Gizarte eta Politika Ikerketarako Sarrera25043

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Soziologiako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
1
Kredituak kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Kodea
25043

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala3958.5
Gelako p.2131.5

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Deskribapena
Gizarte Zientzien arloan ikerlanak gauzatzeko oinarrizko ardatzak lantzen dira irakasgai honetan. Irakasgai honetan Graduaren zehar lantzen diren eduki metodologikoen oinarria ikusten da. Ostean bigarren, hirugarren eta laugarren mailan era sakonagoan landuko diren elementu metodologikoen kartografia egiteak baimentzen du.
Irakasgai honen garrantzia berebizikoa da. Politika Zientzia edo Soziologian ikerketa proiektuak diseinatzeko hartu behar diren erabaki metodologikoen inplikazio teoriko eta praktikoak landuko ditugu. Politista edo soziologo bezala ikerketaren alorrean lan egin dezakegun heinean, oinarri metodologikoak izatea lehen mailako ardura izan behar du.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

Konpetentziak
1. Konpetentzia: errealitate sozialaren aldaketa eta jarraipena azaltzen duten faktore sozial, politiko eta ekonomikoak identifikatzea, definitzea eta aztertzea. Konpetentzia hau azterketa idatziaren bidez, praktika pertsonalen bidez eta talde lanen bidez ebaluatuko da.
2. Konpetentzia: iturri ez zuzenetatik datozen datuak aztertu eta horietan oinarrituz ondorioak atera eta txostenak idaztea. Konpetentzia hau azterketa idatziaren bidez, praktika pertsonalen bidez eta talde lanen bidez ebaluatuko da.
3. Konpetentzia: interes soziologiko eta politologikoa duen errealitate bat definitu eta ikerketarako objektu gisa formulatu. Konpetentzia hau azterketa idatziaren bidez, praktika pertsonalen bidez eta talde lanen bidez ebaluatuko da.
4. Konpetentzia: Gizarte Zientzietan dauden eredu metodologiko desberdinak aztertu. Konpetentzia hau azterketa idatziaren bidez, praktika pertsonalen bidez eta talde lanen bidez ebaluatuko da.
5. Konpetentzia: Ikerketa prozesua aztertu. Konpetentzia hau azterketa idatziaren bidez, praktika pertsonalen bidez eta talde lanen bidez ebaluatuko da.
6. Konpetentzia: ikerketa mota desberdinak identifikatu. Konpetentzia hau azterketa idatziaren bidez, praktika pertsonalen bidez eta talde lanen bidez ebaluatuko da.
Gainera, irakasgaiak alor metodologikoarekin eta zeharkakotasunarekin lotura duten honako konpetentzia zehatzak garatzen ditu:
O1. Ikerketa objektua identifikatu eta zehazteko gaitasuna. Denbora eta leku batean ikerketa bat kokatzeko gaitasuna. Ikerketaren ezinbesteko elementuak garrantzia ez duten elementuetatik bereizteko gaitasuna. (C1)
O2.Datu eta bilaketa bibliografikoak egiteko beharrezkoak diren baliabideak erabiltzeko eta kudeatzeko gaitasuna. (C4, C5).
03. Hipotesiak eta operazionalizazioaren bidez hauek neurtzeko bideragarriak diren adierazleak lantzeko gaitasuna. (C2).
O4. Bilatutako informazioa aukeratu, egituratu eta aztertzeko gaitasuna. (C2, C5).
05.Hipotesiak egiaztatzeko adierazleen balioak biltzeko landa lana diseinatu eta planifikatzeko gaitasuna.
06.Talde lana gaitasuna garatu.
07.Jasotako informazioa sintetizatu eta txostenak lantzeko gaitasuna. .(C6)
08.Publikoki proiektua defendatzeko eta era egokian komunikatzeko gaitasuna. (C7)
Ikasgai honen helburu garrantzitsuena da ikerketa prozesua eta bere faseak aurkeztea eta sakontzea. Era berean, gizarte errealitatearen ezagutzari buruzko ikuspuntu orokorra emango da, baita gizarte ikerketan agertzen diren paradigma metodologikoei buruzko azalpen orokorra ere.
Kurtsoaren bukaeran, ikaslea gai izan behar da:
1.Ikerketa sozialaren paradigma metodologikoen artean desberdintasunak identifikatzea. Dauden eredu metodologikoen arteko berezitasunak identifikatzen jakitea.
2.Ikertu behar den gaia identifikatzea. Interes soziologiko edo politologikoa duen errealitate bat ikerketa sozialaren ikuspuntutik garatzea.
3.Ikertu behar den gaiari buruzko irakurketa eta errebisio bibliografikoa egiten jakitea. Ikerketa prozesuaren faseak identifikatu eta dituen fase guztien ezagutza izatea. Ildo horretan ikergaiari aurre egiteko eraman behar den azterketa bibliografikoa egiten jakitea eskatzen da.
4.Hipotesien formulazioa. Hipotesien formulazioa ikerketaren fase inportante bat da. Ikasleak jakin behar du aztergai baten gainean sortu ahal diren hipotesiak identifikatzen eta hauen inplikazio praktiko eta teorikoak ulertzen.
5.Aldagaien operazionalizazioa gauzatzen jakitea
6.Ikerketa bat diseinatzen jakitea. Ikerketa prozesuaren faseak ezagututa, ikasleak ikergaia oinarri hartuta, jakin behar dute metodologikoki eraginkora den diseinu bat planteatzen.
7.Datuen bilketa. Ikergaiaren inguruko datuek bildu eta horiek oinarri txostenak egituratzen jakin.
8.Datuen analisia. Ikerketa prozesutik sortutako datuen interpretazioaren inplikazioak ezagutzea.
9.Emaitzak interpretatu. Behin datuak bilduta emaitzetan bihurtzea bilatzen da.
10.Azken txostena idatzi. Ikerketa prozesua gauzatuta, datuek eta prozesua bera idaztea.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

Gaitegia
1. Zientzia, metodo zientifikoa, ikerketa mailak eta ikerketa zientifiko enpirikoa
- Zientzia
- Metodo Zientifikoa
- Gizarte ikerketa
- Ikerketa mailak
- Ikerketa enpirikoa
- Pausoak
2. Gizarte ikerketaren formulazio teorikoa
- Korronte teorikoak, eremu teorikoak eta ikerketa mailak
- Indukzioa, postulatuak eta dedukzioa
- Teorien berezitasunak
- Korrespondentzia teknikoa
- Metodoaren limiteak
3. Teoriaren eraikuntza
- Gaia aukeratzea
- Iker-galderak
- Ikerketa objektuaren berreraikuntza eta bere dimentsioak
- Proposizio teorikoak eta kontzeptuak
4. Ikerketa prozesuaren pausoak
- Ikergaia
- Marko teorikoa
- Konexio teknikoa
- Informazioa biltzea
- Informazioa aztertzea
- Lanaren idazketa, eranskinak eta bibliografia
5.- Ikerketaren dimentsio praktikoa eta ikerketarako baldintzak

Metodologiatoggle-navigation

Metodologia
Eskola magistralak eta praktikoak gauzatuko dira.
Halaber, ikasleak presentzialak ez diren lan orduak kontuan hartu behar du. Ordu hauetan testuak irakurri, edo kasu praktikoak landuko ditu.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

  • Azken Ebaluazioaren Sistema

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea
Lan praktikoek, ahozko aurkezpenek eta lanak azken notaren %40 dira. Proba finalaren notaren %60 balio du.
Ikasgaia gainditzeko, kurtsoan zehar egindako lan praktiko guztiak entregatu behar dira, zehazten diren egunetan.
Zehaztutako egunetan ematen ez diren lanak ez dira zuzenduko.
Lanak bost pertsonako taldetan egingo dira. Taldeak kurtsoaren hasieran zehaztuko dira.
Kurtsoaren bukaeran, talde bakoitzak lan praktiko guztiak dituen karpeta bat aurkeztuko du.
Kurtsoaren bukaeran, talde bakoitzak azken lana aurkeztu beharko du.
Lan praktikoen aurkezpenak egingo dira.
Ikaslegoak bibliografia aurkitu beharko du bibliotekan.
Azterketa idatzia gainditu behar da.
Klasera ez datozen eta praktikak egiten ez dituzten ikasleek azken azterketa bat egin beharko dute. Azken azterketa hori froga teoriko-praktiko bat izango da. Bi parte izango dituen froga horrek klase magistraletan eman diren gaiak ebaluatuko ditu alde batetik, eta bestetik glasean egin diren praktikak. Bi froga hauek gainditu behar dira ikasgaia gainditzeko.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ez-ohiko deialdia
Azterketa idatzia %100a baliko du.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

Cada grupo de trabajo tendrá una carpeta en la que irá introduciendo los trabajos prácticos corregidos. Carpeta que se presentará al final del curso.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

Bibliografia
Oinarrizkoa
ALVAREZ-GAYOU, J.L. (2003): Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y
metodología, Paidos, Barcelona
ANDUIZA, E., CRESPO, I. y MÉNDEZ, M. (1999): Metodología de la Ciencia Política, Centro de Investigaciones
Sociológicas, Madrid.
BELL,J. (2002): Cómo hacer tu primer trabajo de investigación, Gedisa, Barcelona
BLAXTER, HUGHES y TIGHT (2000): Cómo se hace una investigación, Gedisa, Barcelona
CORBETTA, P (2003): Metodología y técnicas de investigación social, McGraw Hill, Madrid
HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y BAPTISTA (2003): Metodología de investigación, (3ªEd.),
McGraw Hill, Madrid
MANNHEIM, J. y RICH, R. (1988): Análisis Político Empírico. Métodos de Investigación en Ciencia Política, Alianza,
Madrid.
VALLES, M. (1997): Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y
práctica profesional, Síntesis, Madrid
Juaristi, Patxi. Gizate ikerketarko teknikak. Teoria eta Adibideak.
Alonso, Alba y Lombardo, Emanuela. 2014. "Métodos en ciencia política" en Lois, Marta y Alonso, Alba. Ciencia política con perspectiva de género. Akal. Madrid.

Gehiago sakontzeko bibliografia

Sakontzeko
CEA D¿ANCONA, MA. (1997): Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social, Síntesis, Madrid

Aldizkariak

Aldizkariak
European Journal of Political Research
Inguruak. Revista Vasca de Sociología y Ciencia Política
Jakin
Uztaro
International Political Science Review.
Revista de Estudios Políticos
Revista Española de Ciencia Política y de la Administración.
Revista Internacional de Sociología

Web helbideak

Internet
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) (www.cis.es)
Consejo Superior de investigaciones Científicas (CSIC) (www.csic.es)
EUROSTAT (http://europa.eu)
Euskobarometro (www.ehu.es/cpvweb)
Gabinete de prospecciones sociológicas del País Vasco (www.euskadi.net)
Instituto Vasco de Estadística. EUSTAT (www.eustat.es)
Instituto Nacional de Estadística. INE (www.ine.es)
Instituto Navarro de Estadística (www.cfnavarra.es/estadistica)

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

11:00-13:00

17-30

10:00-11:30

11:00-12:00

Irakasleak

01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

11:30-13:00

Irakasleak

01 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

12:00-13:30

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

11:00-13:00

17-30

11:00-12:00

11:00-12:30

Irakasleak

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

12:30-14:00

Irakasleak

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

12:00-13:30

Irakasleak