Teoria Soziologikoa II25011

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Soziologiako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
2
Kredituak kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Kodea
25011

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala5379.5
Gelako p.710.5

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Es la segunda materia orientada a la formación teórica de los estudiantes de grado de sociología. Tras el estudio de los clásicos fundamentales, aborda el de los paradigmas fundamentales de la "Edad de oro" de la sociología. Asimismo, incluye un módulo de reflexión sobre el "hecho teórico" en sociología

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

- XX. mendeko erdialdean nagusitu ziren marxismoaren, estrukturalismoaren zein funtzionalismoaren paradigmen ekarpenetan sakondu eta berauek gure testuinguru konkretura itzultzen trebatu.
- Egungo gizarteak aztertzeko baliagarriak diren tresna teoriko, kontzeptual eta analitikoak eskuratu.
- Ikasgaiarekin harremanetan dauden iturburu ezberdinetako informazioa aplikatzen jakin, ikaskuntza prozesu autonomo eta kolaboratiboa sustatuz.
- Ikuspegi kritikoa garatu.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1. SARRERA GISA
Teoria soziologikoak. Zer eta zertarako?
Teoria soziologikoak testuinguruan
Teoria kritikoari sarrera bat


2. SUBJEKTIBITATEA, GIZARTE KOHESIOA ETA ALDAKETA
Funtzionalismoa
Orden sozialaren diskurtsoa eta segurtasuna

3. SUBJEKTIBITATEA, EGITURAK ETA ESPAZIOAK

Espazioaren ekoizpena eta bizipena
Pentsamenduaren geografia: dekolonialismoa
Postestrukturalismoa: espazioa eta botere harremanak

4. MARXISMOA ETA FRANKFURTeko ESKOLA
Marxismoari sarrera bat.
Fetitxismoaren teoriak: kosifikazioa, merkantilizazioa eta askatasunari beldurra


Metodologiatoggle-navigation

La docencia presencial es tanto magistral como con base en semianrios (discusión de los textos principales de la materia, de lectura obligatoria)

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

  • Azken Ebaluazioaren Sistema
  • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
    • Garatu beharreko proba idatzia (%): 40
    • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 60

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

- Norbanakoaren lana (notaren %60), indibidualki nahiz kolektiboki ebaluatuko dena: irakurgaien lanketak, gelan burututako praktikak, ikasgaiaren lanak,…
- Ikasturte bukaerako ariketa (notaren %40a)
- Proposatutako bibliografiaren liburu-lanketak azken emaitza %15a igotzea ahalbideratu dezake.

Ikasleen Ebaluaziorako Arautegiaren 8.3 artikuluari jarraiki ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoa hasita, hau da, azaroaren 10a baino lehenago (bigarren lauhilekoan martxoaren 23a baino lehenago).


ikasleek irakaskuntza aldia bukatu baino hilabete lehenago egin beharko dute eskaria, hau da, azaroaren 22a baino lehenago (apirilaren 23a baino lehenago bigarren lauhileko irakasgaietan). Eskari hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari.
Azken ebaluazioaren kasuan, ebaluaketa egun ofizialean egin beharreko probara ez aurkezte hutsak ekarriko du automatikoki deialdiari uko egitea.


Arautegian jasota dauden arrazoiak medio klaseetara etortzen ez diren ikasleek baterako proba egiteko eskubidea dute (notaren %100a).

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

- Norbanakoaren lana (notaren %60), indibidualki nahiz kolektiboki ebaluatuko dena: irakurgaien lanketak, gelan burututako praktikak, ikasgaiaren lanak,…
- Ikasturte bukaerako ariketa (notaren %40a)
- Proposatutako bibliografiaren liburu-lanketak azken emaitza %15a igotzea ahalbideratu dezake.

Ikasleen Ebaluaziorako Arautegiaren 8.3 artikuluari jarraiki ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoa hasita, hau da, azaroaren 10a baino lehenago (bigarren lauhilekoan martxoaren 23a baino lehenago).


ikasleek irakaskuntza aldia bukatu baino hilabete lehenago egin beharko dute eskaria, hau da, azaroaren 22a baino lehenago (apirilaren 23a baino lehenago bigarren lauhileko irakasgaietan). Eskari hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari.
Azken ebaluazioaren kasuan, ebaluaketa egun ofizialean egin beharreko probara ez aurkezte hutsak ekarriko du automatikoki deialdiari uko egitea.

Etengabeko ebaluazioaren kasuan, azken probaren pisua bada irakasgaiko kalifikazioaren % 40 baino handiagoa, nahikoa izango da proba horretara ez aurkeztea azken kalifikazioa «aurkezteke» izan dadin. Aldiz, azken probaren pisua bada irakasgaiko kalifikazioaren % 40a edo hori baino txikiagoa, deialdiari uko egin nahi dioten ikasleek kasuan kasuko irakasgaiaren irakaskuntza aldia bukatu baino, gutxienez, hilabete lehenago egin beharko dute eskaria. Eskari hori idatziz aurkeztu beharko zaio irakasgaiaren ardura duen irakasleari.


Arautegian jasota dauden arrazoiak medio klaseetara etortzen ez diren ikasleek baterako proba egiteko eskubidea dute (notaren %100a).

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

Cada uno de los tres temas centrales de la materia se trabajará a través de un mínimo de dos textos. Los textos concretos se indicarán al principio del curso. Es responsabilidad de cada estudiante conseguir los materiales.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

Alexander, J.C. (1992): Las teorías sociológicas después de la Segunda Guerra Mundial, Gedisa, Barcelona Corcuff, P., 1998, Las nuevas sociologías, Alianza, Madrid Garfinkel, H., 2006, Estudios en etnometodología, Anthropos, Barcelona Giddens, A. y J.C. Turner, (1990) La teoría social hoy, Alianza, Madrid Gouldner, A., (1979), La crisis de la sociología occidental, Buenos Aires, Amorrortu.
Luhmann, N., (1990), Sociedad y sistema: la ambición de la teoría, Paidos, Barcelona, 1990 Mead, G. H., 1990, Espíritu, Persona y Sociedad, Barcelona, Paidos.
Nisbet, R. eta Bottomore, T. (arg.) Historia del análisis sociológico, Amorrortu, Buenos aires.
Parsons, T., 1988, El sistema social, Madrid, Alianza.
Ritzer, G. (1993): Teoría Sociológica contemporánea, Mac Graw-Hill, Madrid

Gehiago sakontzeko bibliografia

Barcelona Corcuff, P., 1998, Las nuevas sociologías, Alianza, Madrid Garfinkel, H., 2006, Estudios en etnometodología, Anthropos, Barcelona Giddens, A. y J.C. Turner, (1990) La teoría social hoy, Alianza, Madrid Gouldner, A., (1979), La crisis de la sociología occidental, Buenos Aires, Amorrortu.
Luhmann, N., (1990), Sociedad y sistema: la ambición de la teoría, Paidos, Barcelona, 1990 Mead, G. H., 1990, Espíritu, Persona y Sociedad, Barcelona, Paidos.
Nisbet, R. eta Bottomore, T. (arg.) Historia del análisis sociológico, Amorrortu, Buenos aires.
Parsons, T., 1988, El sistema social, Madrid, Alianza.
Ritzer, G. (1993): Teoría Sociológica contemporánea, Mac Graw-Hill, Madrid

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

11:00-13:00

17-30

11:30-13:30

11:00-12:30

Irakasleak

01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

12:30-13:00

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

11:00-13:00

17-30

11:30-13:30

11:00-12:30

Irakasleak

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

12:30-13:00

Irakasleak