Ekonomia III: Kontsumitzaileak, Enpresak eta Merkatuak27518

Ikastegia
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea. Elcanoko Atala
Titulazioa
Negozioen Kudeaketako Gradua
Ikasturtea
2018/19
Maila
2
Kreditu kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Frantsesa
Kodea
27518

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala4254
Gelako p.1836

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Ekonomia III: Kontsumitzaileak, Enpresak eta Merkatuak izeneko irakasgaia, Ekonomia Teoriaren jakintzagaiaren zati bat da, eta Negozioen Kudeaketako Graduaren Ingurune Ekonomikoaren moduluan txertatuta dago. Irakasgai honek analizatzen du nolako jokaera duten oinarrizko eragile ekonomikoek, kontsumitzaileek eta enpresek, eta nolako elkarreragina sortzen den merkatuko egitura desberdinetan. Analisiaren hasiera da kontsumitzailearen jokabidearen gaineko azterketa, ondasunen eta zerbitzuen eskatzailea den aldetik; ondoren, eskari metatua edo merkatuko eskaria aztertzen da. Enpresen jokabidea aztertzeko, lehenengo ekoizpenaren esparruan hartzen dituen erabakiak aztertzen dira, enpresak ezarritako teknologiak bere kostuen egituran duen eragina kontuan hartuta. Irakasgaiaren amaieran, kontsumitzaileek eta enpresek elkarrengan eragiten duteneko merkatu-egitura desberdinak aztertzen dira, bai eta lehiakortasun perfektuko merkatuak ere, non enpresek ez duten banaka merkatu-ahalmenik, eta lehiakortasun ez-perfektuko merkatuak (horiek hirutan banatuta daude: monopolioko merkatuak, monopolio gisako lehiakortasuna duten merkatuak eta oligopolioko merkatuak).

Irakasgai honek aukera ematen dio ikasleari ekonomiaren arloko oinarrizko terminologia ezagutzeko, kontsumitzaileen, enpresen eta merkatuen jardueraren funtsezko elementuak ulertu eta deduzitzeko behar adinakoa; izan ere, hori interesgarri suertatzen da enpresaren jarduera-arlo desberdinetan (produkzioa, merkataritza, arlo ekonomiko-finantzarioa eta giza baliabideak) hartu beharreko erabakietako batzuk ezagutzen laguntzeko. Halaber, oinarri teorikoak ematen ditu beste jakintzagai batzuk hobeki ezagutzeko, bai eta eduki enpirikoagoa edo aplikatuagoa duten beste aztergai batzuk landu ahal izateko ere.

Irakasgaiaren edukia teorikoa da eta errealitate ekonomikoa modelizatzea du helburu; helburu hori lortzeko, Graduko lehen mailako irakasgaietan oinarritzen da. Batzuk izaera instrumentala dute: Matematika, Estadistika edo Kudeaketarako Informatika; beste batzuk osagarri bezala hartu behar dira, Ekonomi Teoriaren jakintzagaia osatzen dutelako (Ekonomia I: Sarrera eta Ekonomia II: Politika Ekonomikoak); bestalde, irakasgaian ikasitako kontzeptu teorikoak baliagarriak izango dira Graduko beste irakasgai batzuk ondo ulertzeko, Ekonomia Aplikatuko jakintzagaikoak (Munduko Ekonomia eta Nazioarteko Negozioak), zein beste batzuk gure ikasleen profila profesinalarekin zuzenago lotuak, Enpresen Antolaketa, Finantz Kudeaketa eta Merkataritza Kudeaketarekin zer ikusia dutenak.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

GAITASUNAK
Honakoak dira irakasgai honen gaitasunak:
1.Kontsumitzailearen eta enpresaren teoriako kontzeptu garrantzitsuenak identifikatzea eta eragile ekonomiko horien erabakiak hartzeko arazoak analizatzea. Titulazioko G002, G003 eta G004 gaitasunekin lotutako gaitasuna.
2.Kontsumitzaileen eta enpresen jokabidea erlazionatu eta konparatzea, merkatuko egitura desberdinetan, eta horietako bakoitzean lortzen den oreka ere analizatzea. Titulazioko G002, G003 eta G004 gaitasunekin lotutako gaitasuna.
3.Eredu mikroekonomikoei buruzko kasu praktikoak taldeka ebaztea eta ahoz azaltzea. Titulazioko G005, G007 eta G008 gaitasunekin lotutako gaitasuna.

IKASKETAREN EMAITZA
Honakoak dira irakasgai hau ikastearen emaitzak:
1.- Kontsumitzaileen eta enpresen produkzio-eginkizunen eta kostuen merkatu-eskaria lortu eta analizatzea, kontzeptu eta eredu egokiak erabiliz.
2.- Merkatu-egitura desberdinak lortzea eta haien oreka konparatzea, kontzeptu eta eredu egokiak erabiliz.
3.- Taldeka arazo mikroekonomikoak ebaztea eta haiei buruzko azalpena ematea, tresna matetematikoak eta terminologia ekonomiko egokiak erabiliz.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1. Kapitulua KONTSUMITZAILEAREN JOKABIDEA: Hautapena eta Eskaria.
2. Kapitulua ENPRESAREN JOKABIDEA: Ekoizpena eta Kostuak.
3. Kapitulua MERKATUEN JOKABIDEARI BURUZKO ANALISIA

Metodologiatoggle-navigation

Ikasleak 150 ordu dedikatu behar du irakasgaia ondo prestatzeko; horietatik 60 gela orduak izango dira eta 90 ordu gelatik kanpo sartu beharko ditu.
Gelan emango diren 60 orduak ondoko eran banatuko dira:
* 42 ordu: Eskola magistralak, non atal teorikoa garatuko da.
* 18 ordu: Ikasgelako praktikak, non ariketak eta ahozko azalpenak eta talde lana egingo da.
Bestalde, bertaratzekoak ez diren 90 orduetatik, ikasleak 54 erabili beharko ditu eskola magistraletako edukiak barneratzeko (ariketak egitearen bitartez; besteak beste, agiriak irakurtzea) eta 36, berriz, ikasgelako praktikak prestatzeko (txostenak eginez, ariketak prestatuz eta abar).

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Garatu beharreko proba idatzia (%): 100

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ekonomia III irakasgaiko ebaluazioa azterketa finalaren bidez egingo da.

Azterketa horrek notaren %100 balioko du eta ariketa teoriko-praktikoak edukiko ditu. Zentruko Batzarrak onesten duen datan egingo da.

Deialdi honi uko egiteko nahiko da azterketara ez aurkeztea; kasu honetan, AURKEZTEKE agertuko da aktetan.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ezohiko deaialdiari dagokion ebaluaketa: Azterketa finala izango da.

Azterketa horrek notaren %100 balioko du eta ariketa teoriko-praktikoak edukiko ditu. Zentruko Batzarrak onesten duen datan egingo da.

Deialdi honi uko egiteko nahiko da azterketara ez aurkeztea; kasu honetan, AURKEZTEKE agertuko da aktetan.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

Aholkatutako bibliografiaz gain, klaseko notak, eta plataformaren bidez banatuko den materialez gain (artikuluak, problemak, bideoak, ...), derrigorrezkoa den beste dokumentu bat erabiliko da: EKONOMIA III, konsumitzaileak, enpresak eta merkatuak. PROBLEMAK 2018-2019. Egileak: Beatriz Amenabar, Miren Barrenetxea eta Juan José Mijangos. Industria Ekonomiako Saila. Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola. Argitalpen Zentruan eta eGelan eskuragarri dauka ikasleak.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

Pindyck, R.S. y Rubinfeld, D. R. (2018). "Microeconomía". Madrid: Pearson Educación (9ª Edición)
Pindyck, R.S. y Rubinfeld, D. R. (2013). "Microeconomía". Madrid: Pearson Educación (8ª Edición)

Pindyck, R.S. y Rubinfeld, D. R. (2010). "Mikroekonomia". Bilbao: Deusto (7. argitalpena). Liburua euskeraz

Gehiago sakontzeko bibliografia

Varian, Hal R. (2011). "Microeconomía intermedia". Barcelona: Antoni Bosch (8ª Edición).
Congregado, E., Golpe, A.A. y Leal, Mª.T. (2002). "Microeconomía. Cuestiones y problemas resueltos". Madrid: Pearson Educación

Varian, Hal R. (2000). "Erdi mailako Mikroekonomia". Donostia: Deustuko unibertsitatea (5. argitalpena).

Aldizkariak

Irakasgaia lantzen den maila kontutan hartuta zaila da Teoria Ekonomikoko aldizkariak aholkatzea, maila oso altua dutelako gure ikasleentzat.
Dena den, begiratu ahal dituzten aldizkari batzuk ondokoak dira:

Hacienda Pública Española
http://www.ief.es/publicaciones/revistas/Hacienda%20Publica/HPE.asp
Información Comercial Española. Cuadernos Económicos
http://www.revistasice.com/RevistasICE/CICE/pagUltimoNumero.htm
Papeles de Economía Española http://www.funcas.ceca.es/Publicaciones/Papeles_Economia_Espanola.asp
Revista Economistas
http://www.economistasmadrid.com/info/cem/revista/revista.htm

Egunkari ekonomikoak irakurtzea ere gomendatzen dugu

Web helbideak

Banco de España http://www.bde.es/
Banco Central Europeo http://www.ecb.int/home/html/index.en.html
Fondo Monetario Internacional http://www.imf.org/external/index.htm
Banco Mundial http://www.bancomundial.org/

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiatoggle-navigation

 • AREITIO BERTOLIN, MARIA TERESA
 • FLORES GARCIA, PEDRO MELCHOR
 • MIJANGOS DEL CAMPO, JUAN JOSE

Taldeaktoggle-navigation

01A Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-4

09:00-11:00

09:00-11:00

5-5

09:00-11:00

6-6

09:00-11:00

09:00-11:00

7-8

09:00-11:00

9-10

09:00-11:00

09:00-11:00

11-14

09:00-11:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-17 00:00
 • Ekain : 2019-06-14 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

01A Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
5-5

09:00-11:00

7-7

09:00-11:00

8-8

13:00-15:00

10-10

13:00-14:00

11-12

13:00-15:00

13-13

09:00-11:00

14-14

13:00-15:00

15-15

09:00-10:00

09:00-11:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-17 00:00
 • Ekain : 2019-06-14 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

01A Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
5-5

13:00-15:00

7-7

13:00-15:00

8-8

09:00-11:00

10-10

14:00-15:00

11-12

09:00-11:00

13-13

13:00-15:00

14-14

09:00-11:00

15-15

10:00-11:00

13:00-15:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-17 00:00
 • Ekain : 2019-06-14 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

01B Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-4

11:00-13:00

11:00-13:00

5-5

11:00-13:00

6-6

11:00-13:00

11:00-13:00

7-8

11:00-13:00

9-10

11:00-13:00

11:00-13:00

11-14

11:00-13:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-17 00:00
 • Ekain : 2019-06-14 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.1 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

01B Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
5-5

11:00-13:00

7-8

11:00-13:00

11-14

11:00-13:00

15-15

11:00-13:00

11:00-13:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-17 00:00
 • Ekain : 2019-06-14 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.1 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

16 Teoriakoa (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-4

15:00-17:00

15:00-17:00

5-5

15:00-17:00

6-6

15:00-17:00

15:00-17:00

7-8

15:00-17:00

9-10

15:00-17:00

15:00-17:00

11-14

15:00-17:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-17 00:00
 • Ekain : 2019-06-14 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

16 Gelako p.-1 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
5-5

15:00-17:00

7-7

15:00-17:00

8-8

19:00-21:00

10-10

19:00-20:00

11-12

19:00-21:00

13-13

15:00-17:00

14-14

19:00-21:00

15-15

15:00-16:00

15:00-17:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-17 00:00
 • Ekain : 2019-06-14 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

16 Gelako p.-2 (Gaztelania - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
5-5

19:00-21:00

7-7

19:00-21:00

8-8

15:00-17:00

10-10

20:00-21:00

11-12

15:00-17:00

13-13

19:00-21:00

14-14

15:00-17:00

15-15

16:00-17:00

19:00-21:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-17 00:00
 • Ekain : 2019-06-14 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-4

11:00-13:00

11:00-13:00

5-5

11:00-13:00

6-6

11:00-13:00

11:00-13:00

7-8

11:00-13:00

9-10

11:00-13:00

11:00-13:00

11-14

11:00-13:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-17 00:00
 • Ekain : 2019-06-14 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
5-5

13:00-15:00

7-7

13:00-15:00

8-8

11:00-13:00

10-10

14:00-15:00

11-12

11:00-13:00

13-13

13:00-15:00

14-14

11:00-13:00

15-15

12:00-13:00

13:00-15:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-17 00:00
 • Ekain : 2019-06-14 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
5-5

11:00-13:00

7-7

11:00-13:00

8-8

13:00-15:00

10-10

13:00-14:00

11-12

13:00-15:00

13-13

11:00-13:00

14-14

13:00-15:00

15-15

11:00-12:00

11:00-13:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-17 00:00
 • Ekain : 2019-06-14 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 1.2 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

81 Teoriakoa (Frantsesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-4

15:00-17:00

15:00-17:00

5-5

15:00-17:00

6-6

15:00-17:00

15:00-17:00

7-8

15:00-17:00

9-10

15:00-17:00

15:00-17:00

11-14

15:00-17:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-17 00:00
 • Ekain : 2019-06-14 00:00

Ikasgela(k)

 • AUDIOVISUALES - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

81 Gelako p.-1 (Frantsesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
5-5

15:00-17:00

7-8

15:00-17:00

11-14

15:00-17:00

15-15

15:00-17:00

15:00-17:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-17 00:00
 • Ekain : 2019-06-14 00:00

Ikasgela(k)

 • AUDIOVISUALES - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA