Gizarte Erakunde eta Prozesuak25042

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Soziologiako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
1
Kredituak kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Kodea
25042

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala4669
Gelako p.1421

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Esta materia busca proporcionar las herramientas teóricas y cognitivas necesarias para que las alumnas y los alumnos conozcan y comprendan cuáles son los fundamentos de la perspectiva sociológica sobre la realidad social.
La asignatura tiene conexiones con otras materias del grado de Sociología, como "Fundamentos de Análisis Sociológico" (también en el 1º primer curso), así como con “Estructuras y Procesos Sociales del País Vasco” y "Teoría Sociológica" (2º curso).

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

1. Reconocer y definir con precisión los conceptos básicos que se utilizan en el análisis de las instituciones sociales (se cruza con las competencias 1, 3, 4, 5, y 6 del módulo).
2. Analizar los sistemas institucionales básicos: familia, sistema educativo, religión, trabajo, política (se cruza con las competencias 1, 3, 4, 5, y 6 del módulo).
3. Identificar e interpretar modelos de análisis de las relaciones sociales tanto institucionalizadas como subinstitucionalizadas (se cruza con las competencias 1, 3, 4, 5, y 6 del módulo).
4. Relacionar los conceptos teóricos con las experiencias personales, a partir de la observación e interpretación de situaciones cotidianas (se cruza con las competencias 1, 3, 4, 5, y 6 del módulo).
Resultados de aprendizaje
1. Definir qué es una institución social.
2. Describir los rasgos fundamentales que definen en la actualidad las diferentes instituciones básicas y señalar tipos de relaciones sociales subinstitucionalizadas.
3. Relacionar los cambios estructurales de las instituciones básicas con observaciones de diversas experiencias cotidianas.


Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1. Egitura eta prozesu sozialen analisia: elementu sistematikoak.
2. Egiturak eta prozesu ekonomikoak gaurko gizartean.
3. Egiturak eta prozesu politikoak gaurko gizartean.
4. Egiturak eta prozesu kulturalak gaurko gizartean
Gai horiek aldi berean hainbat azpi-gaietan bereizi ahal izango dira eta irakasleak bere modura antolatu ahal izango ditu.

Metodologiatoggle-navigation

Irakasgaiak planteatzen dituen helburuak eta gaitasunak betetzeko, hainbat dira erabiliko diren bideak. Irakaslearen aurkezpen teorikoez gain, lan praktikoak egingo dira gaitegia garatzeko, bai indibidualak nola taldekakoak.
Irakasgaia “e-gela” plataforma digitalean antolatuta dago, modu aktiboan erabiliz informazioaren eta komunikazioaren teknologiak.
Tutoretzak ere ikaste-irakaste prozesuaren atal garrantzitsu gisa planteatzen dira.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

  • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
  • Azken Ebaluazioaren Sistema
  • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
    • Garatu beharreko proba idatzia (%): 30
    • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 70

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ebaluazio sistema jarraitua erabiliko da, eta berau oinarrituko da hainbat proba eta jardueratan, ahalbidetuz ikaslearen bilakaera hezkuntzaldian zehar. Ebaluazioak honako hauek barnebilduko ditu:
- Lanak eta praktikak (indibidualak eta taldekakoak): azken kalifikazioaren %30tik %70ra bitarteko balioa izango du.
- Landutako gaien gaineko eduki teorikoez lana indibiduala idatzia (azterketa edo memoria kritikoa): azken kalifikazioaren %30tik %70ra bitarteko balioa izango du.

Ikasgaiari hasiera ematean, irakasleak ikasleriari esango dio zein den ebaluazio proba bakoitzaren ponderazio zehatza.
Ebaluazio jarraituari uko egin nahi dioten ikasleek idatziz jakinarazi beharko diote irakasleari, beranduenez ikasgaiaren irakaskuntza aldia amaitzeko hilabete falta dela.
Amaierako ebaluazio sistema erabili nahi duten ikasleen kasuan, azterketa-aldian egingo den probaren bidez ebaluatuak izango dira, azterketa bakarraren edo gehiagoren bidez, edota ebaluazio globalerako balioko duten bestelako jardueren bidez.
Ikasleen Ebaluaziorako Arautegiaren 8.3 artikuluari jarraiki ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoa hasita, hau da, azaroaren 10a baino lehenago (bigarren lauhilekoan martxoaren 23a baino lehenago).
Ikasleen Ebaluaziorako Arautegiaren 12.2 artikuluari jarraiki deialdiari uko egin nahi dioten ikasleek irakaskuntza aldia bukatu baino hilabete lehenago egin beharko dute eskaria, hau da, azaroaren 22a baino lehenago (apirilaren 23a baino lehenago bigarren lauhileko irakasgaietan). Eskari hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari.
Azken ebaluazioaren kasuan, ebaluaketa egun ofizialean egin beharreko probara ez aurkezte hutsak ekarriko du automatikoki deialdiari uko egitea.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ezohiko deialdian ikasgaia ebaluatzeko amaierako ebaluazio sistema erabiliko da. Ebaluazio jarraituan ibili diren ikasleak ikasgaiaren alde praktiko horretan lortutako kalifikazioak gordeko zaizkio, betiere horiek gainditu badute ezarritako gutxienekoa.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

COSER, Lewis A.: Las funciones del conflicto social, Fondo de Cultura Económica, México, 1961.
DOWSE, Robert E. y HUGHES, John A.: Sociología política, Madrid, Alianza, 1979.
ETZIONI, Amitai y ETZIONI, Eva: Los cambios sociales. Fuentes, tipos y consecuencias, México, F.C.E., 1979.
GIDDENS, Anthony: Sociología, Madrid, Alianza, 1991.
NISBET, Robert A.: Introducción a la Sociología. El vínculo social, Barcelona, Vicens-Vives, 1975.
REX, John: El conflicto social. Un análisis conceptual y teórico, Madrid, Siglo XXI, 1985.
ROCHER, Guy: Introducción a la Sociología general, Barcelona, Herder, 1978.
SIMMEL, Georg: Sociología: Estudios sobre las formas de socialización, 2 vol., Madrid, Alianza,1986.
SZTOMPKA, Piotr: Sociología del cambio social, Madrid, Alianza, 1995.
WEBER, Max: Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, México, F.C.E., 1979.


Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

09:00-11:00

17-30

12:00-13:00

09:00-11:00

Irakasleak

01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

11:00-12:00

Irakasleak

01 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

13:00-14:00

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

09:00-11:00

17-30

11:00-12:00

09:00-11:00

Irakasleak

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-10:00

Irakasleak

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

12:00-13:00

Irakasleak