Menua Webgunearen menua ireki/itxi

XSLaren edukia

Finantza Kontabilitatea25827

Ikastegia
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea. Elcanoko Atala
Titulazioa
Negozioen Kudeaketako Gradua
Ikasturtea
2018/19
Maila
2
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Ingelesa
Kodea
25827

IrakaskuntzaToggle Navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala4450
Gelako p.1640

Irakaskuntza-gidaToggle Navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteaToggle Navigation

Finantza Kontabilitatea Negozioen Kudeaketako Graduaren barreneko nahitaezko irakasgai bat da, bigarren mailako lehenengo lauhilekoan ematen dena. Lehenengo mailako Finantza Kontabilitaterako Sarrera irakasgaiaren jarraipena da, eta, halaber, titulazioko “Kontabilitatea" moduluko “Finantza Kontabilitatea eta Kontabilitate Aplikatua" jakintzagaian integratuta dago.
Lehenengo mailan barneratutako gaitasunetan oinarriturik, jada ezagutzen diren eragiketen kontabilizatzean sakontzen da eta Kontabilitatearen aplikazio-esparrua eragiketa konplexuagoetara zabaltzen da. Prozedura bera jarraitzen da txosten ekonomikoak egin eta aurkezterakoan. Izan ere, haien kopurua eta lehendik ezagutzen direnen tamaina handitu egiten dira.
Irakasgai honetan sustatzen da ikasleak merkataritzaren arloko legedi indarduna kontsulta dezala, eta Kontabilitate Plan Orokorra nahitaez erabili behar da. Ikasleek lehenengo gaitik maneiatu behar dute, teoria konfrontatzeko eta ikasgelako praktiketan ebazteko aurkezten dizkieten buruketak ebazteko.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen EmaitzakToggle Navigation

IRAKASGAIAREN GAITASUNAK
C1. Enpresaren kontabilitate-eragiketa eta -prozesu aurreratuak ulertzea. Graduko G002, G003 eta G004 gaitasunekin lotutako berariazko gaitasuna da.
C2. Kontabilitateko esparru kontzeptuala aplikatzea informazio ekonomiko muntadunaren lanketan eta analisian. Graduko G001, G002, G003, G004 eta G007 gaitasunekin lotutako berariazko gaitasuna da.
C3. Kontabilitateari buruzko informazio aurreratua modu arrazoituan interpretatzea. Graduko G001, G002, G003, G004, G005 eta G007 gaitasunekin lotutako berariazko gaitasuna da.

IDATZIZKO GAITASUNA LORTZEN DA.
IKASKETAREN EMAITZAK
RA1. Negozio baten eragiketa konplexuak ezagutzea eta gauza izatea aurkezten diren arazoetarako konponbideak aurkitzeko.
RA2. Arau indardunen arabera negozio batek behar duen informazioa prestatzeko Kontabilitate Plan Orokorra erabiltzeko gaitasuna lortzea. RA3. Kontabilitatearen arloko informazio aurreratua egoki interpretatzea.

Eduki teoriko-praktikoakToggle Navigation

1. gaia. Kontabilitatearen kontzeptu-esparrua.
2. gaia. Ibilgetua.
3. gaia. Inbertsio finantzarioak.
4. gaia. Izakinak.
5. gaia. Merkataritza-eragiketengatiko hartzekodunak eta zordunak
6. gaia. Diruzaintza eta bestelako kontu finantzarioak
7. gaia. Oinarrizko finantzaketa.
8. gaia. Ekitaldiaren emaitza.
9. gaia. Egoera-orri finantzarioak.

MetodologiaToggle Navigation

IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZAREN METODOLOGIA
Eskola magistralak eta ikasgelako praktikak dira, funtsean, irakasgaiaren gaitasun berariazkoak lortzearekin zuzenean lotutako zereginak.
Eskola magistraletan ezagutza teknikoak transmititzen dira, kasu praktikoak eginez finkatzen direnak.
Ikasgelako praktiketan, ikasleek entregatzekoak diren lanetan aurkezten zaizkien kasuak ebatzi beharko dituzte. Aurrez zehaztu gabeko taldetan egingo da lan.
Ikasleek bertaratu beharrekoak ez diren orduak erabiliko dituzte eskola magistraletan transmititutako ezagutzako errepasatzeko, laburtzeko eta osatzeko, bai eta haietan planteatzen diren ariketak egiteko ere. Halaber, ikasgelako praktiketako ariketak osatu beharko dituzte.
Era berean, gomendatutako lana da aldizka, banaka edo taldeka tutoretza-saioetara joatea.

Ebaluazio-sistemakToggle Navigation

 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Garatu beharreko proba idatzia (%): 60
  • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 40

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko EgiteaToggle Navigation

Ebaluaketak bi idatzitako proba edukiko du. Teoria eta praktika sartuko da.
Lehengo proba 12. Astean egingo da, eta amaierako kalifikazioaren % 40 egingo du. Proba hau beharrezkoa da gainditzea. Gainditzeko eskatuko da % 50. Proba honekin G1 eta G2 gaitasunak baloratzen dira.
Bigarren proba ofizialki argitaratuta dagoen eguna izango da, amaierako kalifikazioaren % 60 egingo du. Gainditzeko eskatuko da % 50. Proba honekin G1, G2 eta G3 gaitasunak baloratzen dira. Ikasleak proba hau ez badu egiten eta lehenengo proba ezbadu gainditzen “ez aurkeztua” lortuko du.
Idatzizko gaitasuna eta ahozko gaitasuna bi probetan baluratuko dira.
Aparteko deialdiko ebaluazio azterketa azterketa bat eginez baloratuko da eta sallbuetsita dauden ikasleei sistema bera aplikatuko zaie.
Bukaerako ebaluaketa sistemaren bidez ebaluatuak izan nahi duten ikasleek, 9 asteko epea izango dute irakasgaiaren arduraduna den irakasleari idatziz berau adierazteko, non ebaluaketa jarraiari uko egiten zaiola adieraziko duten.Era horretara, hauen kalifikazioa aparteko deialdiko azterketaren ezaugarri berberak dituzten azterketa bidez egingo da.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko EgiteaToggle Navigation

Ebaluazio jarraitu gabekoei egingo zaien azterketa aparteko deialdiko ebaluazioaren ezaugarriekin. Hau da, azterketa idatzi bat izango da, atal teoriko bat eta atal praktiko bat izango dituena. Bi atal horiek % 50eko exijentzia mailarekin gainditu beharko dira. Amaierako notaren % 100 izango da.

Nahitaez erabili beharreko materialaToggle Navigation

UPV/EHUko Ekasin plataforman eta eskolako fotokopisterian apunteak eta ariketak egondo dira.
Praktikako ariketak geletan emango dira.
Plan General de Contabilidad. R. D. 1514/2007, de 16 de noviembre (BOE 15/11/2007).
Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas empresas y los criterios contables específicos para microempresas. R. D. 1515/2007, de 16 de noviembre (BOE 16/11/2007).

BibliografiaToggle Navigation

Oinarrizko bibliografia

. GALLEGO DÍEZ, Enriqueta y VARA y VARA, Mateo(2008): Manual práctico de contabilidad financiera.
Ed. Pirámide.
. URÍAS VALIENTE; Jesús (2008): Teoría de la Contabilidad Financiera, Ediciiones Académicas.
NORMATIVA /ARAUTEGIA:
. Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea (BOE 05/07/2007)
. Plan General de Contabilidad. R. D. 1514/2007, de 16 de noviembre (BOE 15/11/2007).
. Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas empresas y los criterios contables específicos para microempresas. R. D. 1515/2007, de 16 de noviembre (BOE 16/11/2007).

Gehiago sakontzeko bibliografia

MALLO, C. y PULIDO, A. (2008). Contabilidad Financiera. Un enfoque actual. Madrid: Paraninfo.
WANDEN-BERGHE LOZANO, J.L. y otros autores.(2008). Contabilidad Financiera. Madrid: Pirámide.

Aldizkariak

- Partida Doble
- Revista Española de Financiación y Contabilidad
- Técnica Contable

Web helbideak

- Instituto Contabilidad y Auditoría de Cuentas ICAC.
http://www.icac.meh.es
- Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas.
http://www.aeca.es

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiaToggle Navigation

 • ARZUBIAGA ORUETA, UNAI
 • BARAINCA VICINAY, IRENE MARTA
 • RAMONELL DEL RIO, MARIA SONSOLES

TaldeakToggle Navigation

01A Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-3

11:00-13:00

1-15

11:00-13:00

5-5

11:00-13:00

8-8

11:00-13:00

10-10

11:00-13:00

13-13

11:00-13:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-22 00:00
 • Uztail : 2019-07-03 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

01A Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
4-4

11:00-13:00

6-6

13:00-15:00

7-7

11:00-13:00

9-9

13:00-15:00

11-12

11:00-13:00

14-14

11:00-13:00

15-15

13:00-15:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-22 00:00
 • Uztail : 2019-07-03 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

01A Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
4-4

13:00-15:00

6-6

11:00-13:00

7-7

13:00-15:00

9-9

11:00-13:00

11-12

13:00-15:00

14-14

13:00-15:00

15-15

11:00-13:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-22 00:00
 • Uztail : 2019-07-03 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

01B Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-3

09:00-11:00

1-15

09:00-11:00

5-5

09:00-11:00

8-8

09:00-11:00

10-10

09:00-11:00

13-13

09:00-11:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-22 00:00
 • Uztail : 2019-07-03 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.1 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.1 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.1 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.1 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.1 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.1 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

01B Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
4-4

09:00-11:00

6-7

09:00-11:00

9-9

09:00-11:00

11-12

09:00-11:00

14-15

09:00-11:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-22 00:00
 • Uztail : 2019-07-03 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.1 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.1 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.1 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.1 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.1 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

16 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-3

17:00-19:00

1-15

17:00-19:00

5-5

17:00-19:00

8-8

17:00-19:00

10-10

17:00-19:00

13-13

17:00-19:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-22 00:00
 • Uztail : 2019-07-03 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

16 Gelako p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
4-4

17:00-19:00

6-7

17:00-19:00

9-9

17:00-19:00

11-12

17:00-19:00

14-15

17:00-19:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-22 00:00
 • Uztail : 2019-07-03 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

16 Gelako p.-2 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
4-4

19:00-21:00

6-7

19:00-21:00

9-9

19:00-21:00

11-12

19:00-21:00

14-15

19:00-21:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-22 00:00
 • Uztail : 2019-07-03 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-3

09:00-11:00

09:00-11:00

4-4

09:00-11:00

5-5

09:00-11:00

09:00-11:00

6-7

09:00-11:00

8-8

09:00-11:00

09:00-11:00

9-9

09:00-11:00

10-10

09:00-11:00

09:00-11:00

11-11

09:00-11:00

12-12

09:00-11:00

13-13

09:00-11:00

09:00-11:00

14-15

09:00-11:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-22 00:00
 • Uztail : 2019-07-03 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
4-4

09:00-11:00

6-7

09:00-11:00

9-9

09:00-11:00

11-11

09:00-11:00

12-12

09:00-11:00

14-15

09:00-11:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-22 00:00
 • Uztail : 2019-07-03 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
4-4

13:00-15:00

6-7

13:00-15:00

9-9

13:00-15:00

11-12

13:00-15:00

14-15

13:00-15:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-22 00:00
 • Uztail : 2019-07-03 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

61 Teoriakoa (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-3

13:00-15:00

1-15

13:00-15:00

5-5

13:00-15:00

8-8

13:00-15:00

10-10

13:00-15:00

13-13

13:00-15:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-22 00:00
 • Uztail : 2019-07-03 00:00

Ikasgela(k)

 • AUDIOVISUALES - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • AUDIOVISUALES - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • AUDIOVISUALES - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • AUDIOVISUALES - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • AUDIOVISUALES - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • AUDIOVISUALES - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

61 Gelako p.-1 (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
4-4

13:00-15:00

6-7

13:00-15:00

9-9

13:00-15:00

11-12

13:00-15:00

14-15

13:00-15:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-22 00:00
 • Uztail : 2019-07-03 00:00

Ikasgela(k)

 • AUDIOVISUALES - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • AUDIOVISUALES - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • AUDIOVISUALES - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • AUDIOVISUALES - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA
 • AUDIOVISUALES - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA