Aipamenak eta ibilbideak

Aipamenak

Ikasketa hauek aipamen EZ lotesleak dauzkate. Nahi izanez gero, aipamenetako bat ikas dezakezu

Gizarte Arazoen Analisia eta Kudeaketa

Irakasgai zehatzak (planak):

 • Familia eta Gizarte Aldaketa (6.0 Kredituak)
 • Gizarte Partaidetza eta Partaidetza Metodologia (6.0 Kredituak)
 • Hizkuntzaren eta Kulturaren Soziologia (6.0 Kredituak)
 • Migrazioen Soziologia (6.0 Kredituak)
 • Zientzia, Teknologia eta Ezagutzaren Kudeaketa (6.0 Kredituak)

Gainditu beharreko kreditu kopurua: 30.0

Gizarte Erakundeak, Sareak eta Prozesuak

Irakasgai zehatzak (planak):

 • Erakundeen eta Enpresaren Soziologia (6.0 Kredituak)
 • Identitatearen eta Nazionalismoen Soziologia (6.0 Kredituak)
 • Kultura, Aisia eta Kontsumoa (6.0 Kredituak)
 • Migrazioen Soziologia (6.0 Kredituak)
 • Zientzia, Teknologia eta Ezagutzaren Kudeaketa (6.0 Kredituak)

Gainditu beharreko kreditu kopurua: 30.0

Gizarte Ongizatea

Irakasgai zehatzak (planak):

 • Aniztasuna, Desberdintasuna eta Gizarte Bazterketa (6.0 Kredituak)
 • Gizarte Politikak eta Ongizatea (6.0 Kredituak)
 • Gizartea eta Ingurumena (6.0 Kredituak)
 • Osasunaren Soziologia (6.0 Kredituak)
 • Soziodemografia (6.0 Kredituak)

Gainditu beharreko kreditu kopurua: 30.0