Musika, Plastika eta Gorputz Hezkuntzako Tailerrak26504

Ikastegia
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
Titulazioa
Lehen Hezkuntzako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
4
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Euskara
Kodea
26504

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala1218
Gelako p.4872

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Gai hau LHko Tailerrak berezitasuneko gaia dugu. Hiru arloek osatzen dute eta modu koordinatuan landuko da. Gai honen izaera batez ere praktikoa izango da eta ikaslegoaren partehartze aktiboa ezinbestea egiten da.
Musika, plastika eta gorputz adierazpeneko arloetan aurreko urteetan barneratutako eduki ezberdinak uztartuz, proiektu eragile bat planteatzen da. Laugarren eta azkenengo graduko ikasturte honetan, lan-mundurako ikasleak prest egon daitezen ikasitakoa martxan jarri . Eraginkorra izan daitezkeen zenbait hezkuntza estrategiak egiteko bideak aurkitu eta praktikatuko dira.
Irakasgai honi dagozkion Moduluko konpetentziak (BOE 312, Orden ECI 3857/2007):
M02CM05a. Arte hezkuntzaren ikuspegitik, gizakia alor pertsonalean, kulturalean eta sozialean formakuntzak laguntzen duten oinarriak ulertzea.
M02CM05b. Gorputz hezkuntzaren ikuspegitik, gizakia alor pertsonalean, kulturalean eta sozialean formakuntzak laguntzen duten oinarriak ulertzea.
M02CM05c. Arte hezkuntzako eskola curriculum-aren alor plastikoa, ikus-entzutekoa eta musikala esagutzea
M02CM05d. Gorputz hezkuntzako eskola curriculm-a esagutzea.
M02CM05e.Bizitzan zehar, jarduera musikaletan eta plastikoetan, eskolan nahiz eskolaz kanpo, partehartzea sustatzeko errekurtsoak bereganatzea.
M02CM05f. Bizitzan zehar, kirol jarduera eta jarduera fisikoeta, eskolan nahiz eskolaz kanpo, partehartzea sustatzeko errekurtsoak bereganatzea.
M02CM05g. Curriculum-eko edukiak garatu eta ebaluatu errekurtso didaktiko egokiak erabiliz Ikasleei dagozkiten gaitasunak bultzatuz.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

A) Berrikuntzako heziketa-programekin zerikusia duten adierazpen-baliabideak ezagutzea.
Proiektu, baliabide eta metodologiak ezagutu, baloratu eta garatu musika, plastika eta gorputz hezkuntza alorretan.
B) Adierazpen-baliabideak testuinguru espezifikoetan aplikatzea eta garatzea.
Proiektu, berrikuntza baliabideak, eta proposamenak aztertu musika, plastika eta gorputz hezkuntza alorretan.
Oinarrizko kontzeptuak: Giza gorputza, mugimendua, adierazpena, soinua, musika, disziplinartekotasuna, arte eszenikoak, eszenografia, birziklapena.
IRAKASGAIAREN KONPETENTZIAK ETA IKASKUNTZA EMAITZAK:
KONPETENTZIA G001.- DIZIPLINARTEKOTASUNA CURRICULUM ALORREAN: IKASKUNTZA EMAITZAK:1.Lehen hezkuntzako etaparen eta bakoitzari dagozkion ezaugarriak desberdintzea; 2.Diziplinartekotsaunaren garrantziaz ohartzea.
KONPETENTZIA * G002.- TALDE LANEKO IKASKUNTZA-IRAKASKUNTZAREN DISEINUA. IKASKUNTZA EMAITZAK: 1.Taldearekin eta taldekideen arteko komunikazioa kudeatu eta erregulatzea, ikaskuntzarako eta bizikidetzarako egokiak diren egoerak eta testuinguruak sustatuz;2. Taldean proiektuaren nondik norakoak aurkeztzea eta eztabaidatzea.
KONPETENTZIA G008.- PENTSAMENDU KRITIKO ETA AUTONOMOA. IKASKUNTZA EMAITZAK: 1.Proiektuaren kontuak bakarka aztertzea; 2.Jarduerari lotutako arazoen eta erronken gaineko gogoetak egitea; 3. Ikasleen genero-berdintasuna, kultura-aniztasuna eta giza eskubideak aintzat hartzea.
KONPETENTZIA * G011.- DOKUMENTAZIOA ETA INFORMAZIOA AUKERATZEA (IKT). IKASKUNTZA EMAITZAK: 1.Lehen hezkuntzako diziplinen dokumentazio guneetan ezagutza eta erabilera; 2.Informazioa bilatzeko irizpideak erabiltzea.
KONPETENTZIA * G013.- KOMUNIKAZIO KONPETENTZIAK. IKASKUNTZA EMAITZAK: 1.Ahozko eta idatzizko adierazpena zuzen erabiltzea; 2. IKT komunikazio tipologiak identifikatzea eta sormenez erabiltzea
*Izartxo batekin markatutako konpetentziak zeharkakoak dira.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1. GAIA- Gaur egungo Musika, Plastika eta Gorputz Heziketako proiektuak: informazio bilaketa, azterketa eta ebaluazioa
2. GAIA- Lan praktikoak diseinatzea, egitea eta ebaluatzea

Metodologiatoggle-navigation

Gai hau aurrera eramateko erabiliko den metodologia ikasketa kooperatiboan oinarritzen da. Elkar ekintza eta talde lana ezinbestekoak dira metodologia hau eraginkorra izan dadin.
Ikasle guztien artean (Ikasle-taldea), proiektu bakarra garatuko da. Proiektu hau garatzeko beharrezkoak diran lanak, azpitaldetan (lan-taldetan) garatuko dira eta zati ezberdin guztien baturaren azken emaitza, proiektu bakarra izango da. Ikasleak, enpresa sortzeko eta ekitaldia aurrera eramateko beharrezkoak diren agente guztien rolak ezagutuko dituzte.
Lan taldeak aldakorrak izango dira, non denok rol ezberdinak izango dituzten eta persona ezberdinak ezagutu eta lanean aritzeko gaitasuna garatuko da.
Proiektu honen ardatzen arabera, talde dinamika ezberdinak erabiliko dira eta hauek izango dira kontutan hartzeko aldagaiak:
Lehenengo ardatza (I): Talde osoak (Ikasle-taldeak), enpresa definituko du: honen ezaugarriak, egin-beharrekoak, e.a.
Bigarren ardatza (II): Ekitaldia antolatzeko egin-beharrekoak: agenteak, interes-taldeak,…Guzti hau egiteko lan-taldeak eratuko dira.
Hirugarren ardatza (III): Antzezpena sortzeko gai bakoitzeko bete-beharrak minimo batzuk errespetatu. Talde osoak ekitaldi bat antolatuko du non Ikasle-talde osoak parte hartuko duen.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Garatu beharreko proba idatzia (%): 20
  • Test motatako proba (%): 10
  • Banakako lanak (%): 30
  • Lanen, irakurketen... aurkezpena (%): 30
  • ASISTENTZIA (%): 10

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

A) Ikuskizunaren antzezpena 30% (10. Astean)
o Ikuskizunean taldeka lana nola egiten duten, entseiuetako parte hartzea, azken antzezpenerako egin dituzten egokitzapenak nola egokitu dituzten, azken antzezpena.
o Irakasleon errubrika erabiliko dugu. (2. ERANSKINA-IKASLEAREN GIDAN)

B) Azken txostena 30% (13. Astean)
o Enpresa diseinua, Ikuskizunaren ekoizpena eta Ikuskizunaren taularatzea ebaluatuko dira.
o Porfolioa izango da prozesuan egindako entregable guztiak jasoko dituena (PORFOLIO: 1.ERANSKINA-IKASLEAREN GIDAN)

C) Bakarkako informe 40% (13. Astean)
o Prozesuaren hausnarketa kritikoa nola egiten duzuen, idazketa adierazpena eta bizitutakoaren balorazio ebaluatuko da. Erabiliko ditugun tresnak izango dira:
o Asistentzia (%100aren %10) (SINADURA ORRIA)
o Autoebaluaketa: Galdetegia (%100aren %10): Kontzeptuen erabiliera, justifikazioa, sortze-prozesua, idazketa adierazpena, testuaren antolaketa (On-line)(3. ERANSKINA IKASLEAREN GIDAN)
o Txosten informatua (%100aren %20): aurkezpenaren ondorioak: ikuskizunaren ahuleziak, indar guneak eta etorkizunera begira aplikazioa hezkuntzan azalduz(4. ERANSKINA IKASLEAREN GIDAN)


KLASERA ETORTZEN EZ DIREN IKASLEENTZAT: Azterketa egunean aurkeztuko dute ikuskizun bat Musika, Plastika eta Gorputz adierazpen elementuak landuz eta adieraziz. Proiektua diseinatu behar dute, eta praktikan jarri. Egindako praktika BIDEO batean grabatu eta AZTERKETA egunean aurkeztuko dute. Aurkezpenarekin batera PROIEKTUAREN TXOSTENA entregatu behar dute.

Ikasleek uko egin ahal izango diote etengabeko ebaluazioari eta azken ebaluazioa aukeratu, etengabeko ebaluazioan parte hartu zein ez hartu. Epe hori 3 astekoa izango da, ikastegiko eskola egutegian zehaztutakoarekin bat, ikasturtea hasten denetik kontatzen hasita. Ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari epeen barruan.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Azterketa egunean aurkeztuko dute ikuskizun bat Musika, Plastika eta Gorputz adierazpen elementuak landuz eta adieraziz. Proiektua diseinatu behar dute, eta praktikan jarri. Egindako praktika BIDEO batean grabatu eta AZTERKETA egunean aurkeztuko dute. Aurkezpenarekin batera PROIEKTUAREN TXOSTENA entregatu behar dute.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

EGELA PLATAFORMA
IKASLEAREN LAN-GIDA (eGelan)
MUSIKA GELA
PLASTIKA GELA
GIMNASIOA
IKUS-ENTZUNEZKO BALIABIDEAK
ORDENAGAILUA

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

AAVV (2008). Percepción y expresión en la cultura musical básica. Madrid: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
Acaso, M. (2000). La educación artística no son manualidades. Madrid: editorial Catarata.
Bernstein, L. (2002). El maestro invita a un concierto. Madrid: Siruela
Brozas, M. P. y Vicente, M. (1999). Actividades acrobáticas grupales y creatividad.Editorial Gymnos. Madrid.
Contino, A. (2009). Niños, objetos, monstruos y maestros. Barcelona: Grao.
Contreras Jordán O. R. (1997). Didáctica de la educación física. In F. J. Castejón Oliva (Ed.), Manual del maestro especialista en educación física (pp. 229-260).
Contreras Jordán O. R. (2006). La programación como espacio de toma de decisiones. In A. G. Cano Vela & E. Nieto L(Eds.), Programación didáctica y de aula: de la teoría la práctica docente (pp. 43-62): Cuenca : Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2006.
Cortazar, Mª I. y Rojo, B. (2007). La voz en la docencia. Conocer y cuidar nuestra herramienta de trabajo. Barcelona: Graó
Devis, J. (2000). Actividad física, deporte y salud. Editorial Inde. Barcelona.
Díaz M. Y Giráldez A. (coord) (2007). Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical. Una selección de autores relevantes. Barcelona: Graó
Estapé, E., López, M. y Grande, I. (1999). Las habilidades Gimnásticas y Acrobáticas en el ámbito Educativo. El placer de aprender. Editorial. Inde. Barcelona.
García Sánchez, J. I. (1999). Acrogimnasia. Editorial Ecir. Valencia.
López Pastor, V. M., Pérez Brunicardi, D., & Monjas Aguado, R. (2003). Buscando alternativas a la forma de entender y practicar la educación física escolar: INDE Publicaciones.
López Valero, A., Jerez Martínez, I., Encabo Fernández, E. (2009). Claves para una enseñanza artístico-creativa: la dramatización. Barcelona: Octaedro.
Manzaneda, M. A. (2008). El acrosport y su aplicación práctica como contenido educativo. http://www.efdeportes.com/ Revista Digital.Buenos Aires.Año 13. N° 125.
Marín Viadel, R. (2011). Didáctica de la educación artística para primaria. Madrid: Pearson.
Valle D, M. S. d., & García Fernaez, M. J. (2007). Cómo programar en educación física paso a paso: INDE Publicaciones.
Verneta, M, López, J y Panadero, F. (1996). El acrosport en la escuela. Editorial Inde. Barcelona.
Zagalaz Sánchez, M. L. (2001). Corrientes y tendencias de la educación física: INDE Publicaciones.

Gehiago sakontzeko bibliografia

A.A.V.V. (2003). Buscando alternativas a la forma de entender y practicar la Educación Física escolar. Barcelona: INDE.
AAVV (2002): Las tecnologías de la información y de la comunicación en la escuela. Barcelona: Editorial Laboratorio Educativo /Editorial GRAÓ.
AAVV (2007) Viaje por el Arte. Aprendiendo a mirar. Cuadernos de pedagogía. 371
AAVV. (2002): Educación Artística. Nuevas miradas (Dossier). Cuadernos de Pedagogía, 312. 47-76. Barcelona.
Actividad física, deporte y salud (2000). Barcelona : INDE, 2000.
Ágora. Revista para la Educación Física y el Deporte. http://www5.uva.es/agora/
AGUIRRE, I. (2000): Teorías y Prácticas en Educación Artística. Ideas para una revisión pragmática de la experiencia estética. Pamplona: Universidad Pública de Navarra.
Apunts. Educación Física y Deporte. http://www.revista-apunts.com/es/
BOSCH, E., COLS, C., NICOLÁS, M., VALLVÉ, L., VILA, G. , SANS, S. (2002): Hacer plástica. Un proceso de diálogos y situaciones. Barcelona: Octaedro.
Ecología acústica y educación: Bases para el diseño de un nuevo paisaje sonoro. Barcelona: Graó
EUFONÍA. Didáctica de la Música
GLOVER, J. (2004).Niños compositores (4 a 14 años). Barcelona: Graó
HERNÁNDEZ, F (2007): Espigadores/as de la Cultura Visual. Otra narrativa para la educación de las artes visuales. Barcelona: Octaedro.
MÚSICA Y EDUCACIÓN
PAINTER, J. (1999). Sonido y Estructura. Madrid: Akal
Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación. http://www.retos.org
REVUE.Education Physique et sport.
SportTK.Revista Euroamericana de Ciencias del Deporte. http://www.um.es/sportk/index.php/recd
Tandem. Didáctica de la Educación Física. http://tandem.grao.com
TINNING, R. (1990). LA E.F. la escuela y sus profesores. Valencia: Universidad de Valencia SPINOSA, S. (2006).

Aldizkariak

AAVV (2007): “Viaje por el Arte. Aprendiendo a mirar”. Cuadernos de pedagogía, 371.
AAVV. (2002): Educación Artística. Nuevas miradas (Dossier). Cuadernos de Pedagogía, 312. 47-76. Barcelona.
AGUIRRE, I. (1997): “Adierazpen plastikotik hezkuntza plastikora”. Hik Hasi, 22 (38-39).
AGUIRRE, I. (1997): “Marrazki librea benetan librea”. Hik hasi, 9 (9-14).
Apunts
ARAÑO, J. C. (1993): “La nueva educación artística significativa: defendiendo la educación artística en un momento de cambio”. Arte, Individuo y sociedad, 5 (11-20).
FREEDMAN, K. (2001): “Enseñando Cultura Visual: Educación artística y la formación de identidad”. Boletín de Educación de las Artes Visuales, 15.
HERNÁNDEZ, F. (1995): “El diseño curricular de educación visual y plástica”. Revista interuniversitaria de formación del profesorado, 24 (21-37).
HERNÁNDEZ, F. (2001): “Repensar la Educación de las Artes Visuales desde los estudios de Cultura Visual”. Boletín de Educación de las Artes Visuales, 15.
HERNÁNDEZ, F., BARRAGAN, J. M. (1991): “La autobiografía en la formación de los profesores de Educación Artística”. Arte Individuo y sociedad, 4 (95-102).
MÚSICA Y EDUCACIÓN
Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación.
REVUE.Education Physique et sport.
WOODLIN, P. (1997): “El museo de arte en el curriculum escolar”. Arte individuo y sociedad, 9 (80-88).
ZORNOZA, J. (1996). “Aportaciones desde la plástica a la interpretación del dibujo infantil”. Revista interuniversitaria de formación del profesorado, 27 (207-216).

Web helbideak

Biblioteca virtual en español especializada en recursos para la Educación musical
Actividades musicales para primaria y secundaria
ARTELEKU, arte eta pentsamendu garaikideko webgunea: HTTP://WWW.ARTELEKU.NET/
BIVEM www.bivem.es
http://clic.xtec.net/db/listact_es.jsp?area=mus
http://www.edufilar.com/juegos.htm
http://www.maixua.com/
http://www.perseo.aesan.msc.es/
http://www.telefonica.net/web2/efjuancarlos/recursos.htm
http://www.terra.es/personal2/lopeznoss/casa.htm
http://www.xtec.es/rtee/esp/links/xarxmus.htm
http://www.xtec.es/rtee/esp/teledmus/vocabulario/vocabulario.htm.
INSEA WEB, International Society for Education Through Art: HTTP://WWW.INSEA.ORG/
MUPAI, Museo Pedagógico de Arte Infantil (Madrid): HTTP://WWW.UCM.ES/INFO/MUPAI
Recursos en Internet para la educación musical
Vocabulario musical
Vocabulario musical sonoro.
VST (Visual Thinking Strategies): HTTP://WWW.VTSHOME.ORG/
Zona Clic. Actividades

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • MIRANDA BERASATEGI, OLAIA
 • SISTIAGA LOPETEGUI, JUAN JOSE
 • URRUZOLA ESNAOLA, MARIA VICTORIA

Taldeaktoggle-navigation

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
10-10

08:30-12:30

08:30-12:30

08:30-12:30

Irakasleak

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-5

08:30-10:30

2-9

08:30-10:30

08:30-10:30

6-9

12:30-14:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • GIMNASIO - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • MUSIKA GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • PLASTIKA GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
2-4

11:00-13:00

2-9

10:30-12:30

08:30-10:30

5-9

10:30-12:30

Irakasleak

Ikasgela(k)

 • GIMNASIO - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • MUSIKA GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.
 • PLASTIKA GELA - DONOSTIAKO IRAKASLEEN U.E.