Enpresarako Sarrera27514

Ikastegia
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea. Elcanoko Atala
Titulazioa
Negozioen Kudeaketako Gradua
Ikasturtea
2018/19
Maila
1
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Ingelesa
Kodea
27514

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala4254
Gelako p.1836

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Deskribapena
Enpresarako sarrera irakasgaiak ikasleari enpresa eta enpresaren funtzionamenduari buruz oinarrizko deskripzio bat ematen dio, diziplinaren eta enpresaren arlo bakoitzeko hizkera erabiliz. Ikaslearen lehen betebeharra hizkera hau erreztasunez erabiltzea izango da. Zentzu honetan, irakasgai honek graduaren beste ikasgaientzat erreferentzi bezala jarduten du, bereziki gradu honen “Enpresaren kudeaketa” materian eta “Enpresaren ekonomia” moduloan. Irakasgai honek beste helburu bat du: enpresaren kudeaketa lana azaltzea, baita urteetan zehar nola ulertu eta aplikatua izan dan deskribatzea ere.
Irakasgaiak kudeaketan erabiltzen diren tresnak ere aztertzen ditu. Ikasleak tresna hauek eta euren erabilgarritasuna ulertuz gero, hobeto aplikatuko ditu egoera sinpleetan, baita beste norbaiti tresna bakoitza, bere doain eta akatsekin, zertan datzan azaltzeko orduan.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

Deskribapena
Ikasgaiaren konpetentziak (parentesi artean daude errelazionaturiko graduko konpetentziak)
Konpetentzia espezifikoak
C1, Enpresaren errealitatea aztertu adminiztrazioaren teoriaren kontzeptu eta modeluak erabiliz (G001, G00 y G003).
C2, Antolaketaren arazoak diagnostikatu kudeaketaren tresna oinarrizkoak erabiliz: TOWS, Ishikawaren diagrama eta abar (G001, G002 y G004).

Zeharkako Konpetentziak
C3, Arrazoiketa logikoa erabili administrazioaren doktrinak eta kudeaketaren tresnak ulertu eta ebaluatzeko
C4, Norberen eta besteen ideiak era argi batean azaldu, eta besteei norberaren idealak, uste sendoak eta gurariak trasmititu.


Ikaskuntzaren emaitzak

R1, Administrazioaren kontzeptu eta teoriak erabili, kudeaketak eskaintzen dituen alternatibak kontextuaren arabera ebaluatzeko.
R2, Enpresaren egoera aztertzen duten txostenak idatzi, oinarrizko tresnak erabiliz, TOWS edo Ishikawa-ren diagrama esate baterako.
R3, Testuinguru zehatz batean erabili behar diren soluzioak edota kudeaketa tresnak ahoz edo idatziz defendatu.
R4, Jendeaurrean norberaren ideiak eta diagnostikoak aditzera eman eta defendatu ohiko tresnak erabiliz (ppt. artxiboak esate baterako) eta adminiztrazio teoriaren hizkera berezia erabiliz.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1. ZATIA: ENPRESA ETA ENPRESARIA
1. Sarrera
2. Enpresaren Fenomenoari Buruzko Ohar Txiki Bat
3. Enpresari Funtzioaren Aurpegiak

2. ZATIA. ENPRESAREN ARLOAK
1. Sarrera
2. Enpresa Sistema Gisa
3. Ekoizpen Arloa
4. Finantza Arloa
5. Merkatal Arloa
6. Giza Baliabideen Arloa

3. ZATIA: ENPRESA ADMINISTRARITZA
1. Antolaketa Eta Administraritza
2. Enpresa Administrazioaren Eboluzio Historikoa
3. Administraritza Funtzio Sekuentzialak
4. Administraritza Funtzio Jarraiak

Metodologiatoggle-navigation

Sesio magistraletan ikasleak honako aktibitateak egingo ditu:
Irakaslearen azalpenei arreta jarri
Testu laburrak irakurri eta komentatu
Irakaslearen galdera zuzenei erantzuna eman
Irakasleari galdetu eta zalantzak argitu

Sesio praktikoetan ikasleak honako aktibitateak egingo ditu:
Testuak irakurri eta komentatu
Ariketak idatziz ebatzi
Enpresa-kasuak irakurri eta idatziz ebatzi
Bideoak ikusi
Irakaslearen galdera zuzenei erantzuna eman ahoz eta idatziz
Irakasleari galdetu eta zalantzak argitu

Ikasgelatik kanpo honako aktibitateak egingo ditu:
Ikasgaiaren edukinei buruz hausnartu
Testuak irakurri
Informazioa lortu
Enpresa-kasuak irakurri eta idatziz ebatzi
Ariketak idatziz ebatzi

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Bi azterketa partziala (%): 100

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ebaluazio jarraitua klasean landutako eskumenak ebaluatzeko balio izango duten idatzizko bi azterketen bitartez egingo da. Froga bakoitza gutxi gorabehera irakasgaiaren edukien erdiaren inguruan izango da eta C1, C2, C3, C4 eskumenak ebaluatzeko erabiliko da. Azterketa hauek lau hilabetearen zazpigarren eta hamalaugarren asteen inguruan izango dira.
Azterketa hauetan hiru motako galderak egongo dira: garatzeko galderak (%50), test motakoak (%30) eta ariketa praktikoak (%20).
Bukaerako nota bi azterketa hauetan lortutako emaitzen batazbestekoa izango da. Hauetariko azterketa batetara ez aurkeztekotan zero nota jarriko zaio ikasleari.

UKO EGITEA:
a) Ebaluazio jarraituaren kasuan
UPV/EHUko Gradu ofizialetan ikasleen ebaluazioa arautzen duen araudiko 8.3 atalean, argi adierazten da ikasleak eskubidea duela ebaluazio finalarekin ebaluatua izateko. Beraz, ebaluazio jarraituari uko egin daiteke ebaluaketa finalaren sistema baten bitartez ebaluatua izateko. Horretarako, ikasleak irakasleari idatzizko eskaria aurkeztu behar dio kurtsoan zehar edozein momentutan, eta beti ere irakasgaiaren azterketaren data ofiziala baino lehenago. Uko egiteko idatzia egelan egongo da eskuragarri kurtsoan zehar.
b). Ebaluazio finalaren kasuan
UPV/EHUko Gradu ofizialetan ikasleen ebaluazioa arautzen duen araudiko 12.3 atalean adierazten den bezala, azterketa finaleko egunean aurkezten ez den ikaslea automatikoki uko egiten dio deialdiari.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

UPV/EHUko Gradu ofizialetan ikasleen ebaluazioa arautzen duen araudiko 9.2 artikuluan, ondoko hau adierazten da: ohiko deialdia gainditzen ez duten ikasleek, aukera dute Ezohiko deialdira aurkezteko. Ezohiko deialdian Ebaluazio finalaren sistema erabiliko da. Azterketa bakarra egingo da (notaren %100 izango da) eta C1, C2, C3, C4 konpetentziak ebaluatuko dira.
Ezohiko deialdiari uko egitea:
UPV/EHUko Gradu ofizialetan ikasleen ebaluazioa arautzen duen araudiko 12.3 atalean adierazten den bezala, azterketa finaleko egunean aurkezten ez den ikaslea automatikoki uko egiten dio deialdiari.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

Derrigorrezko materialak

Irakasleak izendatuko duen eskuliburua
Moodle-en jarritako materialak.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

Bueno Campos, E. (1996). Curso básico de economía de la empresa. Un enfoque de organización. Pirámide. Madrid.
Chiavenato, I. (1999). Introducción a la teoría general de la administración. Mcgraw – Hill. Bogotá. 5ª edición.
Claver Cortés, E. (1994). Manual de administración de empresas. Civitas. Madrid.
Heras, I. (2004): Enpresaren Ekonomia eta Zuzendaritza. Teoria eta Praktika, UEU, Bilbo.
Koontz, H. y Weihrich, H. (1998). Administración. Una perspectiva global. Mcgraw – hill. México. 6ª edición.
Olaskoaga Larrauri, j. (2008). Funciones administrativas. Historia y contenido. Editorial lulu. Lulu.com.
Pérez Goróstegui, E. (1995): Enpresaren Ekonomia. EHU Argitarapen Zerbitzua.

Gehiago sakontzeko bibliografia

Drucker, P. F. (2000). El management del siglo xxi. Edhasa.
Ministerio para las Administraciones Públicas (1993). Lecturas de teoría de la organización. Map. Madrid.
Pugh, D. S., Hickson, D. J., y Hinings, C. R. (1983). Writers on organizations. Penguin books. Harmondsworth.
Putterman, l. (1994). La naturaleza económica de la empresa. Alianza universidad. Madrid.
Womack, J., Jones, D., y Roos, D. (1993). La máquina que cambió el mundo. Mcgraw – hill.
Wren, D.A. (1994). The evolution of management thought. John Wiley & sons. 4ª edición.

Aldizkariak

Kurtsoaren hasieran ikasleari aldizkari interesgarrienen zerrenda emango zaio.

Web helbideak

Kurtsoaren hasieran ikasleari web orrialde ezberdinen helbideak emango zaizkio irakasgaiaren jarraipena egin dezan.

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • GARECHANA ANACABE, GAIZKA
 • GONZALEZ LASQUIBAR, XABIER
 • VELASCO BALMASEDA, EVA MARIA

Taldeaktoggle-navigation

01A Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-27

09:00-10:00

16-30

11:00-13:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-27 00:00
 • Ekain : 2019-06-27 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.4 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

01A Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-27

13:00-14:00

28-30

13:00-15:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-27 00:00
 • Ekain : 2019-06-27 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.4 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

01A Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-27

10:00-11:00

28-30

09:00-11:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-27 00:00
 • Ekain : 2019-06-27 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.4 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

01B Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-27

09:00-10:00

16-30

09:00-11:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-27 00:00
 • Ekain : 2019-06-27 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.6 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

01B Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-27

10:00-11:00

28-30

09:00-11:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-27 00:00
 • Ekain : 2019-06-27 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.6 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

01B Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-27

13:00-14:00

28-30

13:00-15:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-27 00:00
 • Ekain : 2019-06-27 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.6 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

16 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-27

15:00-16:00

16-30

17:00-19:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-27 00:00
 • Ekain : 2019-06-27 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.4 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

16 Gelako p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-27

19:00-20:00

28-30

19:00-21:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-27 00:00
 • Ekain : 2019-06-27 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.4 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

16 Gelako p.-2 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-27

16:00-17:00

28-30

15:00-17:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-27 00:00
 • Ekain : 2019-06-27 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.4 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-27

11:00-12:00

16-30

09:00-11:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-27 00:00
 • Ekain : 2019-06-27 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-27

12:00-13:00

28-29

11:00-13:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-27 00:00
 • Ekain : 2019-06-27 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-27

13:00-14:00

28-30

13:00-15:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-27 00:00
 • Ekain : 2019-06-27 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

61 Teoriakoa (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-27

13:00-14:00

16-30

13:00-15:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-27 00:00
 • Ekain : 2019-06-27 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.5 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

61 Gelako p.-1 (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-27

14:00-15:00

28-30

13:00-15:00

Irakasleak

Azterketa

 • Maiatz : 2019-05-27 00:00
 • Ekain : 2019-06-27 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 2.5 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA