Menua Webgunearen menua ireki/itxi

XSLaren edukia

Gizarte Zientziak eta beren Didaktika I25854

Ikastegia
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
Titulazioa
Lehen Hezkuntzako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
1
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Kodea
25854

IrakaskuntzaToggle Navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala1218
Gelako p.4872

Irakaskuntza-gidaToggle Navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteaToggle Navigation

Ikasgai honetan, Gizarte Zientzietatik gertakari soziokulturala bere alderdi desberdinetan, eta denbora-espazio eskala desberdinei erreparatuz ulertzen saiatzen da, Herritarren hezkuntza demokratikoa eta gizarte-pentsamendu kritikoaren praktika bizikidetzarako baliabide gisa. Demokraziaren antolakuntzaren osagaiak eta oinarriak, bere bilakaera-prozesua eta erakunde publikoak eta pribatuak ulertu, ikasle bakoitzaren bere ingurunearekin harreman pertsonala baloratuz konfliktoen ebazpen baketsuari laguntzeko.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen EmaitzakToggle Navigation

GAITASUNAK
1. Gertakari soziala bere alderdi desberdinetan aztertu, denbora eta espazio-eskala desberdinetan, bere heziketa-balorea ulertzeko eta balioetarako hezkuntzari laguntzeko.
2. Demokraziaren antolakuntzaren osagaiak eta oinarriak, bere bilakaera-prozesua eta erakunde publikoak eta pribatuak ulertu, ikasle bakoitzaren bere ingurunearekin harreman pertsonala baloratuz, konfliktoen ebazpen baketsuari laguntzeko.
3. Informazioa bilatzeko eta analisirako teknikak erabili eta emaitzak zuzen jakin arazi.
4. Irakats-ikas prozesuaren emaitzak modu zuzenean azaldu.

Eduki teoriko-praktikoakToggle Navigation

1. Gertakari soziokulturala fenomeno aldakor gisa Historian zehar, maila globalean nahiz tokikoan: alderdi desberdinak (gizarte-, ekonomi-, erlijio-, ideologi-, politika- eta arte-inguruneari erantzun moduan).
2. Herritarren hezkuntza demokratikoa eta gizarte-pentsamendu kritikoaren praktika bizikidetzarako baliabide gisa. Euskal Herriko errealitatearen azterketa.

MetodologiaToggle Navigation

Aktiboa eta hezigarria izango da. Kreditu praktiko eta teorikoen saioak tartekatu egingo dira. Lantaldeari garrantzia emango zaio eta aldi berean taldekideen funtzionamendu onari ez ezik, elkarren koordinazioa eta lantaldearen emaitzen aurkezpen zuzenari ere garrantzia emango zaie.

Gai bakoitzaren hasieran, oinarri teorikoak adieraziko dira, eta jarraian, lan praktiko bakoitza egiteko baldintzak azalduko dira. Bai klasean bai klasetik kanpo egindako jarduera praktiken dokumentuak irakasleak jasoko ditu.

Ebaluazio-sistemakToggle Navigation

 • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Banakako lanak (%): 20
  • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 80

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko EgiteaToggle Navigation

Amaierako kalifikazioa, bakarkako eta lantaldean egindako jardueren balorazioaren emaitza izango da, ikasleak lauhilabetekoan egindako idatzizko probak barne.

Baloratu egingo da klase teoriko eta praktikoetan ikasleek izandako parte hartze aktiboa.

Etengabeko ebaluazioaren bitartez kalifikatu beharreko ikasleek bakarkako proba teoriko-praktikoak eta lan taldeak burutu beharko ditu.

Ebaluazio finala aukeratzen duten ikasleek, idatzizko proba teoriko-praktiko orokorra egin behar dute. Proba honetan irakaslearekin adostutako lan espezifikoak sartuko daitezke.

Azken ebaluazioa sistemaren bitartez kalifikatuak izateko, ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren irakasleari eta, horretarako, 9 asteko epea izango du lauhilekoa hasten denetik kontatzen hasita.

Azken ebaluazioa aukeratzen duten ikasleen kasuan, amaierako probara ez azaltzeak adieraziko du ikaslea ez dela aurkeztu, eta modu honetan ikaslea kalifikatua izango da.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko EgiteaToggle Navigation

Ohiko deialdia gainditu ez duten ikasleek, gainditu ez dutenen atalaren ebaluazio proba bigarren deialdian egin beharko dute, honek %100aren balioa izango duela.

Nahitaez erabili beharreko materialaToggle Navigation

BOE, BOPV.- Decretos curriculares:
REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo
DECRETO 175/2007, de 16 de octubre, por el que se establece el currículo de Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Suplemento al nº 218.martes 13 de noviembre de 2007
Ordenagailua. Audiobisualak.
Ingurune Sozialaren testu liburuak.

BibliografiaToggle Navigation

Oinarrizko bibliografia

AZAOLA, J.M. (1988). El País Vasco. Instituto de Estudios Económicos. Madril.
BRAUDEL, F. (1966). Las civilizaciones actuales. Tecnos. Madril.
CARO BAROJA, J.C. (1995). Los vascos. Ed. Istmo. Madril.
INTXAUSTI, J. (Koordinatzailea) (1985).Euskal Herria, 2 bol. Caja Laboral.
RUIZ URRESTARAZU, E. /GALDOS URRUTIA, R. (2008). Geografía del País Vasco. Nerea.

Gehiago sakontzeko bibliografia

ALBACETE, C. CÁRDENAS, I. DELGADO, C. (2000). Enseñar y aprender la democracia. Síntesis Educación. Madril.
CORTINA, A. (1997) .Ciudadanos del mundo: hacia una teoría de la ciudadanía. Alianza. Madril.
HELD, D. (1996). La democracia y el orden global. Del estado moderno al gobierno cosmopolita. Paidos. Bartzelona.
KYMLICKA, W. (1996). Ciudadanía multicultural. Paidos.
MONTERO, M. (1995). La construcción del País Vasco Contemporáneo. Txertoa.
SARTORI, G. (2007) ¿Qué es la democracia?. Taurus

Aldizkariak

IBER. DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA.
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES.
CONCIENCIA SOCIAL
CLIO. HISTORY AND HISTORY TEACHING

Web helbideak

www.euskadi.net
www.eustat.net/
www.ine.es
www.ivap.es
www.un.org/spanish/
www.hegoa.ehu.es
www.es.amnesty.org
www.gaindegia.org
www.europa.eu.int

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiaToggle Navigation

 • IBAÑEZ ECHEVERRIA, ALEJANDRO
 • LOPEZ ACHURRA, JOSE RAFAEL
 • VICENT OTAÑO, NAIARA

TaldeakToggle Navigation

31-01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-19

09:30-11:30 (1)

29-30

09:30-11:30 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 1.01 - . (1)
 • Aula 1.01 - . (2)

31-01 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

11:00-13:00 (1)

20-28

08:30-10:30 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 1.01 - . (1)
 • Aula 1.01 - . (2)

31-01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

09:00-11:00 (1)

20-28

10:30-12:30 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 1.01 - . (1)
 • Aula 1.01 - . (2)

32-01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-19

10:30-12:30 (1)

29-30

10:30-12:30 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 1.01 - . (1)
 • Aula 1.01 - . (2)

32-01 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

08:30-10:30 (1)

20-28

10:30-12:30 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.1 GELA - HEZKUNTZA, FILOSOFIA ETA ANTROPOLOGIA FAKULTATEA - ERAIKIN II (1)

32-01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

08:30-10:30 (1)

20-28

10:30-12:30 (2)

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.1 GELA - HEZKUNTZA, FILOSOFIA ETA ANTROPOLOGIA FAKULTATEA - ERAIKIN II (1)