Menua Webgunearen menua ireki/itxi

XSLaren edukia

Gorputz, Musika eta Plastika Adierazpenerako Baliabideen Tailerra26471

Ikastegia
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
Titulazioa
Haur Hezkuntzako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
4
Kreditu kopurua
9
Hizkuntzak
Euskara
Kodea
26471

IrakaskuntzaToggle Navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala3654
Landa p.5481

Irakaskuntza-gidaToggle Navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteaToggle Navigation

Irakasgai hau Haur Hezkuntzako 4. mailan kokatzen da, Haur Hezkuntzako Tailerrak izeneko Minorrean. Izenak izana ematen dio irakasgaiari eta berau Tailer baten moduan aurreikusten da. Hiru arlotan banatuta dago (Plastika, Musika eta Psikomotrizitatea) eta arlo bakoitza bere bidea jorratuko du. Hiru arloak adierazmenarekin erlazionatzen dira.
Irakasle formakuntzarako oinarrizko edukiak Graduan zehar eman direnez, ez dira eduki teoriko gehio emango. Irakasgai honetan egingo den lana, Haur Hezkuntzako irakasle batek erabili eta egokiak diren ekintzak txertatzeko aproposak diren baliabideak erabiliko dira eta oinarrizko kontzeptuetan sakonduko da. Guztiz praktikoa izango da eta ikasleari proposatzen zaizkion dinamikak aktiboki garatuko ditu eta txosten idatzi batean oinarrizko edukiekin duen lotura landuko du.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen EmaitzakToggle Navigation

− Ikasle bakoitzaren autonomia eta berezitasuna sustatzea lehen haurtzaroko emozioen, sentimenduen eta balioen hezkuntzarako faktore gisa.
− Irakaskuntza-lana eta jarduera profesionala berritzeko eta hobetzeko ikasgelan egiten diren praktiken inguruan taldean gogoeta egitea. Ikaskuntza autonomorako eta lankidetzazkorako ohiturak eta trebetasunak eskuratzea eta ikasleen artean hori sustatzea.
− Ikerketatik abiatuta hezkuntzak dituen kontzepzioak aztertzea eta balioestea.
- Komunikazio-konpetentziak aberasteko helburua duten estrategia didaktikoak diseinatzea (ahozkoak, idatzizkoak, ikusmenezkoak, gorputzezkoak, afektiboak eta musikalak) garapen integral baten testuinguruan.
Gorputz Adierazpenerako Baliabideen Tailerrean ikasleak Bernard Aucouturier-en Praktika Psikomotorrean trebatzea eta gaitzea da helburu nagusia.

Eduki teoriko-praktikoakToggle Navigation

Gorputz Adierazpenerako Baliabideen Tailerrean:

1. GAIA: Praktika Psikomotorraren Saioa: Ondoz ondoko faseak. Erritualak. Adierazpen Motorraren fasea: jolas motak eta beraien deskripzioak. Ipuina. Adierazpen Plastika edo Grafikaren fasea.
2. GAIA: Praktika Psikomotorraren Saioa: Espazio eta materialaren antolaketa adinaren arabera. 0-2 etapan; 2-3 etapan eta 3-6 etapan

Musika Adierazpenerako Baliabideen Tailerra:

3 GAIA- DANTZA SORMENA. Haur Hezkuntzako ikasleentzako koreografiak: Formazio ritmikoaren elementua, erritmo musikala. Eskema erritmikoak. Mugimendu kreatiboa. Koreografia.
4 GAIA- IPUIN MUSIKALEN SORMENA. Instrumentu musikalekin sortutako doinuak: eskolako instrumentu musikalak, klasifikazioa. Ipuin musikala komunikaziorako elementu bezala.

Plastika Adierazpenerako Baliabideen Tailerra:

5 GAIA- Proiektu artistiko garaikidea: TABAKALERA zentrua. Proiektu Ikus-artistikoaren ikerketa eta esperientzia.
6 GAIA- Hezkuntza proiektu ikus-artistiko garaikidea. Haur-hezkuntzarako proposamen baten diseinua, gauzatzea eta baloraketa: haurrak unibertsitatera datoz.

MetodologiaToggle Navigation

Dinamika aktiboak ikasgaiaren metologiaren oinarria izango dira. Lanerako zenbait proposamen egingo zaizkie ikasleei, nondik norakoak adieraziko dira, baina ikaslea izango da modu autonomoan edo taldean lanaren ardura hartuko duena. Tailer lana bideratzeko, zenbait estrategia metodologiko erabiliko dira:
- Taldeko lanak
- Bakarkako lanak
- Saio teoriko magistralak
- Ekintza praktiko laburrak

Arlo bakoitzeko zehaztapenak:
- Psikomotrizitate arloa haurrekin tailer praktikoak burutuko dira Trintxerpeko Karmengo Ama ikastetxean eta Donostiako Irakasleen Unibertsitate Eskolako Psikomotrizitate-gelan, beti ere Bernard Aucouturier-en Praktika Psikomotorraren ereduari jarraituz.
- Plastika arloan, ikerketa artistikoaren oinarriak erabiliko dira gaietan sakontzeko eta hezkuntzarako proposamen berritzaileak garatzeko. Ikus-pentsamenduaren estrategia metodologiakoak hausnarketarako erabiliko dira.
- Musika arloan, klase magistrala erabiliko da zenbait kontzeptuetan sakontzeko. Klase praktikoetan, erritmo musikala eta bere estruktura haur musiketan , mugimenduak, ipuientzako giro musikalen sormena, e.a. landuko dira.

Ebaluazio-sistemakToggle Navigation

 • Azken Ebaluazioaren Sistema

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko EgiteaToggle Navigation

Psikomotrizitatea: notaren % 30:
Gorputz Adierazpenerako Baliabideen Tailerrean ebaluazio jarraitua aurreikusten da. Horretarako ikasle bakoitzak, lau-bost laguneko taldeetan, psikomotrizitate-saio bat, gutxienez, behatu beharko du Karmengo Ama ikastetxean. Honetaz gain, beste saio bat antolatu eta gidatu beharko du Magisteritzako psikomotrizitate-gelan. Azken saio hau burutu ahal izateko ikasle talde bakoitzak haur talde bat gure eskolara etortzera gonbidatuko du. Saioa bideoan grabatua izango da eta ikasle-taldeak beraren aurkezpena egingo du saioaren unerik esanguratsuenak azalduz eta Bernard Aucouturier-en teoriarekin lotuz.
Ikasleren batek aurreko baldintzak bete ezean garatu beharreko proba idatzia egiteko aukera izango du.

Ebaluazio-jarraitua. Saioen %80ra etortzea derrigorrezkoa izango da.Talde-lanak burutuko dira ikasturtean zehar.
Ikasturtearen bukaeran bakarkako paperzorroa entregatuko da
%80ko asistentziara iristen ez denak froga idatzia (azterketa) egin beharko du

Plastika: notaren % 30:
Klase praktikoa-tailerra: %80ko asistentziara iristen ez denak froga idatzia (azterketa) egin beharko du
Paperzorroa (Porfolioa): lan prozesuan egindako guztia bilduko du, bozetoak, materialeak, irakurritako testua, dokumentazioa, e.a.
Arte-lana: sortutako lan artistikoaren emaitza
Bideo Saioa: haur-taldearekin bizitako esperientzi didaktiko artistikoaren bideo muntaia
Azken balorazioa: bizitako ikasketa prozesuaren informea

Musika: notaren %30:
En caso de suspender la prueba individual en convocatoria ordinaria si no se asiste a las clases en un 80% y/o no se ha justificado la imposibilidad de participación en la evaluación mixta, se guardan las notas del trabajo y de la presentación oral del juego para la convocatoria extraordinaria, en la que se realiza la prueba individual escrita: igual porcentaje del 30% para la nota final. En caso de suspender la prueba individual escrita en la convocatoria extraordinaria, no se guardan notas para el curso siguiente.
Para renunciar a la convocatoria extraordinaria es suficiente con no presentarse a la misma.
Los estudiantes que no puedan participar en la evaluación mixta deberán justificar documentalmente sus causas ante la Dirección de la Escuela al menos un mes antes del inicio del periodo de exámenes, y podrán acreditar el logro de los resultados de aprendizaje de la asignatura a través de una evaluación final que consiste en:
1.- La entrega de un trabajo individual: 40%, a elegir entre la realización de un trabajo sobre el tema 3 o el tema 4, descritos en el punto 2 (2.1 y 2.2) de la Evaluación de la asignatura.
2.- Realizar la prueba escrita final individual: 60% de la nota final de la asignatura. Consiste en una prueba escrita sobre los temas 3 y 4 de la asignatura, sin apuntes, en las fechas que determina oficialmente la Escuela de Magisterio. Consta de 2 preguntas (5 puntos cada una): contenido de concepto, de identificación de estructuras en un ejemplo dado sobre cualquiera de las canciones que se trabajan en el curso, y/o de aplicación en la expresión musical en la etapa infantil.
La calificación final de los temas 3 y 4 se obtiene con la nota del trabajo y de la prueba escrita: supone el 30% de la calificación final de la asignatura.
Renuncia a la convocatoria: En aplicación del art.39.2 de la Normativa de gestión del Consejo de Gobierno de la UPV/EHU, de 12 de marzo de 2015, BOPV de 25 de marzo de 2015, Cualquiera que sea el método de evaluación, en caso de que se contemple la realización de una prueba final que suponga al menos el 50% de la calificación total de la asignatura, no presentarse a dicha prueba supondrá la renuncia a la convocatoria de evaluación y deberá constar como un No Presentado.
Adicionalmente, los y las estudiantes podrán presentar su renuncia a la convocatoria de evaluación mediante un escrito dirigido al profesor o profesora que imparte la asignatura en un plazo no inferior a diez días antes de la fecha de inicio del periodo oficial de exámenes, siempre que en la guía docente de la asignatura no se haya establecido un plazo diferente.

ADIERAZMENA: notaren %10:
Hiru arloetako irakasleak elkartuko dira notaren %10 jartzeko. Hiru arloetako adierazmena baloratuko da.

NOTAREN 100%, HONELA LORTUKO DA:
%30, PSIKOMOTRIZITATEA
%30, MUSIKA
%30, PLASTIKA
%10, ADIERAZMENA (HIRU IRAKASLEEN ARTEKO BALORAZIOA)

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko EgiteaToggle Navigation

Klasera etortzen ez diren ikasleak (UPV-EHUko araudiaren arabera, justifikatutako arrazoiengatik) edo eta, ohiko ebaluazioan eskatzen dena egiterik ez badu, proba teoriko bat egiteko eskubidea izango du.
Ezohiko deialdian garatu beharreko proba teorikoa aurreikusten da ebaluatzeko biderik egokiena

Nahitaez erabili beharreko materialaToggle Navigation

Gorputz Adierazpenerako Baliabideen Tailerrean:
PSIKOMOTRIZITATE-GELA, ORDENADOREAK, BIDEO-KAMARAK ETA BIDEOA EDITATZEKO PROGRAMAK

Musika Adierazpenerako Baliabideen Tailerrean:
MUSIKA GELA, ORDENADOREAK ETA INSTRUMENTU MUSIKALAK. Instrumentarium Orff. IKUS-ENTZUNEZKOAK.

Plastika Adierazpenerako Baliabideen Tailerrean:
PLASTIKA GELA, ORDENADOREAK, BIDEO-KAMARA ETA BIDEOA EDITATZEKO PROGRAMA. PLASTIKA GELAKO MATERIALEAK

BibliografiaToggle Navigation

Oinarrizko bibliografia

ARNAIZ SÁNCHEZ, P.; RABADÁN MARTÍNEZ, M.; VIVES PEÑALVER,Y. (2001). La psicomotricidad en la escuela. Málaga. Ediciones Aljibe.
AUCOUTURIER, B. (2004). Los fantasmas de acción. Barcelona.Editorial : Graó.
BONASTRE, M. y FUSTE, S. (2007). Psicomotricidad y vida cotidiana (0-3 años). Ed. Graó.
FERNANDEZ RUBÍ,Marisa (1999), "Taller de Danzas y Coreografías" Editorial
CCS Madrid.
Díaz, M.; Giráldez, A. (coords.) (2007). Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical. Barcelona: Graó
ARMIJO CAMPOS; Almudena: "Juegos, Cuentos y canciones para enseñar música"
Editec. Madrid.
Udako Euskal Unibertsitatea (1979),"kantutik Jolasera" , Bilbao
RASPO,E; CAPURRO,D;CASTRO,C;ZIMBALDO,A;LUTZOW
,J;:"Canciones,Juegos,Actividades con corcheas" Ediciones Novedades
Educativas.Argentina
ESCUDERO GARCÍA,P: "Cuentos Musicales" Ed.Real Musical.Madrid
BADIA, M-(2003): Figuras, formas, colores: propuestas para trabajar la esducación plástica y visual. Barcelona: Ed. Laboratorio Educativo Graò
Bachmann M. L.: (1984). La Rítmica Jaques – Dalcroze. Ed. Pirámide. Madrid
KOHL, M.A.(2005): Arte infantil. Actividades de Expresión plástica para 3-6 años. Madrid: Narcea
García, M. Elena., Plevin, Marcia. Macagno, Patrizia. (2006): Movimiento creativo e danza. Metodo Garcia – Plevin. Piccola biblioteca delle arti. Gremese Editore. Llongueres, J.: (2003) El ritmo: en la educación y formación general de la infancia. Dinsit Publicaciones Musicals Pascual Mejía, P. (2006). Didáctica de la música. Educación infantil. Madrid. Pearson Prentice Hall.
VITTA, M.(2003): El sistema de las imágenes. estética de las representaciones cotidianas. Barcelona: Paidós

Gehiago sakontzeko bibliografia

Plastika:
Barbe-Gall, F. (2009) Nola hitz egin arteaz umeei. Donostia: Nerea argitaletxea
Hernández, F. (2007) Espigador@s de la cultura visual. Otra narrativa para la educación de las artes visuales. Barcelona: Octaedro
Psikomotrizitatea:
AUCOUTURIER, B (2012). L’enfant terrible. ¿Qué hacer con el niño difícil en la escuela? Barcelona. Grao
LE BOULCH, J. (1969). La educación por el movimiento en la edad escolar. Buenos Aires: Paidós.
LAPIERRE A. y AUCOUTURIER, B. (1977). Simbología del movimiento. Psicomotricidad y Educación. Barcelona, Editorial Científico Médica
Musika:
Bachmann M. L.: (1993) Dalcroze today. Oxford University Press Dakcroze, E.(1965): Jaques; "El ritmo, la música y la educación". Edición Foetisch, Suiza. Hemsy de Gainza, V. (2005). Pedagogía musical. Dos décadas de pensamiento y acción educativa. Buenos Aires. Lumen Humanitas. Campbell, L, P.S.; Scott-Kassner, C. (1995). Music in Childhood: from Preschool through the Elementary Grades. New York. Schirmer Books.
Riaño, M.E.; Díaz, M. (coord.). (2010).Fundamentos musicales y didácticos en educación infantil. Cantabria. Universidad de Cantabria.

Aldizkariak

Psikomotrizite-koadernoak
Entre Líneas
Revista de Arteleku. ZEHAR-La escuela abierta/Eskola irekia (2007) nº 60-61
Boletín de investigación educativo-musical del CIEM (Centro de Investigación en Educación Musical). Eufonía: Didáctica de la música. Léeme. Revista electrónica de educación musical. Música y Educación.

Web helbideak

Psikomotrizitatea:
¿Sueñan los niños con salas de psicomotricidad? http://psicojavi.blogspot.com.es/
Hik Hasi http://www.hikhasi.com/
Luzaro psikomotrizitate eskola: http://www.uned.es/ca-bergara/PSICOMO/ESCUELA.htm
Escuela internacional de práctica psicomotriz: http://www.escvpsicomotricidad.com/
www.guiainfantil.com/servicios/psicomotricidad/index.htm
Musika:
Cuentos infantiles en euskera: http://www.youtube.com/watch?v=JHaRR6nUrH0 Cuentos videos: http://www.youtube.com/watch?v=Sg8OxXaXl2Q Cuento musical en vivo: http://www.youtube.com/watch?v=1ks5Bja1oJM&feature=related http://saberdecirhakunamatata.blogspot.com.es/2008/11/pautas-para-contar-un-cuento.html
Plastika:
INSEA (The International Society for Education Through Art) http://www.insea.org/

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiaToggle Navigation

 • MIRANDA BERASATEGI, OLAIA
 • SISTIAGA LOPETEGUI, JUAN JOSE
 • URRUZOLA ESNAOLA, MARIA VICTORIA

TaldeakToggle Navigation

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

08:30-10:00

1-3

13:00-15:00

7-9

10:30-12:30

08:30-10:30

21-23

13:00-15:00

21-27

08:30-10:00

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.3 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • 3.4 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • PLASTIKA GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • PSIKOMOTRIZITATE GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Landa p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-9

08:30-10:30

21-26

10:00-11:30

14:30-16:00

10:00-11:30

14:00-15:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • MUSIKA GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • PLASTIKA GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • PSIKOMOTRIZITATE GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Landa p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-6

12:00-14:00

7-9

12:30-14:30

21-26

08:30-10:00

13:00-14:30

08:30-10:00

12:30-14:00

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • MUSIKA GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • PLASTIKA GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • PSIKOMOTRIZITATE GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Landa p.-3 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-9

12:30-14:30

21-26

11:30-13:00

11:30-13:00

10:30-12:00

09:00-10:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • MUSIKA GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • PLASTIKA GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • PSIKOMOTRIZITATE GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.