Ikerketako Tailerra25013

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Soziologiako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
2
Kredituak kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Kodea
25013

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala3248
Mintegia1421
Gelako p.1421

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

El objetivo de la asignatura es aprender a plantear, organizar, estructurar, planificar y llevar a cabo proyectos de investigación social que integren los conocimientos y procedimientos teóricos, analíticos y metodológicos vistos hasta este momento en las distintas materias del grado, así como aquellos que son habituales en el quehacer sociológico. Su contenido es eminentemente teórico-práctico con a) una fuerte carga de trabajo de lectura, análisis, reflexión y redacción de ensayos sobre los textos leidos; y b) una marcada profundización en las tareas de investigación mediante la realización de una investigación sociológica original de carácter profesional.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

1. Baliabide tekniko, teoriko eta kontzeptualen bitartez, aztergai soziologikoak eraikitzea.

2. Jendartea aztertzeko dauzkagun estrategia eta tradizio metodologikoak ezagutzea, garrantzi historiko berezia duten ikerketen analisiaren bitartez.

3. Ikerlari sozialen lana kritikoki aztertzea eta soziologoek euren jardun profesionalean burutzen dituzten ikerketen ezagutzan sakontzea.

4. Ikerketa egitasmoak egiteko gaitasuna garatzea eta baita ikerketa prozesuaren urratsak bereiztea eta antolatzea, gertaera sozial zehatzen analisia egiteko gaitasuna sendotzeko.

5. Ikerketa-proiektu koherentea eta erakargarria lantzea eta garatzea; metodologiarik egokienak zeintzuk diren arrazoituz: kuantitatiboa, kualitatiboa edota partehartzailea.

6.Ikerketa egiteak nolako erronka profesionalak eta pertsonalak dituen identifikatzea: ikerketa zergatik, zertarako eta norentzako egiten dugun kolektiboki hausnartzea.

7.Talde lanean aritzeko prestutasuna eta jarrera positiboa garatzea: lan-konpromisoa taldekideekiko; entzumen aktiboa eta enpatikoa; pentsatzen eta sentitzen duguna modu atseginean adieraztea; ahozko komunikazioa lantzea eta zaintzea; adostasunak sortzeko jarrera irekia garatzea.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

a) Ikerketaren arazoa eta egitasmoa.
b) Lanketa teorikoa eta kontzeptuala:ikuspegi teorikoa nagusiak.
d) Helburuei egokitutako eredu analitikoak sortzea.
e) Hipotesiak: behin-behineko erantzunak.
f) Metodologia eta lanketa enpirikoa.
g) Informazio enpirikoa biltzea eta eraikitzea.
h) Analisia: informazio enpirikoaren azterketa.
i) Ondorioak eta aurrera begirako interesguneak.

Metodologiatoggle-navigation

Ikerketa egoerak simulatzea.

Arazo soziologikoak eraikitzeko ariketak egitea.

Ikerketa prozesuan agertzen diren arazo zehatzen talde-eztabaida eta konponketa.

Ikerketa eredugarrien aurkezpena, analisia eta kritika egitea.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

  • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
  • Azken Ebaluazioaren Sistema
  • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
    • Banakako lanak (%): 50
    • alde lanak (arazoen ebazpenak, proiektuen diseinuak) (%): 50

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Kurtsoan zehar hiru egitasmo garatuko ditugu kolektiboki:

a) ikerketa eredugarri klasiko bat.
b) gaur egungo ikerketa berria.
d) ikaslegoak planteaturiko ikerketa egitasmo berritzailea eta originala. Hiru banakako lan eta beste bat kolektiboa.

Banakako lanen arabera, notaren %50a ezarriko dugu. Talde-lanen arabera notaren %40a. Banakako aurkezpenak gainerako %10a.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

La prueba final tendrá como contenido los materiales analizados y trabajados en clase. Tendrá una parte de desarrollo sobre los textos de investigaciones clásica y reciente, así como otra parte de reflexión y contrucción de una investigación y sus partes a partir de una propuesta concreta. El peso de esta prueba final será del 100 de la nota.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

1) Becker, Howard (2009) Outsiders. Hacia una sociología de la desviación, Siglo XXI editores, Madrid, 2009 [1963]. [sociologia.ucentral.cl/wp-content/uploads/2016/08/h-s-becker-the-outsiders.pdf]
2) García Ferrando, M.; Alvira, F.; Alonso, L. E. y M. Escobar (comps.) (2015) El análisis de la realidad social: métodos y técnicas de investigación, Alianza Editorial, Madrid.
3) Tejerina, Benjamín et al. (2012) Precariedad vital y juventud vasca. Condiciones sociales y estrategias biográficas para llevar una vida normal, Servicio Editorial del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz. [http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/es/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/es_liburuak/liburuak.html]
4) Verd, Joan M. y Carlos Lozares (2016) Introducción a la investigación cualitativa: fases, métodos y técnicas, Síntesis, Madrid.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

Alonso. L.E. (1998) La mirada cualitativa en sociología . Una aproximación interpretativa. Madrid: Fundamentos.
Juaristi, P. (2003) Gizarte ikerketarako Teknikak. UPV/EHUko Argitalpen Zent.
Ibañez,J. (1986) Perspectivas de la investigación social. El diseño en la perspectiva estructural. Madrid: Alianza.
Mardones, J.M. (1997) Filosofía de las ciencias humanas y sociales. Anthropos.
Orti.,A. (1986) La apertura y el enfoque cualitativo o estructural. Madrid: Alianza

Gehiago sakontzeko bibliografia

Taylor, S.J. Bogdan, R. (1992) Introducción a los métodos cualitativos de investigacion. España: Paidós.

Valles, Miguel (1997) Técnicas cualitativas de investigacion social. reflexion metodológica y práctica profesional. España: síntesis Sociologia.

Denzin Norman k; Lincoln Yvonna S. (2012) El campo de la investigación cualitativa. Gedisa.

Aldizkariak

Revista Española de Investigaciones Sociológicas
Revista Internacional de Sociología
Revista Española de Sociología
Papers. Revista de Sociología
Política y Sociedad.
Inguruak. Revista Vasca de Sociología y Ciencia Política

Web helbideak

www.inicia.es/marig/fund_enf.htm
www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml#pre
www.tgrajales.net/invesdefin.pdf
www.aibarra.org/investg/temao.htm#onceptos%20de%20investigación

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

09:00-11:00

09:00-11:00

17-30

10:00-11:30

10:00-10:30

Irakasleak

01 Mintegia-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-10:00

Irakasleak

01 Mintegia-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-10:00

Irakasleak

01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

10:30-11:30

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

11:00-13:00

09:00-11:00

17-30

11:00-13:00

Irakasleak

31 Mintegia-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

10:00-11:00

Irakasleak

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-10:00

Irakasleak