Menua Webgunearen menua ireki/itxi

XSLaren edukia

Fluidoen Mekanika26512

Ikastegia
Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola
Titulazioa
Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
2
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Ingelesa
Kodea
26512

IrakaskuntzaToggle Navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala4567.5
Laborategiko p.1522.5

Irakaskuntza-gidaToggle Navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteaToggle Navigation

Fluidoen Mekanika, Ingeniaritza Mekanikoko, Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako eta Ingeniaritza Elektrikoko graduen 2. mailari dagokion ikasgaia, adar industrialeko ikasgaien moduluaren barne dago.
Ikasgaiaren oinarrizko izaera kontutan edukiz, ikasgaiak aipaturiko graduetako hidraulika arloko beste ikasgaien, hala nola, Instalazio eta Makina Hidraulikoak eta Sistema Pneumatikoak eta Oleohidraulikoak, oinarri sendoak finkatu behar ditu.
Garrantzitsua da ikasleek fisika eta kalkulu oinarri sendoak eduki ditzaten, ikasgai honen oinarria bait dira.
Ikastaroak hidraulikako oinarriak ematen dizkio ikasleari, ikasleak erabili ahal izango dituenak bai lehen aipaturiko ikasgaietan bai etorkizunean ibilbide profesionalean.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen EmaitzakToggle Navigation

C.3 Oinarrizko eta teknologiazko materien ezagutza, ikasleari metodo eta teoria berriak irakasteko gaitasuna ematen dietenak, eta situazio berrietara egokitzeko aldakortasuna ematen dietenak.
C.4 Ariketak ekimenez, ahalmen sortzailez, arrazoiketa kritikoaz ebazteko eta ezagutzak, abileziak eta trebetasunak komunikatzeko eta transmititzeko gaitasuna Ingeniaritza Industrial arloan espezialitate mekanikoan.
C.12 Jarrera arduratsua hartu, lanean ordenatua eta ikasteko beharrezkoa den ikaskuntza jarraiak planteatzen duen erronkarako prest.
C.13 Aplikatu metodologia zientifikoaren estrategiak: aztertu ariketa kualitatibo eta kuantitatiboki, hipotesiak eta emaitzak planteatu, Ingeniaritza Industrial berezkoak (mekanika espezialitatea) diren metodoak erabiliz.

Ikasgai honen gaitasun espezifikoak ondoren zehazten dira, graduko gaitasunekin erlazionatzen direlarik.

1. Ezagutu, ulertu eta aplikatu Fluidoen Mekanikako oinarrizko kontzeptuak, Ingeniaritza arloan sortutako situazioetan kontzeptu horiek antzemateko eta arazoak konpontzeko soluzioak interpretatuz (C3, C4 eta C13 konpetentziekin erlazionatuak).
2. Aplikatu metodologia zientifikoaren estrategiak Fluidoen Mekanikan: aztertu ariketa kualitatibo eta kuantitatiboki, hipotesiak planteatu eta emaitzak interpretatu (C3, C4 eta C13 konpetentziekin erlazionatuak).
3. Ariketa ebazteko erabili den prozesua azaldu Fluidoen Mekanikako kontzeptuak, prozedurak eta emaitzak erabiliz (C4 konpetentziarekin erlazionatua).
4. Jarrera arduratsua hartu, lanean ordenatua eta ikasteko prest, bere kabuz lana egiteko errekurtsoak garatuz (C12 konpetentziarekin erlazionatua).

Helburu didaktikoak honako hauek dira:
1. Instalazio hidraulikoaren oinarrizko elementuak identifikatu. Datu ezagunak eta unitateak aztertu.
2. Azaldu arazoa konpontzeko prozesu egokiena ezagututako datuetan oinarriturik.
3. Ariketa ebatzi jasotako ezagupenak aplikatuz.
4. Interpretatu emaitza jasotako ezagupenak aplikatuz.

Eduki teoriko-praktikoakToggle Navigation

Ikasgaiaren lehen zatia oinarrizko ezagupen batzuetan datza, fisikoak batez ere. Ondoren, estatikako gaiak hasten dira, pausaguneko fluidoen azterketa. Estatikako bloke hau presioen kalkuloa, murgildutako gorputzetan fluidoak egindako indarrak eta flotazioari buruzko ezagupenetan datza. Hurrengo bloke handia estatikaren dinamika eta fluxuaren ekuazioekin (Jarraitutasunaren ekuazioa, Energiaren ekuazioa eta Higidura kantitatearen ekuazioa) doa erlazionatua. Hurrengo gaia dimentsio analisia eta ereduen teoriarena da. Eta azkenengo blokean, kanpo fluxuen erresistentzia eta kondukzio itxietako karga galeren azterketa egiten da, ariete kolpearen fenomenoaren azterketa eta kondukzio irekietako fluxuaren azterketa gaiekin bukatuz.

Ikasgaiaren Programa:
1. gaia.- Fluidoen mekanikaren sarrera. aldez aurretiko kontzeptuak.
2. gaia.- Fluidoen propietate fisikoak. Definizioak.
3. gaia.- Fluidoen estatikaren lege orokorrak.
4. gaia.- Fluido konprimaezinen estatika eremu grabitatorioan. Hidrostatika.
5. gaia.- Fluidoen estatika beste indar - eremu batzutan. Oreka erlatiboa
6. gaia.- Fluido konprimagarrien estatika eremu grabitatorioan.
7. gaia.- Gainazaletan eragiten duten indarrak.
8. gaia.- Gorputz itxien gaineko indarrak.
9. gaia.- Fluidoen higiduraren oinarriak.
10. gaia.- Masaren kontserbazioaren teorema. Jarraitasunaren ekuazioa.
11. gaia.- Fluidoen dinamikaren funtsezko ekuazioak.
12. gaia.- Bernoulli-ren ekuazioa.
13. gaia.- Bernoulli-ren ekuazioaren aplikazioak. Neurgailuak.
14. gaia.- Higidura - kantitatearen teorema.
15. gaia.- Higidura - kantitatearen teoremaren aplikazioak.
16. gaia.- Analisi dimentsionala eta eredu-teoria.
17. gaia.- Biskositatearen eragina fluxuetan.
18. gaia.- Hodi itxietako karga-galeren ikerketa.
19. gaia.- Hodi itxietan fluxu iraunkorra. Kondukzioen kalkulu praktikoa. Sareak.
20. gaia.- Erregimen aldakorra hodietan.
21. gaia.- Hodi irekietan (kanalak) fluxu iraunkorra.
22. gaia.-. Makina hidraulikoak. Funtsezko printzipioak. Turbomakinak.
23. gaia.- Turbina hidraulikoak. Zentral hidroelektrikoak
24. gaia.- Ponpa hidraulikoak.
25. gaia.- Ponpaketa - instalazioak.


LABORATEGIKO PRAKTIKEN PROGRAMA

1.- Fluidoen propietateei buruzko praktikak

1.1.- Dentsitatearen neurketa balantzaren bidez.
1.2.- Biskositatearen neurketa Engler biskosimetroaren bidez.
1.3.- Kapilaritatearen behaketa.


2.- Presioaren neurketa eta indarren kalkuluari buruzko praktikak

2.1.- Presioaren neurketarako tresnak.
2.2.- Presioaren neurketa manometro diferentzialen bidez.
2.3.- Presioaren neurketa mikromanometroen bidez.
2.4.- Gainazal gaineko indarren neurketa.
2.5.- Hidrometroaren erabilpena.
2.6.- Solido eta likido baten dentsitatearen kalkulua pisatze hidrostatikoaren bidez.


3.- Fluidoen fluxuaren neurketari buruzko praktikak.

3.1.- Presio estatiko, dinamiko eta totalaren neurketa.
3.2.- Aire-fluxu baten abiaduraren neurketa.
3.3.- Zuloguneetan zeharreko deskarga erregimen iraunkorrean. Zulogune bateko koefizienteen kalkulua.
3.4.- Depositu baten huste-denbora.
3.5.- Venturimetroen kalibraketa.
3.6.- Diafragmaren kalibraketa.
3.7.- Errotametro baten kalibraketa.
3.8.- Isurgailuen kalibraketa.
3.9.- Zeharkako fluxu-neurgailuak


4.- Fluxu errealen azterketari buruzko praktikak.- Karga-galerak hodi itxietan.

4.1.- Reynolds-en esperientzien behaketa. Fluxu laminarra eta turbulentua.
4.2.- Kabitazioaren behaketa eta azterketa.
4.3.- Ariete-kolpearen behaketa
4.4.- Hodi itxietako karga-galeren azterketa.
4.5.- Pieza berezietako karga-galeren azterketa.
4.6.- Balbulen irekitze-gradu ezberdinetarako luzera baliokidea eta igarotze-faktorea determinatzea


5.- Ponpa eta ponpaketa-instalazioei buruzko praktikak

5.1.- Turboponpa baten ezaugarri-kurba.
5.2.- Ponpaketa-instalazio baten azterketa eta erregulazio-balbula bateko karga-galeren kalkulua.
5.3.- Makina Hidraulikoen azterketa topologikoa

MetodologiaToggle Navigation

Irakasgaia 6 kredituz osaturik dago, 4,5 kreditu teorikoak (teoria eta ariketak) eta 1,5 laborategiko kreditu praktikoak.

Irakasgaiak astean ordu t´erdiko bi klase ditu bigarren lauhilabetean, teoriari eta ariketei eskeiniak, bereizi gabe, hau da azaldutako teoriaren arabera ariketak planteiatuko dira.

Ikasturtean zehar ikasle bakoitzak 15 ordu laborategiko praktikak egiten ditu 3 orduko 5 saiotan banaturik.

Praktikak bereiziki dozenteak dira eta beraien bidez ikaslea ondorengo arloetan formatu nahi da:

Errepasatu, sakondu eta erabili klase teorikoetan aldez aurretik azaldutako kontzeptu teorikoak.
Esperientzia eta praktika hartzea neurriak hartzen eta enseiu esperimentalak egiten.
Taldeko lanean trebatzea, oso beharrezkoa izango baitu bere lanean ingeniari gisa.
Txostenak egitea, oso inportantea ere bere lanerako etorkizunean.
Software informatikoen erabilera

Laborategiko praktikak taldeka egingo dira, gehienez 5 ikaslez osaturikoak izanik. Klase teorikoetan praktika horietan beharrezko diren oinarrizko kontzeptuak azaldu ondoren egingo dira (ahal den heinean). Kurtsoan zehar talde bakoitzak 3 orduko 5 saio ditu gutxi gora behera, saio bakoitzean batazbesteko hiru praktika eginez. Laborategiko praktikatan ikasleei zerrenda pasatzen zaie. Saio bakoitzean talde bakoitzak aldez aurretik zehazturiko kalkulu batzuk entregatu ditzazke laborategian hartutako datuak erabiliz. Bestetik ikasleek, taldeka ere, txostena egin dezakete, praktiken-gidan zehazturik dagoen bezalaxe, eta ezarritako epe batean entregatu.
Irakasgai hau ondo barneratu eta menperatzeko ikasleak lan jarraia, etengabea egin behar du kurtsoan zehar, kontzeptuak barneratu eta menperatzeko.

Ebaluazio-sistemakToggle Navigation

 • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Garatu beharreko proba idatzia (%): 100

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko EgiteaToggle Navigation

Ikasleak bi ebaluazio-mota ditu aukeran: ebaluazio jarraia eta ebaluazio finala. Besterik adierazi ezean, ebaluazioa jarraia izango da ohiko deialdian (Maiatza), eta ebaluazio finala berriz ezohiko deialdian (Ekaina). Hala ere ikasleak ohiko deialdian ebaluazio finala egiteko aukera izango du jarraian adierazten diren baldintzak zorrotz betez gero.

Irakasgaian eskainitako bi ebaluazio modalitateen zehaztasunak ematen dira jarraian. Ebaluazio finalari erreferentzia egiten dion guztiak ohiko (Maiatza) zein ezohiko (Ekaina) deialdietako azterketa finalentzat balio du. Ebaluazio jarraiari dagozkion azterketa partzialak eskolak horretarako erreserbatutako ordutegian egingo dira ahal izanez gero, baina ez derrigorrez. Azterketa partzial hauen behin-behineko data eta ordua lauhilekoaren hasieran emango zaie ikasleei, horiek arrazoi justifikatuengatik aldaketak jasan ditzaketen arren. Bai azterketa partzialetan bai finaletan laborategiko saioei buruzko galderak izan daitezke. Laborategiko saioen eboluzioaren arabera, ebaluazio jarraiko azterketa bakoitzaren aurretik azterketa horretan laborategiko zein saiori buruz galde daitekeen adieraziko zaio ikasleari. Azterketa finaletan kurtsoko edozein laborategi saiori buruz galde daiteke. Laburbilduz, kurtsoko edozein azterketetan galdera teorikoak, ariketak eta laborategiari buruzko galderak izango dira.

Graduko titulazio ofizialetako ikasleen ebaluaziorako arautegiaren 8. artikuluak honela dio: “Ikasleek eskubidea izango dute azken ebaluazio bidez ebaluatuak izateko, etengabeko ebaluazioan parte hartu zein ez hartu. Eskubide hori baliatzeko, ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta, horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoko irakasgaien kasuan edo 18 astekoa urteko irakasgaienean, ikastegiko eskola egutegian zehaztutakoarekin bat lauhilekoa edo ikasturtea hasten denetik kontatzen hasita. Irakasgaiaren irakaskuntza gidan epe luzeagoa ezarri ahal izango da”. FLUIDOEN MEKANIKA irakasgaian EZ da epe hori luzatzeko aukerarik izango. Beraz, irakasgaia lauhilekoa denez, lauhilekoaren hasieratik kontatzen hasita 9 ASTEKO GEHIENEKO EPEA izango du ikasleak uko eskaera behar bezala aurkezteko. Ez da eszepziorik onartuko.

AURKEZTEKE kalifikazioaren inguruan, " Graduko Titulazio Ofizialetako Ikasleen Ebaluaziorako Arautegia"-ren 12.artikuluko 2.atalak honako hau adierazten du deialdiari uko egiteari buruz:
Etengabeko ebaluazioaren kasuan, azken probaren pisua bada irakasgaiko kalifikazioaren %40 baino handiagoa, nahikoa izango da proba horretara ez aurkeztea azken kalifikazioa "aurkezteke" izan dadin. Aldiz, azken probaren pisua bada irakasgaiko kalifikazoaren % 40 edo hori baino txikiagoa, deialdiari uko egin nahi dioten ikasleek kasuan kasuko irakasgaiaren irakaskuntza aldia bukatu baino, gutxienez, hilabete lehenago egin beharko dute eskaria. Eskari hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari.


Ebaluazio jarraia:
Azterketa partzial bat egingo da Fluidoen estatikako atalaren ondoren, 1-8 gaiak (nota finalaren %30).
Azterketa partzial bat egingo da Dimentsio Analisiaren atalaren ondoren, 9-16 gaiak (nota finalaren %35).
Azterketa partzial bat egingo da, Maiatzeko ohiko deialdiaren datan, 17-25 gaiak (nota finalaren %35).
Ebaluazio finala:
Ikasgai osoari buruzko proba idatzia (nota finalaren %100). Laborategiko praktikei buruzko galderak, ariketak eta teoria izango dira azterketa honetan. Ebaluazio finaleko azterketak, Maiatzeko ohiko deialdian zein Ekaineko ezohikoan, eskolak jarritako data eta ordu ofizialetan egingo dira.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko EgiteaToggle Navigation

Ikasleak bi ebaluazio-mota ditu aukeran: ebaluazio jarraia eta ebaluazio finala. Besterik adierazi ezean, ebaluazioa jarraia izango da ohiko deialdian (Maiatza), eta ebaluazio finala berriz ezohiko deialdian (Ekaina). Hala ere ikasleak ohiko deialdian ebaluazio finala egiteko aukera izango du jarraian adierazten diren baldintzak zorrotz betez gero.

Irakasgaian eskainitako bi ebaluazio modalitateen zehaztasunak ematen dira jarraian. Ebaluazio finalari erreferentzia egiten dion guztiak ohiko (Maiatza) zein ezohiko (Ekaina) deialdietako azterketa finalentzat balio du. Ebaluazio jarraiari dagozkion azterketa partzialak eskolak horretarako erreserbatutako ordutegian egingo dira ahal izanez gero, baina ez derrigorrez. Azterketa partzial hauen behin-behineko data eta ordua lauhilekoaren hasieran emango zaie ikasleei, horiek arrazoi justifikatuengatik aldaketak jasan ditzaketen arren. Bai azterketa partzialetan bai finaletan laborategiko saioei buruzko galderak izan daitezke. Laborategiko saioen eboluzioaren arabera, ebaluazio jarraiko azterketa bakoitzaren aurretik azterketa horretan laborategiko zein saiori buruz galde daitekeen adieraziko zaio ikasleari. Azterketa finaletan kurtsoko edozein laborategi saiori buruz galde daiteke. Laburbilduz, kurtsoko edozein azterketetan galdera teorikoak, ariketak eta laborategiari buruzko galderak izango dira.

Graduko titulazio ofizialetako ikasleen ebaluaziorako arautegiaren 8. artikuluak honela dio: “Ikasleek eskubidea izango dute azken ebaluazio bidez ebaluatuak izateko, etengabeko ebaluazioan parte hartu zein ez hartu. Eskubide hori baliatzeko, ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta, horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoko irakasgaien kasuan edo 18 astekoa urteko irakasgaienean, ikastegiko eskola egutegian zehaztutakoarekin bat lauhilekoa edo ikasturtea hasten denetik kontatzen hasita. Irakasgaiaren irakaskuntza gidan epe luzeagoa ezarri ahal izango da”. FLUIDOEN MEKANIKA irakasgaian EZ da epe hori luzatzeko aukerarik izango. Beraz, irakasgaia lauhilekoa denez, lauhilekoaren hasieratik kontatzen hasita 9 ASTEKO GEHIENEKO EPEA izango du ikasleak uko eskaera behar bezala aurkezteko. Ez da eszepziorik onartuko.

AURKEZTEKE kalifikazioaren inguruan, " Graduko Titulazio Ofizialetako Ikasleen Ebaluaziorako Arautegia"-ren 12.artikuluko 2.atalak honako hau adierazten du deialdiari uko egiteari buruz:
Etengabeko ebaluazioaren kasuan, azken probaren pisua bada irakasgaiko kalifikazioaren %40 baino handiagoa, nahikoa izango da proba horretara ez aurkeztea azken kalifikazioa "aurkezteke" izan dadin. Aldiz, azken probaren pisua bada irakasgaiko kalifikazoaren % 40 edo hori baino txikiagoa, deialdiari uko egin nahi dioten ikasleek kasuan kasuko irakasgaiaren irakaskuntza aldia bukatu baino, gutxienez, hilabete lehenago egin beharko dute eskaria. Eskari hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari.


Ebaluazio jarraia:
Azterketa partzial bat egingo da Fluidoen estatikako atalaren ondoren, 1-8 gaiak (nota finalaren %30).
Azterketa partzial bat egingo da Dimentsio Analisiaren atalaren ondoren, 9-16 gaiak (nota finalaren %35).
Azterketa partzial bat egingo da, Maiatzeko ohiko deialdiaren datan, 17-25 gaiak (nota finalaren %35).
Ebaluazio finala:
Ikasgai osoari buruzko proba idatzia (nota finalaren %100). Laborategiko praktikei buruzko galderak, ariketak eta teoria izango dira azterketa honetan. Ebaluazio finaleko azterketak, Maiatzeko ohiko deialdian zein Ekaineko ezohikoan, eskolak jarritako data eta ordu ofizialetan egingo dira.

Nahitaez erabili beharreko materialaToggle Navigation

Irakasgaiaren apunteak
Abako liburua
Laborategiko praktiken gidoia
Ariketa bilduma
Azterketen koadernoa.


Ebaluazio probetako materialen, baliabideen eta haien erabilerari dagokionez, ikasgai honetan liburuak, apunteak,telefonoak, ordenagailuak edo bestelako gailuak erabiltzea guztiz debekatuta dago TEORIA ZATIARI dagokionean, eta ariketa zatian, ikasleei aurrerapen nahikoarekin esandako materialak erabil daitezke soilik.

BibliografiaToggle Navigation

Oinarrizko bibliografia

- AGÜERA SORIANO, José. "Mecánica de Fluidos incompresibles y Turbomáquinas Hidráulicas" Ed.: Ciencias - 1992.
- DOUGLAS J. F. "Mecánica de los Fluidos" Volumen I y II. Ed.: Bellisco - 1991.
- FOX R.W. y Mc. Donald A.T. "Introducción a la Mecánica de Fluidos". Ed.: Mc. Graw-Hill - 1989.
- GARCÍA TAPIA, Nicolás. "Ingeniería Fluidomecánica" Universidad de Valladolid - 2002.
- KAY, Melvyng. "Practical hydraulics" Ed.Taylor and Francis.

Gehiago sakontzeko bibliografia

- STREETER V.L. WYLIE E.B. "Mecánica de los fluidos". Ed.: Mc. Graw-Hill, 1979.
- WHITE F.M. "Mecánica de fluidos" Ed.: Mc. Graw-Hill 1983.

Aldizkariak

Ingeniería del agua
Tecnología del agua

Web helbideak

www.ehu.es/inwmooqb/ (Sekzio departamentalaren web-gunea)
www.ehu.es

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiaToggle Navigation

 • ALBERRO EGUILEGOR, GORKA
 • ESNAOLA ALDANONDO, GANIX
 • PELLEJERO SALABERRIA, IDOYA

TaldeakToggle Navigation

16 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

16:00-17:30 (1)

17:30-19:00 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.2 - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (1)
 • eAULA 2.2 - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (2)

16 Laborategiko p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-17

14:30-17:30 (1)

20-20

14:30-17:30 (2)

23-23

14:30-17:30 (3)

26-26

14:30-17:30 (4)

29-29

14:30-17:30 (5)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (1)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (2)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (3)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (4)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (5)

16 Laborategiko p.-2 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-17

10:30-13:30 (1)

20-20

10:30-13:30 (2)

23-23

10:30-13:30 (3)

26-26

10:30-13:30 (4)

29-29

10:30-13:30 (5)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (1)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (2)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (3)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (4)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (5)

16 Laborategiko p.-3 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
18-18

14:30-17:30 (1)

21-21

14:30-17:30 (2)

27-27

14:30-17:30 (3)

30-30

14:30-17:30 (4)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (1)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (2)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (3)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (4)

17 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

17:30-19:00 (1)

16:30-18:00 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.3 - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (1)
 • eAULA 2.3 - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (2)

17 Laborategiko p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
18-18

10:30-13:30 (1)

21-21

10:30-13:30 (2)

27-27

10:30-13:30 (3)

30-30

10:30-13:30 (4)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (1)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (2)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (3)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (4)

17 Laborategiko p.-2 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-17

10:30-13:30 (1)

20-20

10:30-13:30 (2)

23-23

10:30-13:30 (3)

26-26

10:30-13:30 (4)

29-29

10:30-13:30 (5)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (1)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (2)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (3)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (4)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (5)

46 Teoriakoa (Euskara - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

17:30-19:00 (1)

16:00-17:30 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.1 - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (1)
 • eAULA 2.1 - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (2)

46 Laborategiko p.-1 (Euskara - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

14:00-17:00 (1)

19-19

14:00-17:00 (2)

22-22

14:00-17:00 (3)

25-25

14:00-17:00 (4)

28-28

14:00-17:00 (5)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (1)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (2)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (3)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (4)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (5)

46 Laborategiko p.-2 (Euskara - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-17

14:00-17:00 (1)

20-20

14:00-17:00 (2)

23-23

14:00-17:00 (3)

26-26

14:00-17:00 (4)

29-29

14:00-17:00 (5)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (1)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (2)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (3)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (4)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (5)

46 Laborategiko p.-3 (Euskara - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
18-18

14:00-17:00 (1)

21-21

14:00-17:00 (2)

27-27

14:00-17:00 (3)

30-30

14:00-17:00 (4)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (1)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (2)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (3)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (4)

47A Teoriakoa (Euskara - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

18:30-20:00 (1)

18:00-19:30 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eAULA 3.4 - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (1)
 • eAULA 3.4 - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (2)

47A Laborategiko p.-1 (Euskara - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

17:00-20:00 (1)

19-19

17:00-20:00 (2)

22-22

17:00-20:00 (3)

25-25

17:00-20:00 (4)

28-28

17:00-20:00 (5)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (1)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (2)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (3)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (4)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (5)

47A Laborategiko p.-2 (Euskara - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-17

14:00-17:00 (1)

20-20

14:00-17:00 (2)

23-23

14:00-17:00 (3)

26-26

14:00-17:00 (4)

29-29

14:00-17:00 (5)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (1)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (2)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (3)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (4)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (5)

47B Teoriakoa (Euskara - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

18:30-20:00 (1)

18:00-19:30 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eAULA 3.2 - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (1)
 • eAULA 3.2 - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (2)

47B Laborategiko p.-1 (Euskara - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-17

17:00-20:00 (1)

20-20

17:00-20:00 (2)

23-23

17:00-20:00 (3)

26-26

17:00-20:00 (4)

29-29

17:00-20:00 (5)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (1)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (2)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (3)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (4)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (5)

47B Laborategiko p.-2 (Euskara - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

14:00-17:00 (1)

19-19

14:00-17:00 (2)

22-22

14:00-17:00 (3)

25-25

14:00-17:00 (4)

28-28

14:00-17:00 (5)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (1)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (2)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (3)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (4)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (5)

66 Teoriakoa (Ingelesa - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

16:00-17:30 (1)

17:30-19:00 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eAULA 3.6 - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (1)
 • eAULA 3.6 - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (2)

66 Laborategiko p.-1 (Ingelesa - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

10:30-13:30 (1)

19-19

10:30-13:30 (2)

22-22

10:30-13:30 (3)

25-25

10:30-13:30 (4)

28-28

10:30-13:30 (5)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (1)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (2)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (3)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (4)
 • eLABORATORIO FLUIDOMECáNICA - DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA (5)