Zientzia Tailerrak Haur Hezkuntzan26474

Ikastegia
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
Titulazioa
Haur Hezkuntzako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
4
Kreditu kopurua
4.5
Hizkuntzak
Euskara
Kodea
26474

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala913.5
Gelako p.1827
Laborategiko p.1827

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Irakasgai hau praktikotasun handikoa da, horretarako ikasleen autonomia eta praktikaren gaineko hausnarketa egitea sustatuko da. Praktika errealak egitera bultzatuko da unibertsitate-eskola baten ekimenaren barruan, non Haur Hezkuntzako haurren parte-hartzea izango da irakasgai honetako baliabiderik esanguratsuena. Horrek Irakaskuntza- ikaskuntza prozesu aktibo bat ahalbidetzen du: tailerren prestaketa eta frogaketa, eta honen inguruko hausnarketa.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

Irakasgai honen helburu nagusia ikasleek Gradu osoan zehar hartu dituzten konpetentzia eta gaitasunez baliatuz, zientzia tailer baten proposamena, garapena eta frogatzea da. Eremu erreal batean, hau da, ikastetxe ezberdinen parte-hartzeari esker, ikasleek zientzia tailerra burutuko dute eskola ezberdineko haurrekin. Tailerra bera ikerketa baten moduan planteatuko dutelarik: tailerraren eraginkortasuna, bere lan gaitasunen inguruko hausnarketa eta beste hainbeste alderdi batzuk landuko direlarik.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1. Gaia. Tailerrak baliabide pedagogiko bezala: helburuak, berezitasunak, ezaugarriak eta onurak.
2 Gaia. Tailerren oinarri psikopedagogikoak: egitura, irakaslearen papera, antolakuntza, txokoak, ebaluazioa, ereduak.
3. Gaia. Zientzia esperimentalen tailerra: natur zientzia, zientzia esperimentala edo ingurunearen ezagutzaren tailerren proposamena:
4. Gaia. Tailerrak ikerketa tresna bezala: ikaskuntzaren ebaluazioa, tailerraren analisi bateratua, ikasleen hausnarketa eta hobetzea.

Metodologiatoggle-navigation

Irakasgaia bi lauhilabetekotan ematen da praktikum-a dela eta. Lehenengo atalean talde bakoitzak haurrekin egin behar dituzten tailerrak prestatuko dituzte. Bigarren lauhilabetekotan aldiz tailerrak burutuko dituzte eskoletako haurrekin, eta autoebaluazio eta coebaluazio prozesu baten ondorioz, tailer bakoitzeko hausnarketa txosten bat entregatu ere.

Metodologia konstruktibistaren bidez landuko da irakasgaia. Horretarako Irakaskuntza-kooperatiboa eta elkarlana sustatuko da. Hiru irakaskuntza mota egongo dira: klase teorikoa (talde handia), gela taldeak eta talde praktikoak (GA, talde ertaina) eta laborategiko saioak (GL, talde txikia).


Saio presentzialak talde handian: Taldeen ikuspuntu desberdinak azaltzeko, Ikasleek irakurritako testuen aurkezpenak
egiteko, Irakaslearen azalpenak eta sintesiak aurkezteko eta Koebaluazioak egiteko.
Saio presentzialak talde txikitan: Testuen irakurketaz hausnartzeko, Esperimentazioaz eta behaketaz sakontzeko, Banakako eta taldekako lanen ahozko aurkezpenak prestatzeko.
Tutoretza presentzialak: Zalantzak argitzeko, Banakako eta taldekako lanen gidaritza egiteko

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Garatu beharreko proba idatzia (%): 25
  • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 50
  • Portfolio (%): 25

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ebaluaketa jarraitua betetzen dituzten ikasleen azkeneko nota honela banatzen da:

- Tailerren garapena (%50): tailerraren diseinua (aurre-txostenaren bidez) eta praktika (tailerraren garapena). Bakoitzaren balioa %25 izango da. Alderdi hau ebaluatzeko eskubidea izateko ikasleek klase-orduen %80ra gutxienez etorri behar dira. Tailerra burutzeko irakaslearen onespena behar da.

- Azken froga (%50): Azterketa eta tailerraren hausnarketa txostena. Bakoitzaren balioa %25 izango da.

Bakoitza gainditu behar dira bere aldetik, bai azterketa (5/10), bai tailerra (honen garapena, aurretxostena eta hausnarketa txostena).

Ebaluazio jarraia egiten ez duenak Azterketa eta Tailer baten garapena (eskola batean egiteko diseinua, praktika eta hausnarketa) egin beharko du ere.

BUKAERAKO EBALUAZIOA:
Ebaluazio jarraian parte hartzeko klaseen %80ko asistentzia bermatu behar da.
Ebaluazio jarraian parte hartu nahi ez duen edo ezin ez duen ikasleak, 2016ko abenduaren 15an Euskal Herriko Unibertsitatekoaren Gobernu Kontseiluan, Graduko Titulazio Ofizialetan Ikasleen Ebaluaziorako Arautegia onartzeko erabakiaren arabera ebaluatuta izango da.
Ikasleek eskubidea izango dute azken ebaluazio bidez ebaluatuak izateko, etengabeko ebaluazioan parte hartu zein ez hartu. Eskubide hori baliatzeko, ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta, horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoko irakasgaien kasuan edo 18 astekoa urteko irakasgaienean, ikastegiko eskola egutegian zehaztutakoarekin bat lauhilekoa edo ikasturtea hasten denetik kontatzen hasita. Azken ebaluazioak aukera ematen du proba baten bitartez ebaluatzeko ikaskuntzaren emaitzak. Proba hori irakasgaiaren ebaluazio orokorra egiteko azterketa edo jarduera batek edo gehiagok osatuko dute eta azterketa aldi ofizialean egingo da.
(https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/03/1701311e.shtml)

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ohiko deialdian agertzen diren irizpideak erabiliko dira.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

"Heziberri 2020"
237/2015 dekretua, Haur Hezkuntzako curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

DU SAUSSOIS, N. 1988. Actividades en talleres para guarderías y preescolar. Ed. Cincel.Madrid.
QUINTO, B. 2005. Los talleres en Educación Infantil. Espacios de crecimiento. Ed. Grao. Barcelona.
TAVERNIER, R. 1987. La escuela antes de los seis años. Ed. Martínez Roca. Barcelona
TRUEBA, B. 1989. Talleres integrales en Educación Infantil. Una propuesta de organización del escenario escolar. Ediciones de la Torre. Madrid.
VIGY, J. 1988. Organización cooperativa de la clase. Talleres permanentes con niños de 2 a 7 años. Ed. Cincel. Madrid.

Gehiago sakontzeko bibliografia

FRIEDL, A. 2000. Enseñar ciencias a los niños. Gedisa E.d. Barcelona.
GUN, J. 2005. Talleres de ciencia para la educación infantil. Editorial de la infancian. Valladolid.
KRUMBACH, M. 2003. Juegos y experimentos con el color, la luz y la sombra. Ed. Oniro. Barcelona.
MARTORELL,E. y VALLMITJANA, I. 1999.Pequeños científicos. Educación Infantil. Ed.EDEBE. Barcelona.
PUJOL, M. y ROCA, N. 1991.Treballar per projectes a parvulari. Eumo Editorial, Barcelona.

Aldizkariak

Alambique, Aula de Infancia, Cuadernos de Pedagogía, Guix, In-fan-cia.

Web helbideak

http://educared.org.ar/infanciaenred/Dilemas/dilemas2006/pdfs/SintesisDilemas5ElrincndecienciasPDF.pdf
http://www.xtec.cat/cdec/portada.htm
http://www.rosasensat.org/
http://www.lamap.fr/
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/index_flash.shtml

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • AGUIRREZABALAGA ELOSEGUI, FLORENCIO JU
 • CAÑO PEREZ, LIDIA
 • ETXABE URBIETA, JOSE MARIA

Taldeaktoggle-navigation

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-2

08:30-09:30

21-27

10:00-11:00

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.5. GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • 3.4 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-9

12:30-14:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • K.L. 3.7 - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-9

10:30-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • K.L. 3.7 - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Laborategiko p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
21-26

11:30-13:00

11:30-13:00

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.5. GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Laborategiko p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
21-26

08:30-10:00

08:30-10:00

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.5. GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Laborategiko p.-3 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
21-26

10:00-11:30

10:00-11:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.5. GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.