Matematika eta bere Didaktika I25856

Ikastegia
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
Titulazioa
Lehen Hezkuntzako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
1
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Ingelesa
Kodea
25856

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala1218
Gelako p.4872

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Irakasgai honetan matematikaren oinarri epistemologikoak garatuko dira Lehen Hezkuntzako curriculumaren ikuspegitik. Hanpadura berezia jarriko da arrazoibide matematikoan, bestelako arrazoibide zientifikoetatik ezberdina den neurrian, eta problemagintzan, problemak ebazteko gaitasuna baita matematikan gai izatearen adierazle nagusia.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation


1. Matematikan aztertzea, argudioak ematea, arrazoitzea eta argudio-ildoei jarraiki komunikatzea, ideia nagusiak identifikatuz eta beren baliozkotasunari buruzko iritziak emanez, norberak ulertu eta sen kritikoa gara dezan besteen ikuspegiak onartzen ikasiz eta komunikazio gaitasunak hobetuz.

2. Problemak askotariko testuinguruetan planteatu eta ebaztea, problemaren enuntziatua ulertuz, ebatzi ahal izateko estrategiak bilatuz, estrategiarik egokiena hautatuz eta jarraitutako prozedurari buruz hausnarketa eginez, hau guztia autonomia eta norberaren ekimena eguneroko bizitzan sustatzeko asmoz.

3. Informazio eta komunikazio teknologia berriak kritikoki erabiltzea matematika arloan modu didaktikoan aplikatzeko.

4. Matematikaren eta beste jakintza arloen arteko harremana baloratzea (elkar-)eraginak aztertuz, pentsamendu zientifikoren garapen historikoa eta egungo egoera ulertu ahal izateko.

5. Analisi, sintesi, kritika eta autokritika gaitasunak garatzea, taldekako edo bakarkako ikaskuntzaren bitartez egoera berriei egokitzeko eta bizitzan zehar ikasten jarraitzeko.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation1. Matematikaren alderdi orokorrak.

a. Matematikaren balio praktikoa, instrumentala eta formala.
b. Matematikaren historia: zenbakikuntza sistemak, zenbaki motak, geometria euklidearra, estatistika eta probabilitatea.
c. Arrazoibide matematikoa: kuantifikatzaile logikoak, multzoak eta adierazpen grafikoak.
d. Matematika irakaskuntzaren garapena. Lehen Hezkuntzako Matematika curriculuma Euskal Autonomia Erkidegoan.

2. Problemak ebaztea.
a. Problemak eta ariketak bereiztea.
b. Problemak ebazteko ildoak eta estrategiak.
c. Egoera irekiei dagozkien problemak.
d. Eskola problemak

Metodologiatoggle-navigation

Ikasgai magistralak (eskola orduen %60)
Gela praktikak (eskola orduen %30)
Mintegiak (%0)
Ordenagailu praktikak (eskola orduen %10)

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Azterketa derrigorrezkoa izango da ikasle guztientzat eta, gutxienez, nota osoaren %60 balio beharko du; irakasgaiaren beste zatia bestelako lanen edo egitekoen bitartez ebaluatu ahalko da. Hauek izango dira ebaluazio irizpideak: a. Ikasgaiaren eduki matematiko eta didaktikoen ulertze- eta sakontze-maila. b. Argudioen eta arrazoibideen maila eta kalitatea. c. Proba idatzien zuzentasun-maila. (%): 100

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation


Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia


Abrantes, P., eta b.b. La resolución de problemas en Matemáticas. Ed. Grao. Madrid, 2002.
Cirre Torres, F. J. Matemática Discreta. Anaya. Madrid, 2004.
Cofman, J. What to Solve? Problems and Suggestions for Young Mathematicians. Oxford University Press. Oxford, 1990.
Cofman, J. Numbers and Shapes Revisited. More Problems for Young Mathematicians. Oxford University Press. Oxford, 1990.
De Guzmán, M. Cómo hablar, demostrar y resolver en Matemáticas. Anaya. Madrid, 2003.
Eusko Jaurlaritza. Oinarrizko Hezkuntza Curriculuma – HEZIBERRI 2020 (Lehen Hezkuntza).Vitoria-Gasteiz, 2015. [http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_2_proyec/adjuntos/OH_curriculum_osoa.pdf]
García, J.; Ruiz de Gauna, J.G.; Sarasua, J. Matemáticas y su didáctica I. EHU. Leioa, 2012. [https://web-argitalpena.adm.ehu.es/pdf/UWLGMA7116.pdf]
Ifrah,G. Las cifras. Historia de una gran invención. Alianza. Madrid, 1987.
Lockhart, P. El lamento de un matemático. La Gaceta de la RSME, Vol. 11 (2008), Núm. 4, Págs. 739–766. [http://www.rsme.es/gacetadigital/english/abrir.php?id=824].
Masson, J.; Burton, L.; Stacey, K. Thinking Mathematically (2nd Edition). Pearson. Essex, 2010.
Musser, G. L.; Burger, W.F.; Peterson, B.E. Mathematics for Elementary Teachers. A Contemporary Approach (Ninth Edition). Wiley. 2010.
NCTM. Principles and Standards for School Mathematics. National Council of Teachers of Mathematics, 2000. [Gaztelaniazko itzulpena: Principios y Estándares para la Educación Matemática. Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales. Sevilla, 2003.]
NCTM. Curriculum Focal Points for Prekindergarten through Grade 8 Mathematics. National Council of Teachers of Mathematics. Reston, 2006.
Polya, G. Cómo plantear y resolver problemas. Trillas. México, 1965.
Poya, G. Let us teach guessing, 1966. (Bideoa). [https://vimeo.com/48768091.]
Ruiz de Gauna, J.G.; García, J.; Sarasua, J. Irakaslegaientzako Matematika eta bere Didaktika. UEU. Donostia, 2013.
Sarasua, J.; Ruiz de Gauna, J.G.; García, J. Arrazoibide matematikoa eta problemagintza. Erein. Donostia, 2013.
Segarra, Lluís. Problemates. Colección de problemas matemáticos para todas las edades. Ed. Graó. Madrid, 2004.
Soifer, A. Mathematics as Problem Solving (2nd Edition). Springer. New York, 2009.
Tao, T. Solving mathematical problems. A personal perspective. Oxford University Press. New York, 2006.

Gehiago sakontzeko bibliografia5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • ARRIETA CORTAJARENA, IERA
 • BARO YUBERO, IZASKUN
 • SARASUA FERNANDEZ, JOSE MARIA

Taldeaktoggle-navigation

31-01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-19

12:30-14:30

29-30

12:30-14:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 1.01 - .

31-01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

08:30-10:30

20-28

12:30-14:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 1.03 - .
 • Aula 2.08 - .

31-01 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

12:30-14:30

20-28

12:30-14:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.4 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • Aula 1.01 - .

32-01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-19

08:30-10:30

29-30

08:30-10:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.3 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

32-01 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

08:30-10:30

20-28

08:30-10:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.3 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

32-01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

10:30-12:30

20-28

13:00-15:00

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.1 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • 3.4 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

61 Teoriakoa (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-19

12:30-14:30

29-30

12:30-14:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 2.08 - .

61 Gelako p.-1 (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

12:30-14:30

20-28

12:30-14:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 1.03 - .
 • Aula 2.08 - .