Kultura Arteko Komunikazioa26500

Ikastegia
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
Titulazioa
Lehen Hezkuntzako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
4
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Euskara
Kodea
26500

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala1218
Gelako p.4872

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Kultura arteko komunikazioa aztertu duten eredu desberdinak era kontrastatuan eskainiko dira, hezkuntza-testuinguruan egin diren ekarpenekinharremanetan jarriz. Kultura arteko komunikazio gaitasuna eratzen duten jarrera, trebetasun eta kontzeptuen inguruan lan egingo da, kulturaren inguruko sentsibilizazioa eta kontzientzia kritikoa sustatuz, norberarena zein besterenaren pertzeptzioarekiko.
Eskolako testuinguruan kultura arteko trebetasunak garatzeko proposamen eta proiektuen adibide zehatzak aurkeztu eta aztertuko dira.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

1. Kulturaren inguruko ikuspegi eta kontzientzia kritikoa garatzea.

2. Kultura anitzeko testuinguruetarako komunikazio trebetasunak garatzea.

3. Kultura arteko ikuspegian oinarritutako hezkuntza proiektuak garatzea.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1. GAIA - KULTURA ARTEKO KOMUNIKAZIO EREDUAK
2. GAIA - KULTURA ARTEKO KOMUNIKAZIO GAITASUNA
3. GAIA - ESKOLAN KULTURA ARTEKO TREBETASUNAK GARATZEA

Metodologiatoggle-navigation

Metodologia aktiboak erabiliko dira batez ere. Besteak beste, honelako metodologiak baliatuko dira:

1) Arazoetan oinarritutako ikaskuntza.
2) Berrikuntza-proiektuen diseinua.
3) Testuen eta edukien irakurketa eta gogoeta kritikoa.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Banakako lanak (%): 20
  • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 60
  • Lanen, irakurketen... aurkezpena (%): 20

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

1. Ebaluazio jarraitua. Eskolen % 80etara etortzen diren ikasleek ebaluazio jarraitua egin ahal izango dute. Honako zereginak egin beharko dituzte:

-Bakarkako gogoeta idatziak
-Artikuluen irakurketa
-Taldeko lana: arazo baten ebazpena
-Taldeko lana: posterra
-Taldeko lana: proiektuaren diseinua

-Lanak gainditzea ezinbestekoa izango da batez bestekoa egin ahal izateko.
-Etengabeko ebaluazioari uko egin nahi dion ikasleak irakasleari idazki baten bidez jakinaraziko dio, eskolak hasi eta 18 asteko epean.

2. Eskoletara etortzerik ez dutenek honako ebaluazio-sistema izango dute:

-Proiektu baten txosten idatzia (% 50)
-Azken azterketa (% 50)

Nahitaezkoa izango da bi lanak gainditzea batez bestekoa egin ahal izateko.

Edozein dela ere ebaluazio-sistema, hizkuntza-gaitasun egokia erakutsi beharko du ikasleak ikasgaia gainditzeko, ahoz zein idatziz.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ezohiko deialdian ohiko deialdiko ebaluazio-sistema erabiliko da.

-Proiektu baten txosten idatzia (% 50)
-Azken azterketa (% 50)

Ohiko deialdian bi frogetako bat gainditu dutenek, ezohikoan ez dute berriro aurkeztu beharrik izango.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

Ikasgaiko txostena.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

BESALÚ,X (1984): Diversidad cultural y educación. Síntesis. Madrid
CABAÑAS, M.J. (2008) La enseñanza de español a inmigrantes en contextos escolares. Málaga: ASELE-MEC.
CABAÑAS, M.J. (2012) La enseñanza de español a inmigrantes en secundaria: la afectividad. U. de León.
COELHO,E (1984): “El recién llegado: claves para comprender la experiencia inmigrante” in Cuadernos de educación (47) 29-50
COELHO,E (1984): “ Escuelas y aulas inclusivas:integraciójn de la diversidad en la vida escolar” in Cuadernos de educación (47) 51-70
GARAY,U; ETXEBARRIA,A; GAMINDE,I,; LARREA,K; ROMERO,A( 2011): Kultura arteko komunikazio gaitasuna: emozioen pertzepzioa hizkuntza etorkinetan, TANTAK,23 (2) 77-95 or.
GUILHERME, M. (2002) Critical Citizens for an Intercultural Worl: Foreign Language Education as Cultural Politics. Clevedon: Multilingual Matters.
HERNÁNDEZ, C. y DEL OLMO, M. (2005) Antropología en el aula. Una propuesta en el aula para una sociedad multicultural. Madrid: Síntesis.
MEDINA, A.-RODRÍGUEZ, A.-IBÁÑEZ DE ALDECOA, A. (2005) Interculturalidad: Formación del Profesorado y Educación. Madrid: Pearson-Prentice Hall.
MORENO,G; FULLAONDO,A (2011): “Atzerritar populazioa Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sisteman” ” in EAEko Inmigrazioari buruzko 2010eko urtekaria. ( 49-57) Moreno,G; Aierdi,X(Koord)
MUÑOZ, B. (1989) Cultura y comunicación. Introducción a las teorías contemporáneas. Barcelona: Barcanova.
RAGA, F. (2005) Comunicación y cultura. Propuesta para el análisis transcultural de las interacciones comunicativas cara a cara. Madrid: Iberoamericana.
RODRIGO, M. (1999) Comunicación intercultural. Barcelona: Anthropos.
RUIZ DE LOBERA, M. (2004) Metodología par la formación en educación intercultural. Madrid: Catarata-MEC.
TÉLLEZ, J.A. (coord..) (2008) Educación intercultural. Miradas multidisciplinares. Madrid: Catarata- MEC.
UNAMUNO, V.(2003): Lengua, escuela y diversidad sociocultural: Hacia una educación lingüística crítica. Graó. Barcelona.
VILLALBA, F.- HERNÁNDEZ, M.T.-AGUIRRE, C. (2001) Orientaciones para la enseñanza del español a inmigrantes y refugiados. Madrid: MEC.
ZÁRATE, G. (2002) Las competencias interculturales: del modelo teórico al diseño curricular. Madrid: Universidad Antonio de Nebrija.

Gehiago sakontzeko bibliografia

ALRED, G.-BYRAM, M.-FLEMING, M. ((2006) Education for Intercultural Citizenship: Concepts and Comparisons. Clevedon: Multilingual Matters.
AZURMENDI, M.J. (1988): Psicosociolingüística del contacto de lenguas. II Congreso mundial vasco. Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz
BYRAM, M. y RISAGER, K. (1999) Language Teachers, Politics and Cultures. Clevedon: Multilingual Matters.
GUILHERME, M. (2002) Critical Citizens for an Intercultural Worl: Foreign Language Education as Cultural Politics. Clevedon: Multilingual Matters.
HERNÁNDEZ, C. y DEL OLMO, M. (2005) Antropología en el aula. Una propuesta en el aula para una sociedad multicultural. Madrid: Síntesis.
HOLLIDAY, A.- HYDE, M- KULLMAN, J. (2004) Intercultural communication. An Advanced Resource Book. London: Routledge.
HOLLIDAY, A.- HYDE, M- KULLMAN, J. (2004) Intercultural communication. An Advanced Resource Book. London: Routledge.
LASAGABASTER,D;SIERRA,J.M.(2005):Multilingüismo y multiculturalismo en la escuela. Cuadernos de Educación.ICE. Horsori. Barcelona.
LUSTIG, M.W. y KOESTER, J. 81993) Intercultural Competence. Interpersonal Communication Across Cultures. New York: Harper Collins Colege Publishers.
MORGAN, C. y CAIN, A. (2000) Foreign Language and Culture Learning from a Dialogic Perspective. Clevedon: Multilingual Matters.
PHIPPS, A. y GUILHERME, M. (2004) Critical Pedagogy: Political Approaches to Language and Intercultural Communication. Clevedon: Multilingual Matters.

Aldizkariak

EKB: Bat soziolinguistikako aldizkaria. Donostia
Hik Hasi
Jakingarriak
Language, culture and curriculum (21. Alea) 2008
Tantak
Textos

Web helbideak

http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-
http://www.berde-berdea.net/baq/
http://www.euskara.euskadi.net
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • ALDABALDETRECU ITURBE, MIREN GURUTZE
 • ALDEKOA BEITIA, IÑAKI
 • RODRIGUEZ MARTIN, EIDER

Taldeaktoggle-navigation

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-6

10:30-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 3.4 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-2

10:30-13:00

3-9

11:00-13:30

9-9

09:00-10:30

21-26

09:00-12:30

27-27

09:00-12:00

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 1.3 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • 3.4 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • 3.5 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-9

08:30-11:00

9-9

09:00-10:30

21-27

09:00-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • 3.4 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • 5.2 GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.