Atzerriko Hizkuntza eta bere Didaktika25870

Ikastegia
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
Titulazioa
Lehen Hezkuntzako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
3
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Ingelesa
Frantsesa
Kodea
25870

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala1218
Gelako p.4872

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Ikasgai hau Lehen Hezkuntzako Graduko hirugarren mailaren oinarrizko prestakuntzaren zati da; ikasgai honetan komunikazioa-arloari lotutako Lehen Hezkuntzako curriculuma lantzen da. Helburua da: ikasleek ezagutu ditzatela zein diren, hirugarren hizkuntza batean (Ingelesa/Frantsesa), ahozko eta idatzizko hizkuntzaren ulermen eta adierazpenean parte-hartzen duten prozesuak. Horretarako, atzerriko hizkuntza hori garatzeko egokienak diren irakas-egoerak bilatuko dira. Halaber,irakasgai hau 6. moduluan dagoenez (konpetentzien lanketa eta euskal curriculuma eskolan), ikasleak aukera izango du trebatzeko bai gure erkidegoan atzerriko hizkuntzarako dagoen curriculumean, baita Lehen Hezkuntzako gela batean atzerriko hizkuntza irakasteko ohikoenak diren metodologia, estrategiak eta egiteko moduetan.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

HELBURUAK:

Ingelesean/frantsesean CEFR-ren (Common European Framework of Reference for Languages) B1 maila lortzeko behar diren gaitasunak garatzea.

Atzerriko hizkuntzaren irakaskuntza-ikaskuntzan egoera eta teknika ohikoenetan trebatzea.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

HIZKUNTZA
1.- Hizkuntza, sistema gisa: fonologia, morfosintaxia, hiztegia; diskurtsoa
2.- Hizkuntzaren erabilera: ahozko eta idatzizko ulermena eta ekoizpena
3.- Hizkuntzaren erabilera-konbentzioak

DIDAKTIKA
4.- Atzerriko hizkuntzaren didaktika Lehen Hezkuntzan
4.1.- Alderdi estrukturalak:
-> Atzerriko hizkuntzak EAEko hezkuntza-sisteman
-> Atzerriko hizkuntzako irakasleria Lehen Hezkuntzan
-> Atzerriko hizkuntzako ikasleria Lehen Hezkuntzan
4.2.- Alderdi metodologikoak:
-> Lehen Hezkuntzan atzerriko hizkuntza irakasteko ikuspegi metodologikoak
-> Edukiaren eta hizkuntzaren ikaskuntza integratua (CLIL)
-> Zenbait baliabide didaktiko erabiltzea: ipuinak, kantuak, errimak, jokoak, IKT...

Metodologiatoggle-navigation

Irakaslearen aurkezpen magistralak, jarduera ereduen behaketa edota praktika eta haien gaineko hausnarketa, eta ikasleen talde-lanak eta bakarkako lanak konbinatzen dira. Hauetan guztietan, ikasleen parte hartze aktiboa, ekintza kolaboratzailea eta edukiei buruzko hausnarketak beharrezkoak dira.
Ikaskuntza autonomoa bultzatuko da ere, norberaren hizkuntza mailaren hobekuntzari begira.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Garatu beharreko proba idatzia (%): 20
  • Ahozko defentsa (%): 30
  • Banakako lanak (%): 30
  • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 20

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

-Atal guztietan gutxieneko gaitasun maila erakutsi beharko da ikasgaia gainditu ahal izateko.
-Jardueratan bi osagai kontuan hartuko dira: erakutsitako hizkuntza maila eta didaktikari buruzko hausnarketa eta aplikazioa. Biak gainditu beharko dira ikasgaia gainditu ahal izateko.

Ikasleek eskubidea izango dute azken ebaluazio bidez ebaluatuak izateko, etengabeko ebaluazioan parte hartu zein ez hartu. Eskubide hori baliatzeko, ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta, horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoko irakasgaien kasuan edo 18 astekoa urteko irakasgaienean, ikastegiko eskola egutegian zehaztutakoarekin bat lauhilekoa edo ikasturtea hasten denetik kontatzen hasita.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ohiko deialdian gainditu ez duen ikasle orok, azterketa teoriko-praktiko orokorra egin beharko du ikasgaiko edukiei buruz (ingelesa/frantsesa eta didaktika osagaiak). Ahozko froga bat burutzea ere eska dakioke.

EZ-OHIKO DEIALDIARI UKO EGIN NAHI DUEN IKASLEA
Ez aurkeztearekin nahikoa da.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

- Gelan eskainiko diren irakurgaiak eta bestelako materiala.
- Ikus-entzunezko materiala.
- Sare-konexiodun ordenagailua eta proiektagailua.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

- Ellis, R (2009). Task‐based language teaching: sorting out the misunderstandings. International Journal of Applied Linguistics 19(23), 221‐246
- Halliwell, S. (1992). Working with young language learners. Teaching English in the Primary Classroom.
- Hammond, J. & Gibbons, P. (2005). What is scaffolding? In A. Burns & H. de Silva Joyce (Eds.), Teachers’ voices 8: Explicitly supporting reading and writing in the classroom. Sydney: National Centre for English Language Teaching and Research. Macquarie University
- Heziberri 2020. https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/01/1600141e.pdf
- Kang Shin, J. (2006). Ten Helpful Ideas for Teaching English to Young Learners. English Teaching Forum, 2006, Number 2

Gehiago sakontzeko bibliografia

Brewster, J. et al(2011): The Primary English Teacher’s Guide. Harlow: Penguin.

Lewis, G (2000) The Internet and Young Learners. Oxford: Oxford U. Press

Moon, J. (2005): Children learning English. Oxford: Macmillan-Heinemann.

Perez Esteve, P. & Roig Struch, V. (2007): Enseñar y aprender inglés en educación infantil y primaria (vol.I y II) Barcelona: Horsori

Verdú, M. Y Coyle, V. (2002): La enseñanza de inglés en el aula de primaria: Propuesta para el diseño de unidades didácticas. Un. de Murcia.

Aldizkariak


Web helbideak

www.babelnet.sgb.ac.at/canalreve/bravo/module1.
www.britishcouncil.org
www.elkarrekin.org/elk/Lib/ingelesa.htm
www.eleanitz.org
www.isabelperez.com/workshops.htm
www.restena.lu/amifra/exos/index.htm

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • AROCENA EGAÑA, MIREN ELIZABET
 • IRIONDO ARANA, MIREN ITZIAR
 • URIZAR ENBEITA, RUBEN

Taldeaktoggle-navigation

31-61 Teoriakoa (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-20

09:30-11:00

28-30

09:30-11:00

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.5. GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31-61 Gelako p.-2 (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-20

11:00-12:30

09:30-11:00

10:30-12:00

11:00-12:30

28-30

11:00-12:30

09:30-11:00

10:30-12:00

11:00-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.5. GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • 4.1 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31-61 Gelako p.-1 (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-20

11:00-12:30

09:30-11:00

10:30-12:00

11:00-12:30

28-30

11:00-12:30

09:30-11:00

10:30-12:00

11:00-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.5. GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • 2.4 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • 4.1 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

32-61 Teoriakoa (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-20

09:30-11:00

28-30

09:30-11:00

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 3.5 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

32-61 Gelako p.-1 (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-20

11:00-12:30

09:30-11:00

10:30-12:00

11:00-12:30

28-30

11:00-12:30

09:30-11:00

10:30-12:00

11:00-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 3.5 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

32-61 Gelako p.-2 (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-20

11:00-12:30

09:30-11:00

10:30-12:00

11:00-12:30

28-30

11:00-12:30

09:30-11:00

10:30-12:00

11:00-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.2 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • 1.5. GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • 2.4 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • 3.4 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

81 Teoriakoa (Frantsesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-20

09:30-11:00

28-30

09:30-11:00

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 5.2 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

81 Gelako p.-1 (Frantsesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-20

11:00-12:30

09:30-11:00

10:30-12:00

11:00-12:30

28-30

11:00-12:30

09:30-11:00

10:30-12:00

11:00-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 5.2 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.