Didaktika Orokorra25882

Ikastegia
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
Titulazioa
Lehen Hezkuntzako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
1
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Euskara
Kodea
25882

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala1218
Gelako p.4872

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Ikasgai honetan, curriculum eta irakaskuntza ikaskuntza prozesuen analisia eta ulermenaren hasiera egiten da. Ikasgelako elkarrekintza eta komunikazio prozesuak ulertzea sustatuko da, eta, era berean, curriculumaren diseinu eta garapenaren konpetentzia garatzeko aukera emango da. Plangintzaren bidez, jardun didaktikoaren osagai ezberdinak ezagutuko dira: helburuak, gaitasunak, edukiak, metodologia, irakaskuntza-ikaskuntzaren jarduerak, baliabide didaktikoak, ebaluazioaren prozedurak eta tresna. Lauhilabeteko beste ikasgaiekin batera, diziplinarteko lan bat bideratuko da.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

IRAKASGAIAREN KONPETENTZIAK:
A) 6-12 urteko aldiari dagozkion ikasgela barruko nahiz kanpoko hezkuntza-gertaerak aztertzea eta ulertzea
B) Elkarrekintzako eta komunikazioko prozesuak ezagutzea ikasgelan
C) Ikasgelako irakaskuntza-jarduera eta ikaskuntza diseinatzea, plangintza egitea eta ebaluatzea
D) Lankidetza-lana eta norberaren lana eta eginahalak sustatzea
E) Esperientzia berritzaileak ezagutzea eta lehen-hezkuntzan aplikatzea

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1. GAIA-. Didaktikaren oinarriak. Didaktikaren kontzeptua eta ikergaia. Irakaskuntza-ikaskuntza prozesua.
2. GAIA.- Irakaskuntzaren eta curriculumaren teoriak. Curriculuma, oinarrizko kontzeptuak. Curriculumaren politika: curriculum ofiziala. Curriculumaren oinarriak eta zehaztapen mailak
3. GAIA.- Curriculumaren diseinua eta garapena. Plangintza prozesu eta emaitza gisa. Curriculumaren diseinuari eta garapenari buruzko ikuspegiak.
4. GAIA.- Diseinuaren osagaiak: curriculumaren helburuak, gaitasunak eta edukiak. Didaktikako metodologia eta irakaskuntza-ikaskuntzako jarduerak. Antolakuntzako aldagaiak: espazioa, denbora eta taldekatzeak. Bitarteko didaktikoak: materialak eta baliabideak.
5. GAIA.- Ebaluazioa: kontzeptua eta helburua. Ebaluatzeko prozedurak eta tresnak.
6. GAIA.- Hezkuntza-berrikuntza eta -aldaketa. Irakaslearen eginkizuna berrikuntzan.

Metodologiatoggle-navigation

Irakasgaiaren printzipio nagusitzat egiten ikastearena da, horregatik, azalpen teorikoekin batera talde dialogoa eta bakarkako hausnarketa ahalbidetuko dituzten jarduerak proposatuko dira. Ikaskuntza aktiboa, parte hartzailea eta sortzailea bideratu ahal izateko, funtsezkoa da ikasle taldearen parte hartzea; beraz, ikasleen aurretiko ezagutzak, zalantzak eta interesak kontuan izanik aurretiaz aipaturiko edukietan sakonduko da. Ezagutza elkarrekin eraikitzen den zerbait da, eta aprendizaia horretaz kontziente izatea nahi da, norbera bere irakasle identitatea sortzen joateko.

Aurrera eramango diren jarduera motak honakoak izango dira:

• Irakaslearen azalpenak

• Irakasleak gidatutako bakarkako eta talde txikitako lanak
- Irakurketak, tertuliak, hausnarketa kritikoak
- Lan idatziak
- Produkzio audiobisualak
- Bideo ikustaldiak
- Ahozko aurkezpenakEbaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 20
  • Banakako lanak (%): 30
  • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 50

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

1.EBALUAZIO JARRAITUAREN SISTEMA

1.1.ATALAK
- Lan indibidualak: Praktikak, Iruzkinak, Hausnarketak eta Aurkezpenak.
- Taldekako lanak: Diziplinarteko lan modularra, izaera aplikatua duten elaborazioak eta aurkezpenak.

1.2.EBALUAZIO FORMATIBOA
- Egiten diren jarduerekiko feedbacka (lanen zuzenketa eta itzulerarekin)
- Tutoretza saio planifikatuak edo hitzorduarekin
- Koebaluazioa talde txikitan

1.3.EBALUAZIO JARRAIARI UKO EGITEA. (Graduko Titulazio Ofizialetako Ikasleen Ebaluaziorako Arautegia, 12.2 artikulua):
Prozedura: deialdiari uko egin nahi dioten ikasleek kasuan kasuko irakasgaiaren irakaskuntza aldia bukatu baino, gutxienez, hilabete lehenago egin beharko dute eskaria. Eskari hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari.

2. AZKEN EBALUAZIOAREN SISTEMA

Azken idatzizko froga teoriko-praktikoak honako atalak izango ditu: gaitegiaren inguruko atal objektiboa eta aplikazio praktikoko jarduerak frogaren egunean adieraziko den gai konkretu baten inguruan.


Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Azken idatziko froga teoriko-praktiko bat gainditu beharko da.

Azken idatzizko froga teoriko-praktikoak honako atalak izango ditu: gaitegiaren inguruko atal objektiboa eta aplikazio praktikoko jarduerak frogaren egunean adieraziko den gai konkretu baten inguruan.


Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

Irakasgaian zehar ikasleari behar dituen materialak erraztuko zaizkio. Material horiek E-gela plataformatik eskuratu ahal izango ditu.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

ANTÚNEZ, S. et al. (1992). Del proyecto educativo a la programación del aula. El qué, el cuándo y el cómo de los instrumentos de planificación didáctica. Barcelona: Graó.

BERMEJO, B., & BALLESTEROS, C. (2014). Manual de didáctica general para maestros de Educación Infantil y de Primaria. Madrid: Ediciones Pirámide.

CANTON, I., & PINO, M. (coord.) (2011). Diseño y desarrollo del currículum. Madrid: Alianza.

CASANOVA, M. A. (2006). Diseño curricular e Innovación educativa. Madrid: La Muralla.

DE LA HERRÁN, A.; PAREDES, J. (2008). Didáctica General. La práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Madril: McGraw Hill/Interamericana España, S.A.U.

ESCAMILLA, A. (2008): Las competencias básicas : claves y propuestas para su desarrollo en los centros. Barcelona : Graó.

ETXAGUE, X. (Koord.) eta beste (2004). Didaktika Orokorra. Donostia: Erein.

EUSKO JAURLARITZA (2007): 175/2011 DEKRETUA, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzekoa. (EHHA 2007/11/13). Gasteiz: EJ-GV.

HARGREAVES, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. Barcelona: Octaedro.

PERRENOUD, P. (2012). Cuando la escuela pretende preparar para la vida: ¿desarrollar competencias o enseñar otros saberes? Barcelona: Graó.

SANTOS GUERRA, M.A. (1993). La evaluación: un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Málaga: Aljibe.

SÁNCHEZ HUETE, J. C. (2009). Compendio de Didáctica General. Bartzelona: CCS.

SUBIRATS, M. y BRULLET, C. (1988). Rosa y Azul. La trasmisión de los géneros en la escuela mixta. Madrid: Instituto de la Mujer.

ZABALZA, M.A. (1996). [itzultzaileak, UZEI ; koordinatzailea, Luis Ma Elizalde]. Kurrikuluaren diseinu eta garapena. Leioa: Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).

Gehiago sakontzeko bibliografia

ALEGRET, J, CASTANYS, E., SELLARES, R. (2010). Alumnos en situaciones de estrés emocional. Barcelona: Graó.

BOLÍVAR, A.; DOMINGO, J. (eds.) (2007). Prácticas eficaces de enseñanza. Madril: PPC, Editorial y Distribuidora, S. A.

BONAL, X.; TARABINI-CASTELLANI, A. & VERGER, A. (komp.) (2007). Globalización y Educación. Textos Fundamentales. Buenos Aires: Miño y Dávila.

BRUBACHER, J. W.; CASE, CH. W.; REAGAN, T.G. (2000). Cómo ser un docente reflexivo. La construcción de una cultura de la indagación en las escuelas. BarCelona: Gedisa.

CARRASCO, J. B. (1987). Cómo realizar la programación. Madrid: Anaya.

GIMENO, J. (1988) El currículo: una reflexión sobre la práctica. Madrid, Morata.

GIMENO, J. (comp.) (2008). Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo? Madril: Morata.

GIMENO, J. y PEREZ, A. (1992). Comprender y transformar la enseñanza Madrid. Morata.

MARCELO, C. (2002). La función docente. Madrid: Editorial Síntesis.

MARQUÉS, P. (2006): "Nuevos entornos, nuevos modelos didácticos". Cuadernos Pedagogía: 363, 80-89.

MONEREO, C. y POZO, J.I. (2007): “Competencias para (con)vivir con el siglo XXI”. Cuadernos de Pedagogía: 370, 12-18.

RODRÍGUEZ, G.; GIL, J. & GARCÍA, E. (1996). Metodología de la investigación cualitativa. Barcelona: Aljibe.

SEVILLANO, Mª L. (2004). Didáctica en el siglo XXI. Madrid: McGraw Hill.

ZABALA, A. (1995). La práctica educativa: cómo enseñar. Barcelona: Graó.

ZABALZA, M.A. (2004). Diarios de clase. Un instrumento de investigación y desarrollo profesional. Madrid: Ed.Narcea.

Aldizkariak

AULA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: Graó Educación. Barcelona
http://www.oei.es/es4.htm . Salamanca.

AUFOP. http://www.aufop.com/aufop/home/. Zaragoza.

BORDÓN: Sociedad Española de Pedagogía. Madrid.

CUADERNOS DE PEDAGOGIA. http://www.cuadernosdepedagogia.com/. Barcelona.

DIDACTIVAS ESPECIFICAS. http://www.didacticasespecificas.com/ES/index.php. Madrid.

EDUCAR.http://educar.uab.cat/. Universitat Autonoma de Barcelona.

HIK HASI. http://www.hikhasi.com. Euskal Herria.

QURRICULUM. Teoría, Investigación y Práctica Educativa. Universidad de La Laguna
http://www.red-redial.net/revista-revista,latinoamericana,de,tecnologia,educativa,relatec,-272.html.

RELIEVE. http://www.uv.es/RELIEVE/. Valencia.

REVISTA DE EDUCACION. http://www.revistaeducacion.mec.es/. Madrid.

TARBIYA. http://web.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/. Madrid.

TANTAK. http://www.argitalpenak.ehu.es/p291-content/es/contenidos/libro/se_indice_tantak/es_revistas/indice_tantak.html. Euskal Herriko Unibertsitatea.

Web helbideak

APA Style. http://www.apastyle.org/

BERRITZEGUNE CENTRAL. http://nagusia.berritzeguneak.net/es/.

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE. http://utopiadream.info/ca/

EDUTEKA. http://www.eduteka.org.

EUSKAL PEDAGOGIA ZERBITZUA. http://www.ikas.org.

FEDERACION INTERNACIONAL DE LOS MOVIMIENTOS DE LA ESCUELA MODERNA. http://www.freinet.org/

GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. http://www.educacion.es/portada.html

GOBIERNO VASCO. http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2591/es/.

L’ECOLE DECROLY. http://www.ecoledecroly.net

MARQUES, P. (2011). Enlaces - Revistas, Editoriales - 6/08/11. Recuperado el 07/07/2015 de http://www.peremarques.net/webrevis.htm#educacion

OPERA NAZIONALE MONTESSORI. http://www.montessori.it/

REGGIO EMILIA. http://zerosei.comune.re.it/italiano/index.htm

UNESCO. EDUCACIÓN. http://www.unesco.org/new/es/education/5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • AMENABAR PERURENA, NERE
 • KARRERA JUARROS, IÑAKI
 • MONZON GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER

Taldeaktoggle-navigation

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-19

10:30-12:30

29-30

10:30-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 1.01 - .

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

10:30-12:30

20-28

08:30-10:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 1.03 - .
 • Aula 2.08 - .

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

12:30-14:30

20-28

10:30-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • Aula 2.08 - .

32 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-19

10:30-12:30

29-30

10:30-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 3.4 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

32 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

10:30-12:30

20-28

10:30-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 3.4 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • Aula 2.02 - .

32 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-30

10:30-12:30

20-28

10:30-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 3.4 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • Aula 2.02 - .