Menua Webgunearen menua ireki/itxi

XSLaren edukia

Gradu-amaierako lana26505

Ikastegia
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea
Titulazioa
Lehen Hezkuntzako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
4
Kreditu kopurua
12
Kodea
26505
Murrizketak
Gradu-amaierako lanaren (GAL) defentsa egin ahal izateko, graduko kreditu guztiak gaindituta izan behar dituzu.
Gradu-amaierako lanerako (GAL) matrikula egin ahal izateko, graduko kreditu guztiak gaindituta izan behar dituzu.

Irakaskuntza-gidaToggle Navigation

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen EmaitzakToggle Navigation

AZALPENA
Lan honen edukia mota hauetakoa izan daiteke:
-Lan esperimental edo teorikoak, titulazioarekin lotuak, esparru hauetan garatu daitezkeenak.
-Titulazioari loturiko bibliografiaren inguruko ikerketak edo azterketak.
-Bestelako lan teoriko edo praktikoak, sailek (irakasleek edo ikasleek eurek) proposatuak, aurreko aukeretan jasotzen ez direnak, beti ere, onartutako araudia errespetatuz
HELBURUAK
-Lortutako ezagutza teorikoak eta praktikoak erabili, teoria eta praktika egungo hezkuntza-errealitatearekin lotu eta ezagutza berriak sortu irakaskuntzarekin eta ikaskuntzarekin lotutako arazoei aurre egiteko.
Informazio garrantzitsua aukeratu, aztertu eta sintetizatu, eskolatze-prozesuak hobetuko dituzten proiektuak diseinatze aldera.
Autonomia adierazi heziketa-arloko gogoeta, argudio, iritzi akademiko eta profesionaletan, baita erabakiak hartzerakoan eta arazoak konpontzerakoan ere, banaka zein talde barruan.
Komunikazio-konpetentzia adierazi, ahoz zein idatziz, EAEko bi hizkuntza ofizialetan.

Eduki teoriko-praktikoakToggle Navigation

Aukera daitezkeen lanak honako zeregin orokorren inguruan garatuko dira:
A. HEZKUNTZA-ERAGILEAK
B. IRAKASLE-IDENTITATEA
C. IKASKUNTZA-IRAKASKUNTZA EKINTZAK
D. HEZKUNTZA-TRESNAK
E. SORTZEN ARI DIREN ILDO BERRIAK

MetodologiaToggle Navigation

GRAL-AREN PROZESU AKADEMIKOA
GRALaren prozesu akademiko honetako puntu nagusi batzuk azalduko ditugu ondoren, alegia, tutorizazioa, idatzizko txostena, posterra eta defentsa.
GRALa prestatzeko tutoretza
(i) prestakuntza-jarduerak, (ii) mintegiak eta (iii) tutoretza.
(i) Hala, prestakuntza-jarduerek ikaslea gidatuko dute GRALa prestatzeko egin behar diren urratsetan. Bertan landu beharreko edukiak askotarikoak izan daitezke: bibliografia bilatzea, datu-baseak, idatzizko lana egituratzea, gai etikoak, estilo-kontuak, ahoz aurkezteko era, defentsa prestatzeko aholku praktikoak... (Eduki horiek tutoretzen bidez ere landu ahal izango dira).
(ii) Mintegietan, berriz, ikasleek beren kideei eta zuzendariari erakutsiko dizkiete GRALean egindako aurrerapenak.
(iii) Ikasle bakoitzak gutxienez hiru bilera egingo ditu bere zuzendariarekin, honako puntu hauek zehazteko xedez:
Aukeratutako gaia zein ikuspuntutatik jorratuko duen eta nola diseinatuko duen eztabaidatzea eta erabakitzea.
Lanaren garapena, emaitzen azterketa, ondorioak eta hobekuntza proposamenak aurkeztea.
Txostena eta ahozko defentsa bideratzea.
Bada, prozesuaren amaiera aldean, ikasleek idatzizko txosten bat aurkeztu beharko dute, epaimahai baten aurrean defendatu beharko dutena. Halaber, txostenaz gain, poster bat ere diseinatu beharko dute eta horren aurkezpen publikoa egin

Ebaluazio-sistemakToggle Navigation

  • Azken Ebaluazioaren Sistema

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko EgiteaToggle Navigation

GRALaren zuzendariak ebaluatuko du ikasleak egindako prozesua eta produktua. Prozesuari dagokionez, zuzendariak kontuan izango du ikasleak izan duen parte-hartzea prestakuntza-jardueretan, segimendu-mintegietan eta tutoretzetan.
Era berean, hasierako txostena eta segimendukoa baloratzeko, zuzendariaren ebaluazio-orrian (10.5.- eranskina) ageri diren adierazleak hartuko dira kontuan. Baloratuko dira, halaber, gaiaren sakontasuna, egindako analisiaren konplexutasuna, hezkuntzan duen garrantzia, originaltasuna etab.
Aurkezpena eta defentsa ebaluatzeko, hiru kideko epaimahaia egongo da. Defendatuko den GRALaren zuzendaria bera izango da epaimahaiko idazkaria. Ebaluaziorako, epaimahaikideen ebaluazio-orrian (10.6.- eranskina) dauden adierazleak hartuko dira kontuan.

Nahitaez erabili beharreko materialaToggle Navigation

GRADU AMAIERAKO GIDA
http://www.irakasleen-ue-donostia.ehu.es/p222-content/eu/contenidos/informacion/tfg/eu_tfg/adjuntos/GRADU%20AMAIERAKO%20gida%20orokorra.pdf

BibliografiaToggle Navigation

Oinarrizko bibliografia

RULLAN AYZA, M.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M.; ESTAPE DUBREUIL, G.; MÁRQUEZ CEBRIAN, M.
D. (2010). La evaluación de competencias transversales en la materia trabajos de fin de grado.
Un estudio preliminar sobre la necesidad y oportunidad de establecer medios e instrumentos
por ramas de conocimiento. Revista de Docencia Universitaria, Vol. 8 (nº 1) 74-100.
http://www.uclm.es/organos/vic_docencia/uie/intercampus/intercampusVII/pdf/ponencias/P
onencia1.pdf
VV.AA. (2009). Guía para la evaluación de competencias en los trabajos de fin de grado y de
máster en las ingenierías. Barcelona: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya.
NORMATIVA SOBRE LA ELABORACIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE GRADO EN LA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA-Publicada en el B.O.P.V. de
16 de junio de 2012 según RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2012, del Vicerrector de Ordenación
Académica de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se
procede a la publicación de la Normativa sobre la elaboración y defensa del trabajo fin de
grado en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, aprobada en el Consejo
de Gobierno de 16 de mayo de 2012.

Gehiago sakontzeko bibliografia

Agencia Catalana de Calidad del Sistema Universitario (AQU)(2009). Guía para la evaluación de competencias en el Trabajo de Fin de Grado en el ámbito en el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas. Barcelona: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Ferrer, V., Carmona, M, y Soria, V. (Eds) (2013). El trabajo de fin de grado. Madrid: McGrawHill

Wisker, G.(2012). Trabajando individualmente con cada estudiante; tutoría personalizada, coaching, mentoría y supervisión en educación superior. Madrid: Narcea

Valverde, J. (2010). La tutoría ECTS de los estudiantes universitarios. En J. Paredes y A. de la Herrán (Coord.), Cómo enseñar en el aula universitaria (119-130). Madrid: Pirámide.