Hizkuntza eta Teknologia: Baliabideak26485

Ikastegia
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
Titulazioa
Lehen Hezkuntzako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
4
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Euskara
Kodea
26485

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala1218
Gelako p.4872

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Irakasgaiaren helburua da teknologiek eta bereziki IKTek hizkuntzen ikaskuntzan eta irakaslearen bizitza osoan zeharreko formazioan eskaintzen dituzten aukerak kritikoki baliatzen trebatzea eta teknologien inguruko hausnarketan sakontzea, bizikidetza gizartearen testuinguruan.

Jakintzak aniztasunean eta kolektiboki eraikitzeko gaitasuna garatuko du ikasleak, hainbat teknologiaren laguntzaz.

Irakasgai honek irakasle izateari lotutako hausnarketa bultzatzen du, bizitza osoan zeharreko formazioan teknologiek izan dezaketen garrantzia kritikoki eta aberastasunez aztertuz.

Irakasgai honetan, halaber, teknologia zehar-gaitasun gisa lantzen da, beste irakasgai edo zeregin batzuen euskarri gisa.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

GAITASUNAK:
G03 HIZKUNTZEN IKASKUNTZA. KULTURA ANITZEKO TESTUINGURUAK
- Hezkuntza-proiektu eta ekimenetan hizkuntza eta kultura dibertsitatearekiko sentsibilitatez jokatzea.

G10 PRAKTIKARI BURUZKO HAUSNARKETA
- IKTek hizkuntzaren ikaskuntzarako duten balioaz jabetzea
- Sare sozialek lankidetzarako dituzten aukerak kritikoki baliatzea
- Bizikidetza-tresnen ikuspegia kontuan hartzea irakats-praktikari buruzko hausnarketan

G11 DOKUMENTAZIOA ETA INFORMAZIOA AUKERATZEA (IKT)
- Hizkuntzaren eta literaturaren inguruko dokumentazio-guneen ezagutza eta erabilera
- IKTak baliabide-iturri gisa erabiltzea eta kritikoki baloratzea

G13 KOMUNIKAZIO-KONPETENTZIAK
- Komunikatzeko erabil daitezkeen eta erabiltzen diren baliabide, estrategia, teknologia eta askotariko moduak ulertzea, komunikazio konpetentziaren ikuspegia zabaltzeko
- Komunikazio-konpetentziak eta teknologiak erlazionatzeko moduekin erlazionatzea.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1. GAIA - KOMUNIKATZEKO MODU BERRIAK ETA BITARTEKARITZA KULTURAL ETA SOZIALAK.
2. GAIA - IKTak HEZKUNTZAN INTEGRATZEKO MODUEN INGURUKO HAUSNARKETA KRITIKOA.
3. GAIA - EUSKARAZKO BALIABIDEAK SAREAN: EZAGUPENA ETA EKOIZPENA.
3. GAIA - ANIZTASUNERA ETA KONPONDU BEHARREKO ARAZOETARA EGOKITZEN DIREN TEKNIKA ETA TRESNAK.
4. GAIA - IKTak ETA DOKUMENTAZIOA: ULERMENA ETA EKOIZPENA. MATERIALEN ERABILERA ESKUBIDEAK.

Metodologiatoggle-navigation

Ikasgelako eskola-orduetan saio dinamikoak eta partehartzaileak izango dira nagusi, bai (GA) gelako praktiketan eta bai (M) Magistralen modalitateetan. Ikasleek tresna teknologikoak erabiliko dituzte eskoletara (mobilak, tabletak, ordenagailu eramangarriak...).

Praktikak testuinguru errealera eramateko aukerak baliatuko dira.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Ikus beheko jarraibideak (%): 100

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Irakasgai honek IKTak erabiltzeko trebetasuna garatzea eskatzen duenez, ezinbestekoa da zeregin praktikoak gauzatzea, hausnarketa teorikoekin batera.

Irakasgaia gainditzeko, bi aukera ditu ikasleak:

A: Klaseetara etortzen diren ikasleek (%80ko asistentzia eskatzen zaie) irakasgaia gainditzeko beharrezkoa izango dute:

• Lan guztiak epeen barruan eta modu egokian burutzea.
• Parte-hartze eta jarrera egokia izatea.
• Froga idatzia gainditzea.

Irakasgai honen kalifikazioa honela osatuko da:

Atal teorikoa: %20
Atal praktikoa: %80(banakako zein taldekako lanak)

o Gutxieneko asistentzia bete ez, lan guztiak egin ez edo egindako lanak egokiak ez direnean edo epez kanpo entregatzen direnean:

B: Klaseetara etortzen ez diren ikasleek irakasgaia gainditzeko beharrezkoa izango dute:

• Lanak: Irakasleak agindutako lanak egitea zehaztutako epeetan eta eskatutako baldintzetan.
• Froga idatzia.

Ikasleek eskubidea izango dute azken ebaluazio bidez ebaluatuak izateko, etengabeko ebaluazioan parte hartu zein ez hartu. Eskubide hori baliatzeko, ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta, horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoko irakasgaien kasuan edo 18 astekoa urteko irakasgaienean, ikastegiko eskola egutegian zehaztutakoarekin bat lauhilekoa edo ikasturtea hasten denetik kontatzen hasita.( Ikasleen Ebaluaziorako Arautegia-8.3 artikulua)

OHARRA: Irakasgaia gainditzeko beharrezkoa izango da ebaluazioaren atal guztiak gaindituta izatea. Atal guztietan hizkuntzaren erabilera egokia eta zuzena eskatuko da.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ez-ohiko ebaluaziorako ohiko ebaluazioaren sistema bera mantenduko da.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

IKT tresna desberdinak erabiliko dira eskoletan eta irakasgaiko lanak egiteko, besteak beste: e-gela, webguneak, telefonoak, bideo eta argazki kamerak eta unean unean behar ditugun eta eskuragarri ditugun bestelako teknologiak eta materialak.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

Encina, Javier, Ezeiza, Ainhoa (2015). Convivencialidad, tecnología y desempoderamiento. Sevilla/Donostia: Ilusionista Sozialen Mintegia, UNILCO-espacio nómada, Colectivo de Ilusionistas Sociales. ISBN: 978-84-15602-13-2

Encina, Javier, Avila, Mª Ángeles (2010). Más allá de la última frontera metodológica: la complejidad de lo cotidiano desde la dimensión dialéctica. El ilusionismo social. In Paradojas y geometrías en los procesos de intervención social (pp. 73-108). Aconcagua Libros.

Illich, Ivan (1978). La convivencialidad. [http://www.ivanillich.org.mx/convivencial.pdf]

Martín-Barbero, Jesús (2009). Cuando la tecnología deja de ser una ayuda didáctica para convertirse en mediación cultural. A. San Martín (Coord.) Convergencia Tecnológica: la producción de pedagogía high tech [monográfico en línea]. Revista Electrónica Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Vol. 10, nº 1. Universidad de Salamanca. [http://www.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_10_01/n10_01_martinbarbero.pdf]

Quiñones, Jeremías (2013). Reflexión crítica sobre la incorporación de las TIC a la educación formal. Solidaridad.net: [http://www.solidaridad.net/educacion-y-solidaridad/index.php/21-reflexion-critica-sobre-la-incorporacion-de-las-tic-a-la-educacion-formal]

Gehiago sakontzeko bibliografia

Antos, Gerd, Ventola, Eija (2008). Handbook of Interpersonal Communication, HAL Vol. 2, 133-178. Berlin: Walter de Gruyter GmbH&Co.

Encina, Javier, Avila, Mª Ángeles, Castro, Jose A. y otr@s (2015). Participando con y desde la gente. 3ª edición. Donostia (Gipuzkoa), Edita Ilusionista Sozialen Mintegia.

Encina, Javier, Luque, Beatriz (2007). Una nueva vuelta al paso de las mediaciones consentidas a las mediaciones deseadas. Revista Cuchará' y paso atrá', nº 15, 21-38.

Encina, Javier y otr@s (coord.) (2009) Comunicación popular o comunicación alternativa. ¿Un
falso dilema?. Ed. Atrapasueños. Sevilla.

Gee, James Paul (2003). Lo que nos enseñan los videojuegos sobre el aprendizaje y el alfabetismo. Málaga: Aljibe.

GFA, Arteleku, Tabakalera (2011). Jolasean, (Bideo)jokoa kultura garaikidean. Zehar aldizkaria, 69.

Hardgreaves, Andy (2003). Enseñar en la Sociedad del Conocimiento. Bartzelona: Octaedro.

Lasagabaster, David, Sierra, J.M. (Argit.) (2005). Multilingüismo, competencia lingüística y nuevas tecnologías. Cuadernos de Educación - Interculturalidad. Bartzelona: ICE-HORSORI.

Piscitelli, Alejandro (2009). La felicidad de no saber lo que queremos enseñar. Facebook como caso práctico de pasaje de las pedagogías de la retención a las pedagogías de la participación (I). [http://www.filosofitis.com.ar, 2009/05/05].

Rickheit, Gert, Strohner, Hans (2008). Handbook of Communication Competence, HAL Vol. 1, 15-62. Berlin: Walter de Gruyter GmbH&Co.

Vazquez Recio, Rosa María (2005). La Memoria y el Olvido, Hacedores de la Narratividad del Tiempo en Educación. Universitas Tarraconensis, Revista de Ciències de l'Educación, Any XXIX, III època, Tarragona, desembre 2005, 5-18.

Aldizkariak

Revista Cuchará' y paso atrá'
Revista Comunicar
Hik Hasi Aldizkaria
Revista Electrónica Teoría de la Educación
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. 66. zenb. Teknologi berriak eta euskara.
Pixel-Bit

Web helbideak

http://ilusionismosocial.org/
http://www.cuadernointercultural.com/
http://proyectoguappis.blogspot.com.es/
http://www.enlanubetic.com.es/

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • AREIZAGA ORUBE, MIREN ELIXABETE
 • ORMAZURI ALKIZA, GORKA
 • RUIZ HUICI, KIKO

Taldeaktoggle-navigation

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
6-6

08:30-10:30

6-10

10:30-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 4.1 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
6-6

11:30-13:30

08:30-10:30

11:00-13:00

6-10

10:30-12:30

7-7

11:00-13:00

08:30-10:30

9-10

08:30-12:30

21-26

08:30-11:30

27-27

09:30-11:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.1 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • 4.1 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • 5.2 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • INF. 5.1 - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.