Arte Plastikoak eta Ikusizko Kultura Haur Hezkuntzan II25903

Ikastegia
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
Titulazioa
Haur Hezkuntzako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
3
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Euskara
Kodea
25903

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala1218
Gelako p.4872

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Ikasleengan arte zein Arte Hezkuntza-ri dagozkien kontzepzioak eguneratzea helburu du, testuinguruko azterketatik abiatuta Ikusizko Kulturarekiko ulermen kritikoa indartuz. Halaber bere garapen pertsonalerako zein etorkizunean haur hezkuntzako arte hezitzaile izateko bestelako baliabideak eskaintzera zuzenduta dago. Zentzu honetan haurtzaroko proposamen didaktiko berritzaileetara hurbilpena eta curriculum-material azterketa proposatzen ditu ikasgai honek.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

Arloko curriculum-proposamenak aztertu eta interpretatuko dira arte-hezkuntzaren joera teoriko garaikideen ikuspuntutik. Haurraren eta ikus-kulturaren arteko harremanak aztertu eta horien gaineko hausnarketa bultzatuko da kontuan hartuz haurrek ikus-kulturaren produktuak kontsumitu eta ekoizten dituztela. Haur Hezkuntzara egokitutako arloko baliabide kontzeptualak, teknikoak, metodologikoak eta sormenezkoak eskainiko
dira. Sormena garatzeko estrategiak bultzatuko dira, norberaren produkzio ikonografikoak zein proiektu didaktikoak diseinatzean. Arloko proiektu didaktikoak diseinatuko dira kontuan hartuz arte-hezkuntzaren proposamen berritzaileak.

A) Haur Hezkuntzaren curriculuma aztertzea.
B) Arte-hezkuntzari eta ikus-kulturari buruzko ikerketen egoera ezagutzea, eta haurtzaroko ikaskuntza artistikoari buruzko teoriak modu kritikoan aztertzea.
C) Sormen-estrategiak erabiltzen dituzten arte-hezkuntzarako jarduerak identifikatzea.
D) Haur Hezkuntzara egokitutako jarduera-proiektuak diseinatzea, curriculumaren ikerketa eguneratutik abiatuta.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1 GAIA. ARLOKO CURRICULUMAREN ERREFERENTZIAK. ORIENTAZIO DIDAKTIKOAK. Arloko curriculum proposamenen azterketa, arte hezkuntzaren proposamen eguneratupean interpretatzeko.

2 GAIA. IKUS KULTURA HAURREN TESTUINGURUAN. Ikuspegi teoriko ezberdinak landu izan dutenen eta haurtzaroan ikusizko kulturako produktuak jorratu dutenak, bai ekoizpen ikuspuntutik, baita erabiltzaile bezala bestetik, egindakoaren analisi hurbilketa kritikoa egingo da.

3 GAIA. BALIABIDE KONTZEPTUALAK, TEKNIKOAK, METODOLOGIKOAK ETA SORMENEZKOAK, HAURREN MAILARA EGOKITUTA. Helburua da, praktikaren bidez, errekurtso tekniko eta adierazpen eta komunikaziorako ideiak, sentimenduak, emozioak modu bisualean hainbat ekoizpenen bidez jorratzea. Bereziki, lehen haurtzaroaren hezkuntza baliabide aplikagarriekin egingo dugu lan.

4 GAIA . SORMENEZKO ESTRATEGIAK. Helburua da, adierazmenean oinarritutako irudimena eta sormena garatzea da, lan praktiko eta ekintza estrategien bidez eta hauek beren etorkizuneko arte-hezkuntzako irakasle bezala trebatzea, baita bere ekoizpenak gisa prestakuntzarako.

5 GAIA. HAURREN MAILARA EGOKITUTAKO JARDUERA-PROIEKTUEN DISEINUA, CURRICULUMAREN IKERKETA EGUNERATUTIK ABIATUTA. Ikaslea, arte hezkuntza arloan proposamen berritzaileak ezagutuko ditu eta horiek planifikatu eta garatzeko hezkuntza proiektuetara hurbilketa egingo da.

Metodologiatoggle-navigation

Dozentziarako metodologia
MD1. Azalpen magistralak ikasle guztiei zuzendutakoak.
MD2. Interakzioa taldetan
MD3. Interakzioa indibidualizatua: lanak eta oinarriak ikasketa autonomoa garatzeko

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

  • Azken Ebaluazioaren Sistema

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ikastegi bakoitzeko testuingurua, irakaskuntza modalitateak edota disziplinarteko moduluko lana kontuan hartuz, Donostiako ikastegiaren ebaluazioa honako hau da:

1. Ebaluaketa jarraia izango da, gelara normalki datorren ikaslearentzat eta lan guztiak aurkezten duenarentzat. %80eko asistentzia eta parte hartzea beharrezkoa izango da ebaluaketa jarraiarentzako.

Lan Modularra, azken notaren %16ko balio izango du. Irakaslearen azken nota, emaitzaren %84 izango da.

OHARRA: Ikaslea, arrazoitutako irizpideak eman ondoren lan modularrean parte hartuko ez balu, azken notaren balioak hauek izango lirateke: irakaslearen nota %100.

Proposatutako jarduera guztiak (teorikoak eta praktikoak) gainditu beharko dira ikasgaia aprobatzeko, ikasturte barruan azken deialdia arte notak gordetzen direlarik.
Ikaslea ez bada probara aurkezten (teoriko eta praktikoa) deialdiaren uko egin diola ulertuko da eta “Aurkezteke" jarriko zaio.
Horretarako eskaria irakasgaiko irakasleari egin beharko diote idatzi bidez eta azterketetarako zehaztutako garai ofiziala hasi baino gutxienez hamar egun lehenago.

2. Bertaratzen ez diren ikasleentzat, azken froga:
Kasu honetan, azken froga bat egiteko aukera izango du ikasleak. Froga teoriko bat izango du bere balioa azken notaren %40 delarik. Eta froga praktiko bat izango du bere balio azken notaren %60 delarik.

Azterketaren bi atalak gainditu beharko dira ikasgaia gainditzeko (ikasgaiaren edukiak eta moduluaren edukiak)
"Ikaslea ez bada probara aurkezten (teorikora eta praktikora) deialdiari uko egin diola ulertuko da eta “Aurkezteke" jarriko zaio"

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Bertaratzen ez diren ikasleentzat, azken froga:
Kasu honetan, azken froga bat egiteko aukera izango du ikasleak. Froga teoriko bat izango du bere balioa azken notaren %40 delarik. Eta froga praktiko bat izango du bere balio azken notaren %60 delarik.
Azterketaren bi atalak gainditu beharko dira ikasgaia gainditzeko (ikasgaiaren edukiak eta moduluaren edukiak)
"Ikaslea ez bada probara aurkezten (teorikora eta praktikora) deialdiari uko egin diola ulertuko da eta “Aurkezteke" jarriko zaio"

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

PLASTIKA TAILERRERAKO MATERIALAK: (artaziak, alikateak, kuterra, itzasteko kola, arkatzak, buztiña, kartulinak, argazkiak, alambrea, kartoi-luma).
MOODLE (Programa, apunteak, praktiketarako baliabide teorikoak eta irakurgaiak)
WEB ORRI ESPEZIALITATUAK.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

- Agirre, I., eta Hernández, F. (1999). Kultura bisualaren hezkuntza. Zehar, 40, 49-51. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia.
- Alonso, M.; eta Matilla, L. (1990). Imágenes en acción. Madril: Akal.
- Belver, M. H.; eta Ullán A. M. (2007). La creatividad a través del juego. Salamanca: Amarú.
- Berrocal, M. (coord.) (2005). Menús de Educación visual y Plástica. Siete propuestas para desarrollar en el aula. Bartzelona. Graó.
- Bosch, E.; Cols, C.; Nicolás, M.; Vallvé, L.; Vila, G.; eta Sans, S. (2002). Hacer plástica. Un proceso de diálogos y situaciones. Bartzelona: Octaedro.
- Caja, J. (coord) (2001). La educación visual y plástica hoy. Educar la mirada, la mano y el pensamiento. Bartzelona: Graò.
- Colén, Mª.T., Giné, N. Imbernon, F. (2006). La carpeta de aprendizaje del alumnado universitario. La autonomía del estudiante en el proceso de aprendizaje. Bartzelona: Octaedro e ICE-UB.
- Coll, M.; eta Selva, M. (1992). Las mujeres y los medios de comunicación: la TV y el cine. In: Hacia una escuela coeducadora. 1er postgrado de coeducación. Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de Alava. UPV-EHU. Gasteiz: Emakunde.
- Cordeiro, C.; Herrero, A.; Rodriguez, A.; eta Ruiz, P. (2005). Komunikabideetan sexismoa ekiditeko Estilo Liburua. Bilbo: Euskal Herriko Bilgune Feminista.
EAE: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saila (2010). 121/2010 Dekretua. Haur Hezkuntzako curriculuma. EHAA, 84 zk., 2010ko maiatzak 7, ostirala.
- Efland, A. (1998). Arte y cognición: una teoría de aprendizaje para una época postmoderna. Boletín de Educación de las Artes Visuales, 12, 1 eta 12. Bartzelona: Universitat de Barcelona, Departament de Dibuix.
- Freedman, K. (2000). Ikusmenaren inguruko kulturaren irakaskuntza. Hik Hasi, 50, 33.
- Hezkuntza sistemak Euskal Herrian. Legeria: http://www.vc.ehu.es/araka/orri12.htm
- HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F. y VENTURA, M. (1992) La organización del currículum por proyectros de trabajo. El conocimiento es un calidoscopio. Ed. Graó y I.C.E. de la Universidad de Barcelona. Barcelona
- Hernández, F. (2000). Educación y Cultura visual. Bartzelona: Octaedro.
- Hernández, F (2007). Espigadores/as de la Cultura Visual. Otra narrativa para la educación de las artes visuales. Bartzelona: Octaedro.
- Hoyuelos, A. (2004). La ética en el pensamiento y obra pedagógica de Loris Malaguzzi. Bartzelona:. Barcelona: Octaedro-Rosa Sensat S.L.
- KINCHELOE & STEINBERG (1997). Cultura infantil y multinacionales. Madrid: Morata (2000)
- Lekue, P. (2011). La educación artística en la edad escolar. Saarbrücken, Alemania: LAP LAMBERT.
- Lidón, C.; López, Z.; eta Rodrigo, J. (2003). Departamentos didácticos de centros de arte: educación artística en ámbitos alternativos. Educación Artística: revista de investigación, 1, 165-176.
- Lidón, C. (2005). Educación artística y formación estética en museos, centros de arte y patrimonio. Honakoan, R. Marín (Ed.), Investigación en educación artística (351-372 or.) Granada: Universidad.
- López, M. (2005). Educación para la paz, interculturalidad y pedagogía crítica en el ámbito de la educación artística.
- Honakoan, R. Marín (Ed.), Investigación en educación artística (449-466 or.) Granada: Universidad.
- López, E.; eta Kivatinetz, M. (2006). Estrategias de pensamiento visual: ¿Método educativo innovador o efecto placebo para nuestros museos? Arte, Individuo y Sociedad, 18, 209-240.
- Lleixá, T. (koord.) (2000). Haur Hezkuntza 0-tik 6 urtera. (II liburukia: Adierazpena eta komunikazioa, 3. kapitulua: Hizkuntza plastikoa). Bilbo: UPV/EHU.
- Malaguzzi, L. (2001). La educación infantil en Reggio Emilia. Bartzelona.
- Munari, B. (1973). Diseño y comunicación visual. Bartzelona: Gustavo Gili.
- Munari, B. (2008). I Prelibri. Mantova: Edizioni Corraini.
- Nieto, S. (2005). Razones del profesorado para seguir con entusiasmo. Bartzelona: Octaedro.Ugarte, B. (2002).
- Emakumea hezkuntzan. Hik Hasi, 64, 8-17. Ugarte, B.; Moral, B.; Petxarroman, B.; eta Apodaka M. J. (2005). Hezkidetza, detaile sutilen indarra. Hik Hasi, 96, 8-17.

Gehiago sakontzeko bibliografia

- AGUIRRE ARRIAGA, I., (2000) Teorías y prácticas en educación artística, Universidad Pública de Navarra- Ocatedro (2005)
- Basterretxea, J.I.; Andrieu, A.; Idoyaga, J.V.; Jiménez, E.; eta Ramirez de la Piscina, J.M. (2011). Irudiaren hiria. Euskal herritarren komunikazio-gaitasunak. Bilbo: UEU.
- Escaño, C. (2005). Posibilidades y realidades de Internet en la educación artística. Propuesta para la posmodernidad: un entorno virtual común y universitario orientado a la educación artística y su investigación. Honakoan, R. Marín (Ed.),Investigación en educación artística (373-394 or.) Granada: Universidad.
- EFLAND / FREEDMAN / STUHR (2003) La educación en el arte posmoderno, Barcelona, Paidós, 2003.
- EFLAND, A. - Una historia de la educación del arte, Barcelona, Paidós, , 2002.
- HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F., (1995), La clase como espacio de debate y construcción cultural, Kikiriki, 37, (4-8).
- Hernández, M. (2005). Fundamentos y perspectivas actuales de la investigación en Educación artística.
- Honakoan, R. Marín (Ed.), Investigación en educación artística (175-200 or.) Granada: Universidad.
- Medrano, C.; eta Martínez de Morentin, J. (Coor.) (2010). Komunikabideak, balioak eta hezkuntza. Bilbo: UPV/EHU.
- Nuere, S. (2004). Las nuevas tecnologías como actual recurso del educador artístico. - - Honakoan, M. Merodio, (Ed.), Las artes plásticas como fundamento de la educación artística (109-135 or.) Madril: MEC.
- Padró, C. (2005). Museos y educación artística: redes de paso, encrucijadas difusas, zonas de conflicto. Honakoan, R. Marín (Ed.), Investigación en educación artística (495-508 or.) Granada: Universidad.

Aldizkariak

- AAVV. (2002). Educación Artística. Nuevas miradas (Dossier). Cuadernos de Pedagogía, 312. 47-76. Barcelona.
- AAVV (2007). Viaje por el Arte. Aprendiendo a mirar. Cuadernos de pedagogía. 371
ARTELEKU, arte eta pentsamendu garaikideko webgunea: http://www.arteleku.net/
Belmonte, J.; eta Guillamón, S. (2008). Co-educar la mirada contra los estereotipos de género en TV. Comunicar, 31,115-120.
- AGUIRRE ARRIAGA, I., (2009) Sobre los usos del arte en la escuela infantil. In-fan-cia: Educar de 0-6 años, nº 117-3, pp. 3-8
- HIKHASI, http://www.hikhasi.com/
- Hernández, M.; eta Ullán, A. (1989). La expresión plástica como recurso didáctico en el aprendizaje de la aritmética. Icónica, 14, 47-50.
- GIROUX, H.A., (1994), Los profesores como intelectuales públicos, Kikiriki, 34, (39-47).
- Medrano C.; Aierbe, A.; eta Orejudo, S. (2009). El perfil de consumo televisivo en adolescentes: Diferencias en función del sexo y estereotipos sociales. Infancia y Aprendizaje, 32(3), 293-306.
- TANTAK, Hezkuntza-aldizkaria, http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak
- UZTARO, Giza eta gizarte-zientzien aldizkaria, http://www.uztaro.com/index.html
- ZEHAR, Arte-aldizkaria,
http://old.arteleku.net/vieja/4.1/seccion.jsp?id_seccion=7&id_articulo=2504&idioma=euskera&ids=id1=2504
- ZER, Komunikazio-ikasketen aldizkaria, http://www.ehu.es/zer
- VECCHI, VEA (2001) La luz: pensamientos, imaginarios y exploraciones. Cuadernos de Pedagogía, 307, p. 67-73. Noviembre, 2001.

Web helbideak

- ARTEKIDS, http://www.artekids.com.ar/
- Feminist Frequency. Bechdel test for women in movies. http://feministfrequency.com
- INSEA WEB, International Society for Education Through Art: http://www.insea.org/
- LAB sindikatua. Hezkidetzarako Unitate Didaktikoak: http://irakaskuntza.labsindikatua.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=104&Itemid=51
- MENUDOARTE, http://www.arteymercado.com/menudoarte/index.html
- Mujeres en red. http://www.nodo50.org/mujeresred/
- MY.OPERA, http://my.opera.com/artesvisuales/blog/
- PINCEL Y RATÓN, http://pincelyraton.com/
- STEE-EILAS Sindikatua. Emakumeen carpeta 2010. Hezkidetza da bidea. http://www.steeeilas.org/03arloak/karpeta%20emakumea_e.htm
- VST (Visual Thinking Strategies): http://www.vtshome.org/

Museoak:
- ARTIUM, http://www.artium.org/
- BELLAS ARTES, http://www.museobilbao.com/
- GUGGENHEIM, http://www.guggenheim-bilbao.es/
- MUPAI, Museo Pedagógico de Arte Infantil (Madrid), http://www.ucm.es/info/mupai/
Ikerkuntza:
- Edartis, http://www.edartis.org/

Bideoak:
SANCHO, JUANA Mª. Pedagogía 2.0 http://www.youtube.com/watch?v=VS0-IMwhlCQ
Manipulación desde la infancia de la Publicidad para prepararnos en consumidores http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=w9ekHRYuM58
§ HERNÁNDEZ, FERNANDO (Entrevista sobre proyectos de trabajo): http://infantilinvestiga.blogspot.com/2011_12_01_archive.html
Conferencia sobre las Escuelas de Reggio Emilia: http://adeliabertomeu.lacoctelera.net/post/2009/05/17/conferencia-sobre-escuelas-reggio-emilia
CABANELLAS, I. Mensajes entre líneas. Gobierno de Navarra.

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

  • CRUZ ARRILLAGA, JOSE JAVIER
  • JIMENEZ ABERASTURI APRAIZ, ESTIBALIZ
  • MIRANDA BERASATEGI, OLAIA

Taldeaktoggle-navigation

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
11-15

08:30-10:30

15-15

12:30-14:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

  • 1.3 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
  • PLASTIKA GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
11-14

10:30-12:30

08:30-10:30

16-20

12:30-14:30

12:30-14:30

28-30

12:30-14:30

12:30-14:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

  • PLASTIKA GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
11-14

12:30-14:30

10:30-12:30

16-20

12:30-14:30

14:30-16:30

28-30

12:30-14:30

14:30-16:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

  • PLASTIKA GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.