría infantil. Ed. Toray-Masson, Barcelona.
DA FONSECA, V. (1988). Ontogénesis de la motricidad. Madrid: G. Núñez Editor.
LE BOULCH, J. (1978.). Hacia una ciencia del movimiento humano. Ed. Paidós, Buenos Aires.
WALLON, H. (1978.). Del acto al pensamiento. Ed. Psique, Buenos Aires.
WINNICOTT, D. W. (1978). Juego y realidad. Ed. Gedisa, Barcelona.

Aldizkariak

Cuadernos de psicomotricidad

Entre Líneas

La Hamaca

Citap- Psicomotricidad. Revista de estudios y experiencias.

Sonhar. Comunicar- repensar a diferença.

Web helbideak

www.psicopraxis.com
www.terra.es/personal/psicomot/ -

es.geocities.com/mrociocm/recursos/psicomotricidad/psicomotricidad.htm -
www.escuelaeltomillar.com/psicomotricidad.html - 23k -
www.psicomotricidad.com/ -

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • AMENABAR PERURENA, BEÑAT
 • GUTIERREZ CUENCA, LUIS PEDRO
 • OTAEGI GARMENDIA, OIHANE

Taldeaktoggle-navigation

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-19

12:30-14:30

29-30

12:30-14:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.3 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Landa p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

10:30-12:30

20-28

10:30-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • GIMNASIO - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Landa p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

12:30-14:30

20-28

12:30-14:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • GIMNASIO - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Landa p.-3 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

12:30-14:30

20-28

10:30-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • GIMNASIO - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.