Komunikazioaren Teoriak25044

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Soziologiako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
2
Kredituak kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Ingelesa
Frantsesa
Kodea
25044

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala5379.5
Gelako p.710.5

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Komunikazioaren Teoriak irakasgaia komunikazioaren fenomenoa bere era eta eredu askotarikoak deskribatzeko helburuarekin sortu da. Irakasgaiak bilatzen du prozesu komunikatiboen eta masa-komunikazioaren eraginak azaltzea eta ikastea, beti ere komunikazioa gizarte zientzietarako objektu gisa ulertuta. Medioen aurrean (eta hauek gizartean zein kulturan duten eragina) ikaslearen izpiritu kritikoa sustatzea du helburu.
Soziologia eta Zientzia politikoetako ikasleentzat, hau da komunikazioaren arloko ikasgai espezifiko bakarra. Ikus-entzunezko ikasleentzat, ordea, graduan zehar ikasiko dituzten beste ikasgai teorikoekin egiten du bat, hala nola, Komunikazio Sistemaren Egitura eta Gaur egungo komunikazio joerak.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

1.Komunikazioari buruzko ezagutza teorikoa gure testuinguru sozialeko iritzi publiko zein masa kulturaren fenomenoak analizatzeko baliatu, hala bizi dugun errealitatea ulertu eta esplikatzeko nola teoriaren balioa aintzatesteko.

2.Masa komunikazioaren ikerkuntzarako metodologia eta teknika batzuk oinarrizko moduan aplikatu, haren gizarteko inplikazioak hobeto ulertzeko.

3.Masa komunikazioaren modu ezberdinak bereiztu era erlazionatu, tradiziokoetatik hasita sare gizartean sortutakoetaraino.

4.Merkatuak masa kultura eta komunikazioaren eragileetako baten gisa duen garrantzia aintzatetsi.

5.Informazioaren gizartean sortutako komunikazio moduen inplikazio sozial, kultural eta politikoak analizatu, era kritikoan.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

ATAL TEORIKOA

1 Komunikazioari buruzko pentsamendu teorikoa.

Komunikazioak gizartea eta kulturan duen eraginaren hausnarketa orokorra, bereziki masa hedabideak sortu direnetik. Hiru eredu analitikoen errebisioa,

2 Informazioaren gizartea.

Komunikazioa eta demokraziaren arteko harremana. Frankfurt eta Chicago eskolen ekarpenaren errebisioa.

3 Komunikazioa eta kultura.

Efektuen teoriatik erabileraren teoriara. Ikasketa kulturalak eta ikasketa etnografikoen ekarpenak.

4 Iritzi publikoa.

Iritzi publikoaren inguruko teoria desberdinen errebisioa (isiltasunaren kiribila, kultiboaren teoria, gatekeeping, agenda setting...)

ATAL PRAKTIKOA

Hedabide eta berri espezifikoen jarraipena.
Analisi filmikoa.
Irakurketak.
Audientzia ikerketak.

Metodologiatoggle-navigation

Ikastaro honek 6 kreditu ditu; horrek 150 orduko lan zama esan nahi du: 60 ordu ikasgelan irakaslearekin, eta 90 ikasgelatik kanpoko jardueretan.

Ondoko taulan lan ordu horien banaketaren estimazio bat adierazten da, aurreko urteetako esperientzian oinarrituta. Guztiaren batuketa 150etik behera egotea ikastaroan zehar izango diren jai egunen eta erabiliko dugun Kideen Arteko Tutoretzen eraginari zor zaio.

Gelako jarduerak (46 ordu)
-Informazio sistematizatua jaso: irakaslearen azalpenak
-Talde lana: talde txikian lan egin, testuak landuz, ariketak ebatziz e.a.
-Osoko bilkura: talde osoan solastu

Gelaz kanpoko jarduerak (89 ordu)
-Testuak eta bestelako materialak irakurri eta aztertu: artikuluak, ariketetarako materialk, e.a.
-Egunkaria osatu: jasotako informazioa atondu, ebatzi beharreko ariketak burutu, aurrezagutza eta berreraikuntza ariketak idatzi, e.a.
-Bestelako jarduerak

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

  • Azken Ebaluazioaren Sistema
  • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
    • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 100

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Azken kalifikazioa lortzeko ebaluazio jarraia erabiliko da. Horretarako egin beharreko ariketa eta aurkezpenak burutu beharko ditu ikasleak. Ariketen balioa % 50 eta aurkezpenena % 50 izango dira.

Ikasleak ebaluazio jarraia alboratzen badu (beti ere UPV/EHUko araudiak aurreikusten dituen kasuetan), orduan azken froga egin ahal izango du. Froga honek bi zati izango ditu. Lehena garatu beharreko galderez osatuta egongo da, eta azken kalifikazioaren % 60 balioko du. Gainerakoa % 40, ikastaroan zehar egin beharreko lan eta aurkezpenek osatuko dute. Lan eta aurkezpen horiek azken frogaren unean aurkeztu beharko dira.

Ikasleak bigarren ebaluazio mota hau aukeratzen badu, azken frogaren data baino hilabete lehenago adierazi beharko dio, idatziz, irakasleari.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ez ohiko deialdietan, ebaluazio jarraiari uko egin dioten ikasleekin erabilitako azken frogaren ebaluazio sistema bera erabiliko da.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

Amezaga, J. ed. (1998): Komunikazioa eta gizartea. Gasteiz, Arabera.


Mattelart A. & Mattelart M., (1999) Komunikazioaren teorien historia, Gasteiz, Arabera


McQuail, D. (2000) Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Barcelona, Paidòs Comunicación.


Wolf M., (1987) La investigación de la Comunicación de Masas. Crítica y perspectivas. Barcelona, Paidòs Comunicación.

Wolf M., (1994) Los efectos sociales de los media. Barcelona, Paidòs Comunicación.

Gehiago sakontzeko bibliografia

Adorno T.W. (1966): Televisión y Cultura de Masas. Córdoba (Argentina), Eudecor.West, R. y L.Turner (2005): Teoria de la comunicacion.analisis y aplicacion, Madrid, Mcgraw Hill

Levy, P. (2007): Cibercultura. Barcelona, Anthropos

Sartori, G. (2003): La sociedad multiétnica. Madrid, Taurus

Sennett, R. (2006): La cultura del nuevo capitalismo. Barcelona, Anagrama

Aldizkariak

http://www.ehu.es/zer
http://www.felafacs.org/rederevistas/
http://www.portalcomunicacion.com/esp/d_doc_rev.asp
http://web.usal.es/-abadillo/recursosdeinvestigacion.htm

Web helbideak

http://www.ehu.es/zer
http://www.felafacs.org/rederevistas/
http://www.portalcomunicacion.com/esp/d_doc_rev.asp
http://web.usal.es/-abadillo/recursosdeinvestigacion.htm

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

12:00-14:00

12:00-14:00

17-30

12:00-14:00

13:00-14:30

Irakasleak

01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

14:00-15:00

Irakasleak

01 Gelako p.-2 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

12:00-13:00

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

12:00-14:00

09:00-11:00

17-30

12:00-14:00

10:00-11:30

Irakasleak

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-10:00

Irakasleak

31 Gelako p.-2 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

09:00-10:00

Irakasleak

61 Teoriakoa (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

13:00-15:00

13:00-15:00

17-30

13:00-15:00

13:00-14:00

Irakasleak

61 Gelako p.-1 (Ingelesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

14:00-15:00

Irakasleak

81 Teoriakoa (Frantsesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

13:00-15:00

13:00-15:00

17-30

13:00-15:00

13:00-14:00

Irakasleak

81 Gelako p.-1 (Frantsesa - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

14:00-15:00

Irakasleak