Menua Webgunearen menua ireki/itxi

XSLaren edukia

Ikasketa plana

Eskuratutako gaitasunak

Hauek dira gradu hau amaitzear eskuratuko dituzun gaitasun nagusiak:

 • Egoera fisikoa ebaluatzea eta osasuna hobetzera bideratutako ariketa fisikoak agintzea.
 • Entrenatzeko prozesua planifikatzea, garatzea eta kontrolatzea, maila desberdinetan.
 • Giza motrizitatearen adierazpen desberdinen egitura eta funtzioa ezagutzea eta ulertzea.
 • Giza motrizitatearen ahalmenen eta ereduen oinarriak, egiturak eta funtzioak ezagutzea eta ulertzea.
 • JFKZko Graduaren (Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientziak) ikasketa helburua ezagutzea eta ulertzea: jarduera fisikoak eta kiroletakoak giza motrizitatearen esparru guztietan.
 • Jarduera fisiko desegokia egiteak osasunean izan ditzakeen arriskuak identifikatzea.
 • Jarduera fisikoa eta kirola egitean eragina duten faktore anatomikoak, fisiologikoak, biomekanikoak, portaerari dagozkionak eta sozialak ezagutzea eta ulertzea.
 • Jarduera fisikoa eta kirola egiteko ohitura iraunkorren eta autonomoen sorrera sustatzea eta ebaluatzea.
 • Jarduera fisikoa, kirola eta jolas jarduera planifikatzea, antolatzea, zuzentzea eta kontrolatzea.
 • Jarduera fisikoak eta kirolak giza organismoan dituzten eragin fisikoak, psikologikoak eta sozialak ezagutzea eta ulertzea.
 • Jarduera fisikoari eta kirolari dagozkion irakatsi eta ikasteko prozesuak diseinatzea, garatzea eta ebaluatzea, pertsonen banakako ezaugarriei eta beren testuinguruaren ezaugarriei arreta eskainita.
 • Jarduera fisikoari eta kirolari, beren adierazpen guztietan, aplikatutako oinarrizko prestakuntza zientifikoa eskuratzea.
 • Kirol erakundeak, entitateak eta instalazioak kudeatzea.
 • Kirolaren oinarriak ezagutzea eta ulertzea.
 • Printzipio anatomikoak, fisiologikoak, biomekanikoak, portaerari dagozkionak eta sozialak jarduera fisikoaren eta kirolaren arlo desberdinei aplikatzea.