Menua Webgunearen menua ireki/itxi

XSLaren edukia

Nazioarteko Merkataritzarako Ingelesa27543

Ikastegia
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea. Elcanoko Atala
Titulazioa
Negozioen Kudeaketako Gradua
Ikasturtea
2018/19
Maila
4
Kreditu kopurua
4.5
Hizkuntzak
Ingelesa
Kodea
27543

IrakaskuntzaToggle Navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala2035
Gelako p.2532.5

Irakaskuntza-gidaToggle Navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteaToggle Navigation

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

La presencia de esta asignatura dentro del Minor en Comercio y Marketing Internacional adquiere especial significado habida cuenta de que ayudará al alumnado no sólo a comprender el marco, los elementos y las relaciones que conforman la realidad económica y empresarial en su faceta internacional, sino también a manejar la documentación generada por las operaciones de importación y exportación, de forma que puedan integrar las destrezas lingüísticas adquiridas en el desarrollo de su actividad profesional.

Esta asignatura sirve como complemento de materias relacionadas con el comercio internacional, la banca, la fiscalidad internacional (derechos aduaneros), el transporte internacional y la comunicación empresarial entre otras, ya que su contenido abordará dichas áreas.

El alumnado adquirirá los recursos lingüísticos necesarios para comunicarse en inglés con efectividad dentro del actual entorno empresarial globalizado, en el cual la comprensión y cumplimentación de documentos de importación y exportación resultan ser unas habilidades cada vez más necesarias y valoradas.

Las citadas herramientas lingüísticas ampliarán el abanico de salidas profesionales a las que podrá acceder el alumnado, permitiéndoles prestar sus servicios en empresas con presencia internacional, así como optar a puestos de mayor responsabilidad dentro de todas aquellas áreas (véase párrafo 2) en las que el inglés tiene un peso especial.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen EmaitzakToggle Navigation

IRAKASGAIAREN AURKEZPENA

Irakasgai hau Nazioarteko Merkataritza eta Marketin Minorraren barruan egoteak esanahi berezia hartzen du, zeren eta ikasleei lagunduko baitie bere nazioarteko alderdiaren errealitate ekonomiko eta enpresariala osatzen duten esparrua, elementuak eta harremanak ulertzen ez ezik, inportazio eta esportazio eragiketetan sortutako dokumentazioa erabiltzen ere, halako moduz non jarduera profesionalaren garapenean barneratutako trebetasun linguistikoak integratu ahalko dituzten.

Irakasgai honek balio du honako jakintzagaietako osagarri gisa: nazioarteko merkataritza, banka, nazioarteko fiskalitatea (aduana-zuzenbideak), nazioarteko garraioa eta enpresa-komunikazioa, besteak beste. Izan ere, irakasgai honen edukian arlo horiek landuko dira.

Ikasleek behar diren baliabide linguistikoak barneratuko dituzte ingelesez eraginkortasunez komunikatzeko, egungo enpresa-ingurune globalizatuaren barruan; izan ere, testuinguru horretan, inportazio eta esportazio dokumentuak ulertzea eta osatzea gero eta gehiago behar diren eta baloratzen diren trebetasunak dira.

Aipatutako tresna linguistiko horiek ikasleek baliatu ahalko dituzten irteera profesionalen aukera-sorta zabalduko dute, eta aukera emango diete beren zerbitzuak nazioartean presentzia duten enpresetan emateko, bai eta halako enpresetan erantzukizun handiagoko lanpostuak eskuratzeko, ingelesak garrantzi berezia duen arloetan (ikus 2. lerrokada).

GAITASUNAK

C1. Inportazioaren eta esportazioaren esparruan eraginkortasunez komunikatzeko behar den ingelesezko enpresa-terminologia erabiltzea. ZEHARKAKO GAITASUNA, GRADUKO G001 ETA G008 GAITASUNEKIN LOTUTA DAGOENA.

C2. Egoki interpretatzea inportazio eta esportazio eragiketei buruzko dokumentua, beren lan profesionala behar diren bermeekin garatzeko. ZEHARKAKO GAITASUNA, GRADUKO G002, G003 ETA G008 GAITASUNEKIN LOTUTA DAGOENA.

C3. Behar bezala betetzea inportazio eta esportazio eragiketetan sortzen diren agiriak. ZEHARKAKO GAITASUNA, GRADUKO G003 ETA G008 GAITASUNEKIN LOTUTA DAGOENA.

C4. Gauzak ahoz ulertzeko moduan adieraztea eta zuzen interpretatzea inportazioaren eta esportazioaren esparruetan ohikoenak diren mezuak. ZEHARKAKO GAITASUNA, GRADUKO G002, G003 ETA G008 GAITASUNEKIN LOTUTA DAGOENA.

C5. Enpresen arloko ingelesa ikasteko eta erabiltzeko aldeko jarrera erakustea, eta egoki komunikatzeko eta ikasteko zailtasunak gainditzeko ahaleginak egitea. BERARIAZKO GAITASUNA, GRADUKO G005, G007 ETA G008 GAITASUNEKIN LOTUTA DAGOENA.

IKASKETAREN EMAITZAK

+ Modu ulergarri eta zehatzean komunikatzea nazioarteko merkataritzako testuinguruetan.
+ Nazioarteko merkataritza eragiketetan sortutako ingelesezko agiriak ulertzea.
+ Nazioarteko eragiketei buruzko agiriak sortzea, gutxieneko zuzentasun batekin.
+ Inportazio eta esportazio eragiketekin lotutako elkarrizketetan elkarreraginean jardutea, modu egokian eta eraginkorrean.
+ Nazioarteko merkataritzaren esparruan ingelesa erabiltzearen aldeko jarrerak garatzea.

Eduki teoriko-praktikoakToggle Navigation

1. gaia. Nazioarteko Merkataritzan jarduten duten adituak.
2. gaia. Esportazio enpresa baten antolamendu-egitura.
3. gaia. Nazioarteko Merkataritzan erabiltzen den oinarrizko dokumentazioa.

MetodologiaToggle Navigation

PRESTAKUNTZA JARDUERAK

ESKOLA MAGISTRALETAN ZEHAR:

+ Irakaskuntza plana eta irakasgaian erabiliko diren materialak aurkeztea.
+ Irakasleak irakasgaiko kontzeptuak eta edukiak azaltzea.
+ Ikasleak ikasgelatik kanpo egin beharreko lanak azaltzea, honakoak berariaz adierazita: lan mota, lan egiteko modua, aurreikusitako epeak, amaierako ebaluazioan emango zaion garrantzia eta abar.

IKASGELAKO PRAKTIKETAKO ORDUETAN ZEHAR:

+ Ikasleek, banaka zein taldeka, gisa askotako ariketa praktikoak egitea material errealekin (dokumentazioa, audioak eta bideoak) kontzeptuen eta edukien ezagutzan eta aplikazio berariazkoan sakontzeko.
+ Irakasleak eta ikasleek ariketa praktikoak egitea irakasgaiko edukien ulermena eta erabilera babesteko.
+ Esportazio eta inportazio eragiketetan erabiltzen diren dokumentuak ulertzera edo/eta osatzera bideratutako lana.
+ Ikasleek banakako edo/eta taldekako aurkezpenak, irakasleak behar den denborarekin esleitutako gai, kasu praktiko, laneko elkarrizketen simulazio eta abarrei buruz.

BERTARATU BEHARRIK EZ DAGOEN ORDUETAN ZEHAR ERABILIKO DIREN BALIABIDEAK:

+ Egin beharreko lanei buruzko azalpen-agiriak.
+ Irakasgaiei buruzko gisa askotako ariketak eta ariketa muntadunak.
+ Gomendatutako irakurketa-agiriak.
+ Ezagutzak zabaltzeko bibliografia.
+ Eduki eta lanekin lotutako web orrialdeen helbideak.
+ Gisa askotako ariketak biltzen dituen materiala.

Ebaluazio-sistemakToggle Navigation

 • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
 • Azken Ebaluazioaren Sistema
 • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
  • Test motatako proba (%): 90
  • Asistencia a clase y participación activa (%): 10

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko EgiteaToggle Navigation

GOIAN ADIERAZITAKO GAITASUNAK DEIALDI ARRUNTEAN ETA APARTEKO DEIALDIAN EBALUATUKO DIRA, EBALUAZIO JARRAITUAREN BITARTEZ, ONDOREN ADIERAZITAKO MODUAN (AMAIERAKO NOTAREN EHUNEKOAK):

C.1 Ikasgelatik kanpoko lanak egitea eta haiek ikasgelan aurkeztu eta defendatzea + idatzizko proba: % 15.
C.2 Gisa askotako ariketak + proba idatzia: % 30.
C.3 Ikasgelatik kanpoko lanak egitea eta haiek aurkeztea: % 15 + idatzizko proba: % 30.
C.4 Sortutako testuen ahozko aurkezpena eta defentsa: % 5 + ahozko proba selektiboa: GORANTZA. Ebaluazio jarraituan gutxienez ere notaren % 60 lortu beharko da ahozko proba egin ahal izateko. Proba hori amaierako notari gorantza egokituko zaio, gaitasun horretan izandako errendimenduaren arabera.
C.5 Bertaratzea eta parte-hartzea: % 5.

IDATZIZKO AZTERKETAK BI ATAL IZANGO DITU. IKASLEAK LEHENENGO ATALA PUNTUAZIOAREN % 65arekin GAINDITU BEHARKO DU BIGARREN ZATIAN EBALUATUA IZAN AHAL IZATEKO. BIGARREN HORRETAN, BERRIZ, PUNTUAZIOAREN % 60 LORTU BEHARKO DU.

IRAKASGAIA GAINDITZEKO EXIJITZEN DEN GUTXIENEKOA: ebaluatutako gaitasunen guztizko puntuazioaren % 50.

+ Amaierako proba egiteko eskubidea eskatu eta lortu duten pertsonak amaierako proba edo idatzizko test baten bidez ebaluatuko dira. Proba edo test hori zentroko batzarrak onetsitako data ofizialetan egingo da eta kalifikazioaren % 100 egingo du.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko EgiteaToggle Navigation

+ En la convocatoria extraordinaria, para superar el examen escrito deberá obtenerse en la primera parte un 65% de la puntuación, y en la segunda un 60%.

La calificación obtenida en el examen escrito posibilitará que el alumnado obtenga una calificación máxima de 6,9 - Aprobado. Será necesario obtener una calificación mínima de 6,5 en el examen escrito para poder acceder a la prueba oral selectiva, la cual permitirá ajustar la calificación final al alza, y optar a Notable, Sobresaliente o Matrícula de Honor.

La prueba oral en ningún caso servirá para bajar la calificación obtenida en el examen escrito.

Nahitaez erabili beharreko materialaToggle Navigation

+ Irakasgaiaren dossierra

BibliografiaToggle Navigation

Oinarrizko bibliografia

+ Castro, J. (2012) Class Dossier for English for International Trade. UPV/EHU

Gehiago sakontzeko bibliografia

+ Alcaraz, E., Castro, J. (2007) Diccionario de Comercio Internacional. Barcelona: Ariel S.A.
+ Alcaraz, E., Hugues, B.(1997) Diccionario de términos económicos, financieros y comerciales Inglés-Español Spanish-English. Barcelona: Ariel S.A.
+ Emmerson, P.(2002) Business Grammar Builder. Oxford: MacMillan.

Aldizkariak

Web helbideak

BIDEOAK:

+ UK Department of Enterprise, Trade and Investment - http://www.detini.gov.uk/
+ US Department of Commerce - http://www.commerce.gov/
+ Australia Department of Commerce - http://www.commerce.wa.gov.au/index.htm
+ Canada, Foreign Affairs and International Trade - http://www.international.gc.ca/international/ index.aspx?view=d

5., 6. eta salbuespenezko deialdien epaimahaiaToggle Navigation

 • BILBAO-GOYOAGA ARENAS, ANA MARIA
 • CASTRO CALVIN, JOSE
 • GARCIA DE LA MAZA, CASILDA

TaldeakToggle Navigation

66 Teoriakoa (Ingelesa - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
1-6

15:00-18:00

7-7

15:00-17:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-24 00:00
 • Maiatz : 2019-05-16 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 0.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA

66 Gelako p.-1 (Ingelesa - Arratsaldez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

calendar
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
7-7

17:00-18:00

8-15

15:00-18:00

Irakasleak

Azterketa

 • Urtarril : 2019-01-24 00:00
 • Maiatz : 2019-05-16 00:00

Ikasgela(k)

 • eAULA 0.3 - ENPRESA IKASK. U.E. - ERALDATUA