Finantza Kontabilitaterako Sarrera27513

Ikastegia
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea. Elcanoko Atala
Titulazioa
Negozioen Kudeaketako Gradua
Ikasturtea
2018/19
Maila
1
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Ingelesa
Kodea
27513

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala4450
Gelako p.1640

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Finantza Kontabilitaterako Sarrera irakasgaia Negozioen Kudeaketako Graduko lehenengo ikastaroan eskeintzen da. Derrigorrezko irakasgaia da. Beraz, ikasleak Finantza Kontabilitateko gaiekin lotuta dauden irakasgaiekin lehen harremanak izango ditu.
Kontabilitateak, erabakiak hartzeko lagungarria den informazioa lortzen du.
Edozein enpresa kudeatzeko derrigorrezkoa da kontuak nola egin diren jakitea, ematen duten informazio ekonomikoa interpretatu ahal izateko. Hau honela izan dadin, kontabilitateak ematen duen informazioa ezinbestekoa da.
Irakasgai honetan, ikasleak aldi berean era askotako alderdietan oinarri gogorra hartzea espero da. Lehendik, irakasgaiari lotuta den hizkuntza propioa ezagutu beharko du, negoziotan erabiltzen dena baita.
Enpresan egiten diren funtsezko eragiketak egiteaz gain, ikasleak, oinarrizko informazioaren jasotzerako eta irudikapenerako metodo kontable espezifikoa erabili beharko du.
Azkenik azpimarratu behar da, arau legal batzuk daudela eta, beraz, kontuan izan behar direla.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

1. Irakasgaiaren gaitasunak

G1. Enpresan egindako eragiketa eta prozesu kontableak ulertu, eta baita euskarri dokumentalak ere:
Graduko G001, G003, G004 eta G005 gaitasunekin lotutako berariazko gaitasuna.
G2. Garrantzizkoa den informazio ekonomikoa egiteko eta aurkezteko metodo kontablea ezarri.
Graduko G002, G003 eta G004 gaitasunekin lotutako berariazko gaitasuna.
G3. Funtsezko informazio kontablea interpretatu era arrazoitu batean.
Grauduko G001, G002, G003, G004 eta G007 gaitasunekin lotutako berariazko gaitasuna.

2. Ikasketaren emaitzak
IE1. Enpresa baten eragiketa basikoak ezagutu eta informazio ekonomikoa lortzeko egiten diren prozesuak ezagutu.
IE2. Errentaren sortzea eta ondarearen gainean informazioa lortzeko metodo kontableak erabili.
IE3. Oinarrizko informazio kontablea era egokian interpretatu eta honen gainean, erabaki kontableak hartu.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1 Gaia. Kontabilitatearen kontzeptua eta zatiketa
2 Gaia. Ondarearen ikerketa
3 Gaia. Kontua
4 Gaia. Ziklo kontablea
5 Gaia. Eragiketen erregistroa
6 Gaia. Ekitaldi ekonomiaren amaierako eragiketak.

Metodologiatoggle-navigation

METODOLOGIA
Eskola magistralak eta ikasgelako praktikak dira, funtsean, irakasgaiaren gaitasun berariazkoak lortzearekin zuzenean lotutako zereginak.
Eskola magistraletan ezagutza teknikoak transmititzen dira, kasu praktikoak eginez finkatzen direnak.
Ikasgelako praktikak egiteko ikasleek taldeetan proposatutako ariketak egin beharko dituzte. Aurrez zehaztu gabeko taldetan egingo da lan.
Ikasleek bertaratu beharrekoak ez diren orduak erabiliko dituzte eskola magistraletan transmititutako ezagutzako errepasatzeko, laburtzeko eta osatzeko, bai eta haietan planteatzen diren ariketak egiteko ere.
Era berean, gomendatutako lana da aldizka, banaka edo taldeka tutoretza-saioetara joatea.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Garatu beharreko proba idatzia (%): 40
  • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 60

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ebaluaketak bi idatzitako proba edukiko du. Teoria eta praktika sartuko da.
Lehengo proba 14. Astean egingo da, eta amaierako kalifikazioaren % 40 egingo du. Proba hau beharrezkoa da gainditzea. Gainditzeko eskatuko da % 50. Proba honekin G1 eta G2 gaitasunak baloratzen dira.
Bigarren proba ofizialki argitaratuta dagoen eguna izango da, amaierako kalifikazioaren % 60 egingo du. Gainditzeko eskatuko da % 50. Proba honekin G1, G2 eta G3 gaitasunak baloratzen dira. Ikasleak proba hau ez badu egiten eta lehenengo proba ezbadu gainditzen “ez aurkeztua” lortuko du.
Idatzizko gaitasuna eta ahozko gaitasuna bi probetan baluratuko dira.
Aparteko deialdiko ebaluazio azterketa azterketa bat eginez baloratuko da eta sallbuetsita dauden ikasleei sistema bera aplikatuko zaie.
Bukaerako ebaluaketa sistemaren bidez ebaluatuak izan nahi duten ikasleek, 9 asteko epea izango dute irakasgaiaren arduraduna den irakasleari idatziz berau adierazteko, non ebaluaketa jarraiari uko egiten zaiola adieraziko duten.Era horretara, hauen kalifikazioa aparteko deialdiko azterketaren ezaugarri berberak dituzten azterketa bidez egingo da.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ebaluazioa azterketa idatzi bat izango da, atal teoriko bat eta atal praktiko bat izango dituena. Bi atal horiek % 50eko exijentzia mailarekin gainditu beharko dira. Amaierako kalifikazioaren % 100 izango da.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

- Egelan eta zein argitalpen zerbitzuan klaseko apunteak egongo dira ikaslearen eskuragai. Honela gela magistralak erraz jarraitzeko aukera izango ikasleak.
- Praktikak egiteko beharrezkoa den materiala, era berean lortu ahal dira.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

. SERRA, V., GINER, B y VILLAR, E.(1996): Sistemas de información contable: Una introducción a la
Contabilidad, Ed. Tirant lo Blanch.
. URÍAS VALIENTE; Jesús(2008): Introducción a la Contabilidad, Ediciones Académicas.
- 2007ko Kontabilitate Plan Orokorra.
- 2007ko Enpresa Txiki eta Ertainen Kontabilitate Plan Orokorra.

Gehiago sakontzeko bibliografia

. GALLEGO DÍEZ, Enriqueta y VARA y VARA, Mateo(2008): Manual práctico de contabilidad financiera.
Ed. Pirámide.
. URÍAS VALIENTE; Jesús (2008): Teoría de la Contabilidad Financiera, Ediciiones Académicas.
NORMATIVA /ARAUTEGIA:
. Plan General de Contabilidad. R. D. 1514/2007, de 16 de noviembre (BOE 15/11/2007).
. Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas empresas y los criterios contables específicos para microempresas. R. D. 1515/2007, de 16 de noviembre (BOE 16/11/2007).
NORMATIVA /ARAUTEGIA:
. Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea (BOE 05/07/2007)
. Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (BOE 28/09/2013)


Aldizkariak

- Revista Española de Financiación y Contabilidad
- Revista Contable

Web helbideak

- Instituto Contabilidad y Auditoría de Cuentas ICAC.
http://www.icac.meh.es
- Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas.
http://www.aeca.es

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • ARZUBIAGA ORUETA, UNAI
 • BARAINCA VICINAY, IRENE MARTA
 • RAMONELL DEL RIO, MARIA SONSOLES

Taldeaktoggle-navigation

01A Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-2

11:00-13:00

1-15

11:00-13:00

4-4

11:00-13:00

6-6

11:00-13:00

8-8

11:00-13:00

10-10

11:00-13:00

12-12

11:00-13:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-11 00:00
 • Ekain : 2019-06-17 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.4 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

01A Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
3-3

11:00-13:00

5-5

11:00-13:00

7-7

11:00-13:00

9-9

11:00-13:00

11-11

11:00-13:00

13-15

11:00-13:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-11 00:00
 • Ekain : 2019-06-17 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.4 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

01A Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
3-3

13:00-15:00

5-5

13:00-15:00

7-7

13:00-15:00

9-9

13:00-15:00

11-11

13:00-15:00

13-15

13:00-15:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-11 00:00
 • Ekain : 2019-06-17 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.4 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

01B Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-2

11:00-13:00

1-15

11:00-13:00

4-4

11:00-13:00

6-6

11:00-13:00

8-8

11:00-13:00

10-10

11:00-13:00

12-12

11:00-13:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-11 00:00
 • Ekain : 2019-06-17 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.1 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

01B Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
3-3

11:00-13:00

5-5

11:00-13:00

7-7

11:00-13:00

9-9

11:00-13:00

11-11

11:00-13:00

13-15

11:00-13:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-11 00:00
 • Ekain : 2019-06-17 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.1 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

16 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-2

17:00-19:00

1-15

17:00-19:00

4-4

17:00-19:00

6-6

17:00-19:00

8-8

17:00-19:00

10-10

17:00-19:00

12-12

17:00-19:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-11 00:00
 • Ekain : 2019-06-17 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.4 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

16 Gelako p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
3-3

17:00-19:00

5-5

17:00-19:00

7-7

17:00-19:00

9-9

17:00-19:00

11-11

17:00-19:00

13-15

17:00-19:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-11 00:00
 • Ekain : 2019-06-17 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.4 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

16 Gelako p.-2 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
3-3

19:00-21:00

5-5

19:00-21:00

7-7

19:00-21:00

9-9

19:00-21:00

11-11

19:00-21:00

13-15

19:00-21:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-11 00:00
 • Ekain : 2019-06-17 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.4 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-2

09:00-11:00

1-15

09:00-11:00

4-4

09:00-11:00

6-6

09:00-11:00

8-8

09:00-11:00

10-10

09:00-11:00

12-12

09:00-11:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-11 00:00
 • Ekain : 2019-06-17 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
3-3

09:00-11:00

5-5

09:00-11:00

7-7

09:00-11:00

9-9

09:00-11:00

11-11

09:00-11:00

13-15

09:00-11:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-11 00:00
 • Ekain : 2019-06-17 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
3-3

13:00-15:00

5-5

13:00-15:00

7-7

13:00-15:00

9-9

13:00-15:00

11-11

13:00-15:00

13-15

13:00-15:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-11 00:00
 • Ekain : 2019-06-17 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

61 Teoriakoa (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-2

13:00-15:00

1-15

13:00-15:00

4-4

13:00-15:00

6-6

13:00-15:00

8-8

13:00-15:00

10-10

13:00-15:00

12-12

13:00-15:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-11 00:00
 • Ekain : 2019-06-17 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.5 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

61 Gelako p.-1 (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
3-3

13:00-15:00

5-5

13:00-15:00

7-7

13:00-15:00

9-9

13:00-15:00

11-11

13:00-15:00

13-15

13:00-15:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-11 00:00
 • Ekain : 2019-06-17 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.5 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA