Musika Adierazpenaren Garapena II25907

Ikastegia
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
Titulazioa
Haur Hezkuntzako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
3
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Euskara
Kodea
25907

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala1218
Gelako p.4872

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Haur Hezkuntzako musika ikasgai honek, Haur Hezkuntzarako musika curriculum-a proposamenak ezagutu eta aztertzeko aukera ematen digu. Aldi berean, etapa hontako musika-edukinetan autoikasketa, ikerketa eta berrikuntza bultzatuz.
Ikaslea, haurraren heltze-prozesuan Musikak duen garrantziaz jabetzen saiatzen gara, baita berau gaitzea Musikaren alderdi desberdinetan.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

1.- Jolasa, musika-adierazpenerako baliabide didaktiko gisa erabiltzen jakitea.

2.- Musika-hautematea eta adierazpena, trebetasun motorrak eta sormena sustatzeko dituzten proposamen didaktikoak lantzea.
Emaitza:
1.-Musika eta jolasaren plazerraren bizipena berreskuratu, gelan praktikatuz.
2.-Jolasean oinarritutako ikasketa-jarduerak diseinatzeko gaitasuna.
3.-Abestiak, koreografiak sortzeko gaitasuna izatea.
4.- Musika-baliabide didaktikoak identifikatu eta sailkatzeko gaitasuna.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1.GAIA ABESTIA ETA HAUR ERREPERTORIOA.
Haurraren errepertorio etaparako ezaguera eta erabilera egokiaren bultzatzea.
2.GAIA. MUSIKA ETA JOLASA.
Ikasketa-jarduerak eta jokoan oinarritzen diren musika-adierazpena erabiltzea eta garatzea.
3.GAIA. MUSIKA -SORMENA: INPROBISATU ETA SORTU.
Inprobisazioa bultzatzen duten jardueren bidez musika-asmaketa eta sormena sustatzea.
4.GAIA MUSIKAREN BALIABIDE DIDAKTIKOAK HAUR HEZKUNTZAN.
Musika adierazpena modu globalizatuan eta interdisziplinazko baliabideko erabileraren bitartez bultzatzen duten proposamen didaktikoak lantzea.
5.MUSIKA HAUR HEZKUNTZAKO CURRICULUMEAN
Haurren etapa curriculum-aren musika-oinarriak ezagutzea.

Metodologiatoggle-navigation

Metodologia:
Ikasturtean klaseak teoriko-praktikoak izango dira, egitarau honen edukiak landuz. Bertan agertzen diren edukiak gutxiagotik gehiagora garatuko dira, banaka zein taldeka eta irakaslearen zuzendaritzapean.
Lan modular bat ere osatuko da.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Garatu beharreko proba idatzia (%): 50
  • Test motatako proba (%): 10
  • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 16
  • Lanen, irakurketen... aurkezpena (%): 24

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Bakoitzaren balorea: Garatu beharreko idatzizko azterketa 50 %
Test motako idatzizko azterketa 15 %
taldeko lanak eta asistentzia 19 %
Moduloko lana 16 %

Oharra: Etengabeko ebaluazioaren kasuan, azken probaren pisua bada irakasgaiko kalifikazioaren %40 baino handiagoa, nahikoa izango da proba horretara ez aurkeztea azken kalifikazioa <> izan dadin. Aldiz, azken probaren pisua bada irakasgaiko kalifikazioaren % 40a edo hori baino txikiagoa, deialdiari uko egin nahi dioten ikasleek kasuan kasuko irakasgaiaren irakaskuntza aldia bukatu baino, gutxienez, hilabete lehenago egin beharko dute eskaria. Eskari hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Azken Ebaluazioa (%100)
Ebaluazio Sistema ez ohiko deialdian, azken froga bat izango da eta bertan irakasgaiaren eduki teoriko eta praktikoak ebaluatuko dira, notaren 100% suposatuko duelarik.
Ez-Ohiko Deialdiari Uko egin nahi duen ikaslea: Prozedura: Ez aurkeztearekin nahikoa da.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

INSTRUMENTARIUM ORFF, AULA ESPECIAL DE MÚSICA
-BOE, BOPV: Decretos curriculares:
REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
de la Educación primaria. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
-DECRETO 175/2007, de 16 de octubre, por el que se establece el currículo de la Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Suplemento al n.º 218 -martes 13 de noviembre de 2007
-Ordenador.
-Audiovisuales

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

ALSINA, P.; DÍAZ, M.; GIRÁLDEZ, A. (2008). La música en la escuela infantil (0-6). Barcelona. Graó.
DELALANDE, F. (1995). La música es un juego de niños. Buenos Aires. Ricordi.
HEMSY DE GAINZA, V. (1983). La improvisación musical. Buenos Aires. Ricordi.
PAYNTER, J. (1991). Oír, aquí y ahora. Buenos Aires. Ricordi.

Gehiago sakontzeko bibliografia

CAMPBELL, P. S. & FREGA, A. L. (2001). Canciones de América Latina: De su origen a la escuela. Miami, FL. Warner Bros. Publications.
GARDNER, FELDMAN y KRECHEVSKY (2000). El Proyecto Spectrum.
- Tomo I: Construir sobre las capacidades infantiles. Madrid. MECD y Morata.
- Tomo II: Actividades de aprendizaje en la educación infantil. Madrid. MECD y Morata.
- Tomo III: Manual de evaluación para la educación infantil. Madrid. MECD y Morata.

Aldizkariak

Boletín de investigación educativo-musical del CIEM (Centro de Investigación en Educación Musical).
Eufonía: Didáctica de la música.
Léeme. Revista electrónica de educación musical.
Música y Educación.

Web helbideak

http://musica.rediris.es/leeme/index.html
http://www.filomusica.com/filo82/audicion.html
http://www.ucm.es/info/reciem/index.htm
http://usuarios.lycos.es/guiaudicion
http://www.aulaactual.com/
http://www.aulodia.com/

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • IBARRETXE TXAKARTEGI, GOTZON
 • SAGARZAZU UNANUE, LURDES
 • URRUZOLA ESNAOLA, MARIA VICTORIA

Taldeaktoggle-navigation

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
6-6

08:30-10:30

6-10

08:30-10:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.3 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • MUSIKA GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-20

08:30-10:30

12:30-14:30

10:30-12:30

28-30

08:30-10:30

12:30-14:30

10:30-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • MUSIKA GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-20

12:30-14:30

08:30-10:30

08:30-10:30

28-30

12:30-14:30

08:30-10:30

08:30-10:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • MUSIKA GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.