Menua Webgunearen menua ireki/itxi

XSLaren edukia

Natura Zientziak Lehen Hezkuntzako Ikasgelan II25866

Ikastegia
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
Titulazioa
Lehen Hezkuntzako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
3
Kreditu kopurua
9
Hizkuntzak
Euskara
Kodea
25866

IrakaskuntzaToggle Navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala1827
Gelako p.3654
Laborategiko p.3654

Irakaskuntza-gidaToggle Navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteaToggle Navigation

Irakasgaia bi blokeetan dago antolatua. Lehenengoan, 1. ikasturtean materia eta energiari buruz Natura Zientziak Lehen Hezkuntzako Ikasgelan I irakasgaian landu ez diren oinarrizko kontzeptu zientifikoak landuko dira, ZTG erlazioak azpimarratuko dira eta eguneroko bizitzako edukiak aplikatuko dira. Bigarren blokean, Natura Zientzien Didaktikako irakaskuntza/ikaskuntzan sakonduko da eta horretarako jarduera praktikoak egingo dira. Lehen Hezkuntzako ziklo ezberdinetara egokitutako sekuentzia didaktikoak diseinatuko dira.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen EmaitzakToggle Navigation

-Esperimentazio-zientzien funtsezko legeen eta oinarrizko printzipioen irakaskuntza osatzea.
-Eguneroko bizitzari lotutako arazoak planteatzea eta ebaztea.
Esperimentazio-zientzien eskola-curriculuma aztertzea eta balioestea.
-Natur Zientzien arloko Curriculumaren edukietatik abiatuz sekuentzia didaktikoak diseinatzea, garatzea eta ebaluatzea.
-Zientzia Esperimentalen ikaskuntzarako estrategia metodologiko eta baliabide didaktiko aztertzea eta aplikatzea.
-Esperimentazio-zientzien eta horren irakaskuntza eta ikaskuntzaren gaineko bibliografia taldean bilatzea eta
erabiltzea.
-Jarrera parte-hartzailea erakustea eta beste pertsonen ideiak eta iritziak errespetatzea.

Eduki teoriko-praktikoakToggle Navigation

1. ZIENTZIA ESPERIMENTALETAKO EDUKIAK. Materia eta bere aldaketak. Energia, makinak eta teknologia.

2. LEHEN HEZKUNTZAKO NATURA ZIENTZIEN IRAKASKUNTZA ETA IKASKUNTZA. Zientziaren izaera, metodologia eta ondorio didaktikoak. Estrategia metodologikoak eta baliabide didaktikoak. Jarduera motak eta jardueren sekuentziazioa. Natur Zientzien ikaskuntza: Aurretiko-ezaguerak. Sekuentzia didaktikoen diseinua eta elaborazioa. Edukien sekuentziazioa lehen hezkuntzan.

MetodologiaToggle Navigation

Metodologia desberdinak erabiliko dira irakasgaian zehar. UPV/EHUko IKD kontuan hartuta gehienbat ikasleengan zentratutako metodologia aktiboak eta lan kooperatiboa sustatzen duten metodologiak erabiliko dira. Jarduera zientifikoan garrantzitsuak diren metodologiak erabili eta sustatuko dira (ikerketa, modelizazioa, argumentazioa). Horretaz gain, banakako lanak, taldeko lanak, laborategiko praktikak (derrigorrezkoak) eta irteerak ere egingo dira.

Ebaluazio-sistemakToggle Navigation

 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Garatu beharreko proba idatzia (%): 70
  • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 30

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko EgiteaToggle Navigation

Ebaluazioa jarraitua izango da.
Hala ere 8.3 artikuluak dioen bezala ikasleek eskubidea izango dute azken ebaluazio bidez ebaluatuak izateko, horretarako ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta, horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoko irakasgaien kasuan edo 18 astekoa urteko irakasgaienean, ikastegiko eskola egutegian zehaztutakoarekin bat lauhilekoa edo ikasturtea hasten denetik kontatzen hasita.

Ebaluazioak ondoko proba hauek ditu:
a.) Gaitasunen lorpena erakusteko proba idatzia, azken azterketa idatzia barne. Bi eduki blokeetako jarduerak izango ditu eta bloke bakoitzean minimo bat gainditu beharko da. Haztapena edo ponderazioa % 30etik %70ra izango da ikastegi bakoitzean dauden modalitateen arabera.
b.) Metodologia aktiboak erabiliz Lehen Hezkuntzarako sekuentzia didaktikoen diseinua eta garapena, laborategi praktikak, bestelako atazak eta diziplinarteko lanak, kalifikazioaren %100a osatu arte.
Proba bakoitzean %50ko puntuazioa lortzen ez bada ezin da gainditu, gaitasunak eskuratu ez baitira. Laborategi praktikak egitea derrigorrezkoa da.

Irakasgaia gainditzeko, ikasleak komunikazio gaitasun ona erakutsi behar du, bai ahoz bai idatziz. Lan guztietan (bakarka zein taldean) kontuan hartuko da lanaren hizkuntza-zuzentasuna. Ikasleak gai izan behar dira zuzentasunez eta jariotasunez ideiak adierazteko, eta testu akademikoak ulertzeko. Lan bat ez gainditua izan daiteke irakasleak uste badu ez duela hizkuntza zuzentasun nahikoa.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko EgiteaToggle Navigation

Ohiko deialdian agertzen diren irizpideak erabiliko dira.
Ez ohiko deialdiari dagokionez, 9. artikuluak dioen bezala ebaluatzeko sistema bakarra azken ebaluazioa izango da eta azken ebaluazioko probak definituta dauden ikaskuntzaren emaitzak ebaluatzeko eta neurtzeko behar beste azterketa eta ebaluazio jarduera izango ditu, emaitzok ohiko deialdiaren pareko baldintzetan ebaluatu ahal izateko. Ikasleek ikasturtean zehar eskuratutako emaitza positiboak gorde ahal izango dira. Aldiz, ikasturtean zehar egindako etengabeko ebaluazioaren emaitzak negatiboak badira, emaitzok ezin izango dira ezohiko deialdirako mantendu eta deialdi horretan ikasleek kalifikazioaren %100 eskuratu ahal izango dute.

Nahitaez erabili beharreko materialaToggle Navigation

Onlineko plataformak (moodle, drive, etab.), eta hala badagokio, irakasgairen materialen fotokopiak. Laborategiko eta saio praktikoetako jarduerak egiteko beharrezkoak izango diren material guztiak. Irakasleek kurtso hasieran ala beharrezkoa den unean jakinaraziko dute.

BibliografiaToggle Navigation

Oinarrizko bibliografia

AA.VV. (1995). Ciencias de la Naturaleza. Vol. 4 Madrid: MEC /Edelvives

Etxabe, Jose Maria (2006) Natur Zientzien eta Teknologiaren didaktika ECTS kredituaren ikuspegitik. San Sebastian: edición propia

Frield, A. (2005). Enseñar ciencias a los niños. Barcelona: Gedisa.

Majó, F. eta Baqueró, M. (2014). 8 ideas clave. Los proyectos interdisciplinarios. Bartzelona: Graó.

Rivero, A., Martín, R.,· Solís, E., y· Porlán, R. (2017) Didáctica de las ciencias experimentales en educación primaria. Madrid: Editorial Sintesis

Cañal, P., García-Carmona, A., y Cruz-Guzmán, M. (2016). Didáctica de las ciencias experimentales en eduación primaria. Madrid: Paraninfo.

Vilchez, J.M. (2014) Didáctica de las ciencias para educación primaria. Vol I y II. Madrid: Pirámide.

Harlem, W., Bell, D., Devés, R., Dyasi, H., Fernández de la Garza, G., Léna, P., Millar, R., Reis, M., Rowell, P., Yu, W. (2016). Principios y grandes ideas para la educación de las ciencias. Bogotá, Colombia: Editorial Alfaomega.

Arautegiak

- 236/2015 DEKRETUA, abenduaren 22koa, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena (EHAA, 2016-01-15). 2016ko otsailaren 9an berreskuratua
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/01/1600141e.pdf -tik

- 236/2015eko Dekretuaren II. Eranskina osatzen duen curriculum orientatzailea. 2016ko otsailaren 9an berreskuratua
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_2_proyec/adjuntos/OH_curriculum_osoa.pdf -tik

Gehiago sakontzeko bibliografia

Abella Rosa et al. (2009) Hacemos ciencia en la Escuela Ed. Graó
Bullejos de la Higuera, Juan, & Hierrezuelo Moreno, José (1995). Ciencias de la naturaleza I, II, III y IV. MEC
Caamaño Ros, Aureli (coord.) (2011) Didáctica de la Física y la Química. Ed. Graó. Caamaño Ros, A (coord.)
Caamaño Ros Aureli (2011). Física y química: complementos de formación disciplinar. Graó
Caballero Armenta, Manuela (2009). Aprendiendo ciencias de la naturaleza en la cocina. Madrid: CCS.
Charpak, Georges (coord..) (2005). Manos a la obra: Las ciencias en la escuela primaria. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Driver, Rosalind (1989) Ideas científicas en la infancia y la adolescencia. Madrid. Ed Morata. MEC
Feixas, Jordi Marti (2012). Aprender ciencias en educación primaria (Vol. 1). Barcelona: Graó.
Friedl, Alfred E. (2000) Enseñar ciencias a los niños. Barcelona: Ed. Gedisa
Harasim, Linda (2012). Learning theory and online technologies. Routledge.
Informe Pisa 2006 (2008) Competencias científicas para el mundo del mañana. Ed. Santillana
Jiménez Aleixandre Maria Pilar (2012) Las ciencias en la escuela Ed. Graó.
Jiménez Aleixandre, Maria Pilar (1996) Dibulgar para aprender. Ed. Xerais. Vigo
Lahera Claramonte, Jesus, & Forteza, Ana (2003). Ciencias físicas en primaria y secundaria: Modelo y ejemplificaciones. Madrid: CCS
Lahera Claramonte, Jesus (2009). Fundamentos de física para el grado de magisterio: Una antología de textos y problemas comentados y evaluados. Madrid:CCS.
Lahera, Jesus (2007). Aprendiendo física básica en el laboratorio. Madrid:CCS.
Liguori, Liliana, & Noste, Maria I. (2007). Didáctica de las ciencias naturales: Enseñar ciencias naturales. Madrid: Homo Sapiens
Pascual Martínez, Angel y Martínez, Ginés (1995). La Unidad Didáctica en Educación Primaria. (Elaboración y diseño). Madrid: Bruño.
Perales, Francisco Javier y Cañal, Pedro (2000). Didáctica de las Ciencias Experimentales. Alcoy: Marfil.

Aldizkariak

Alambique, Aula de Innovación Educativa, Tantak, Elhuyar, Enseñanza de las Ciencias, Guías Praxis. Cuadernos de Pedagogía, Infancia y Aprendizaje, Investigación en la Escuela, Muy interesante, Mundo científico, Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado

Revistas on line: www.ehu.es/ikastorratza/
Revista Eureka, REECC

Web helbideak

www.zientzia.net
http://www2.uah.es/jmc/webens/INDEX.html
http://intercentres.cult.gva.es/iesleonardodavinci/Fisica/fisica.htm
http://www.ibercajalav.net/recursos.php?codopcion=1181&codopcion2=2495
http://www.rosasensat.org/index.htm
www.kutxaespacio.es/ (recursos educativos)
www.centros.pntic.mec.es/
www.ciencianet.com
www.zernola.com/
www.elhuyar.org/
www.ehu.es/ikastorratza/
Manual de Educación para la sotenibilidad/ Iraukortasun Hezkuntzarako Euskuliburua (2009)
Unesco Etxea-Centro Unesco País Vasco. Fundación Iberdrola Bilbao.
http://www.unescoetxea.org/e

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiaToggle Navigation

 • AGUIRREZABALAGA ELOSEGUI, FLORENCIO JU
 • CAÑO PEREZ, LIDIA
 • ETXABE URBIETA, JOSE MARIA

TaldeakToggle Navigation

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-12

11:30-13:00

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.5. GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-12

12:00-13:00

12:00-13:30

14-15

12:00-13:00

12:00-13:30

16-16

14:30-16:00

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.3 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • B.L 3.1 - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-12

14:00-15:00

10:30-12:00

14-15

14:00-15:00

10:30-12:00

16-16

12:00-13:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 3.4 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • B.L 3.1 - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • K.L. 3.7 - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Laborategiko p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-15

09:00-10:30

16-20

08:00-09:30

17-20

09:30-10:30

29-29

08:00-09:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • K.L. 3.7 - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Laborategiko p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-15

10:30-12:00

16-20

08:00-09:30

17-20

14:30-15:30

29-29

08:00-09:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • B.L 3.1 - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • K.L. 3.7 - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Laborategiko p.-3 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-15

15:00-16:30

16-20

10:30-12:00

17-20

12:00-13:00

29-29

10:30-12:00

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • K.L. 3.7 - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

32 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-12

08:30-10:00

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 3.5 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

32 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-1

12:00-13:00

1-12

12:00-13:30

3-3

09:30-10:30

12:00-13:00

5-5

09:30-10:30

12:00-13:00

7-7

09:30-10:30

12:00-13:00

9-9

09:30-10:30

9-12

12:00-13:00

14-15

12:00-13:30

12:00-13:00

16-16

13:30-15:00

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 3.5 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • B.L 3.1 - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • K.L. 3.7 - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

32 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-12

10:30-12:00

13:30-14:30

14-15

10:30-12:00

13:30-14:30

16-16

12:00-13:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • B.L 3.1 - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • K.L. 3.7 - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

32 Laborategiko p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-15

09:00-10:30

16-19

09:00-10:30

17-18

08:30-09:30

18-18

13:30-14:30

20-20

13:30-14:30

29-29

09:00-10:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 3.3 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • L.T. 3.6 - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

32 Laborategiko p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-15

09:00-10:30

16-19

08:00-09:30

18-18

13:30-14:30

19-19

13:30-14:30

20-20

13:30-14:30

29-29

08:00-09:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 3.3 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • 3.4 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • K.L. 3.7 - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • L.T. 3.6 - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

32 Laborategiko p.-3 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-15

14:30-16:00

16-16

13:30-15:00

17-19

13:00-14:30

17-20

12:00-13:00

29-29

13:00-14:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • K.L. 3.7 - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • L.T. 3.6 - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.