Hiri Soziologia25022

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Soziologiako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
3
Kredituak kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Euskara
Kodea
25022

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala5379.5
Gelako p.710.5

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Hiri Soziologia 3. kurtsoaren beharrezko ikasgaia da.
Hiri Soziologiak eduki teorikoak zein praktikoak izaten ditu. Gaur egun hirietan hazkunde demografiko itzela eta aldaketa handiak gertatzen dira eta hauek literatura soziologikoaren produkzioa zein ikerketa aplikatua handiarazten dituzte. Hiri Soziologiak hirien gaurko errealitara hurbiltzen da modu teorikoan eta praktikoan.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

GAITASUNAK:
- Hiriak eta Hiriei buruzko gaiak aztertu dituzten Soziologiaren ikuspegi teoriko-metodologikoak (Hiri Soziologiaren dizipliza espefifikoa osatu arte) aztertzea (moduluko 1-4-6-8 gaitasuekin gurutzatzen dira).
- Hirien eta eremu hiratarraren arazoak aztertzea faktore sozial, kultural eta espazialak kontuan hartzen (moduluko 1-4-6-8 gaitasuekin gurutzatzen dira).
- Prozesu hiritarren eboluzioaren eta gaur egungo gizarteen beste prozesu sozialen arteko harremanak aztertzea; forma hiritarren eta egungo gizarteen aldaketen artekoak (moduluko 1-4-6-8 gaitasuekin gurutzatzen dira).
Gizartea neurtzeko tresnak eta indikadoreak egitea, erabiltzea eta interpretatzea (moduluko 1-4-6-8 gaitasuekin gurutzatzen dira).
- Datu kuantitatoboak eta kualitatiboak aztertzea eta produzitzea (moduluko 1-4-6-8 gaitasuekin gurutzatzen dira).
- Ikerketa aplikatu bat diseinatzea teknika egokiak erabiltzen (moduluko 1-4-6-8 gaitasuekin gurutzatzen dira).
- Hirien arazoei ekiteko politikak aztertzea eta diseinatzea (moduluko 1-4-6-8 gaitasuekin gurutzatzen dira).
IKASTE-EMAITZAK
- Hiriak aztertzen dituzten Soziologiaren ikuspegi teoriko-metodologiko jakitea.
- Errealitate hiritarren elementu nagusiak analizatzeko gaitasuna.
- Ikerketa enpirikoa egiten jaitea.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

TEORIKOA:
Sarrera
1.Hirien hasierak
2.Hiri aztertua (pentsatzen dugun hiria): paradigmak eta teoriak
3.Bizi dugun hiria: ikuspegi sozialak eta ekonomikoak
4.Eraikitzen dugun hiria: planifikazioa eta hiri politikak

PROGRAMA PRAKTIKOA:
Unitate hiritar baten diagnostikoa sozio-urbanistikoa
GIS software
Behatoki birtualak
Audiobisualak
Landa praktikak (kurtsoan zehar zehazten dira)

Metodologiatoggle-navigation

METODOLOGIA EZBERDINAK
- Eskola magistralak
- Gelako pariketak (banaka zein taldeka)
- Audiobisualak
- web-ak
- Gela kanpoko ariketak (banaka)
- Ordenagailu praktikak (banaka)
- Kontsulta espezifikoak tutoretza orduetan
- Landa Praktikak

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

  • Azken Ebaluazioaren Sistema
  • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
    • Garatu beharreko proba idatzia (%): 50
    • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 15
    • Banakako lanak (%): 30
    • Lanen, irakurketen... aurkezpena (%): 5

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

OHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA
Proposatutako ebaluazio JARRAITUA izaten da eta bi partez osatuta dago:
1) Ebaluaketa jarraitua, azkeneko notaren %50koa. Ebaluaketa jarraituaren barnean taldeko zein banakako programa teoriko-praktiko bat dago gelako eta gelatik kanpoko zeregin entregagaietan oinarritzen dena.
2) Azkeneko banakako proba, azkeneko notaren %50koa da. Ikasle bakoitzaren gaitasunak egiaztatzeko banakako froga bat egingo da. Azkeneko proba beharrezkoa da eta ondorioz gainditzea ezinbestekoa da ikasgai osoa gainditzeko.

EBALUAKETA JARRAITUAREN BIDEZ OHIKO DEIALDIAri uko egiteko azkeneko frogara ez aurkeztea nahikoa da. “Ez aurkeztua”ren nota suposatzen da.

Indarrean dagoen arautegiaren arabera, ikasleak EBALUAKETA JARRAITUARI UKO EGITEKO eskaera idatziz aurkeztu behar diote irakasleari “gutxienez eskolak bukatu baino hilabete bat lehenago” (12.2 art. Ebaluaketaren arautegia).


Ebaluaketa jarraituaren nota kontuan hartzen da soilik ohiko deialdian, hau da, ezohiko deialdian nota partzial positiboak ez dira kontuan hartzen.


AZKEN EBALUAKETA
UPV/EHUko gradu titulazioen ikasleen ebaluaketaren arautegiaren arabera (EHAA N. SO- 2017/03/17) “ikasleak azken ebaluaketa egitearen eskubidea izaten du, ebaluaketa jarraituan parte hartu edo ez hartu izanda ere”. Horretarako, ebaluaketa jarraituari uko egiteko, eskolen lehenengo 9 asteetan dokumentu idatzia aurkeztu behar dio irakasleari (8.3. art).

Azken ebaluaketa idatzi froga bat (%100) izango da Fakultateak ezartzen duen egunean.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

EZOHIKO DEIALDIA: ORIENTAZIOAK ETA UKO EGITEA

Azken ebaluaketa idatzi froga bat (%100) izango da Fakultateak ezartzen duen egunean. Ezohiko deialdian irizpide ohiko deialdian erabiltzen diren irizpide berdinak erabiltzen dira.

EZOHIKO DEIALDIARI UKO EGITEKO azkeneko frogara ez aurkeztea nahikoa da. “Ez aurkeztua”ren nota suposatzen da.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

- Ikasgaiaren apunte, testu, audiobisual eta bestelako materialak, kurtsoan zehar eskuragarri izaten direnak.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

ULLÁN DE LA ROSA, F.J. (2014). Sociología urbana: de Marx y Engels a las escuelas
posmodernas. Madrid: CIS.
URRUTIA, V. (1999). Para comprender qué es la ciudad. Teorías sociales. Estella: Verbo dinino.
JACOBS, J. (1973). Muerte y vida de las grandes ciudades. Barcelona: Península.

Gehiago sakontzeko bibliografia

-HARVEY,D. (1977) Urbanismo y desigualdad social. Siglo XXI, Madrid
-IGLESIAS, M. varios (eds.)(2011) Políticas urbanas en España. Icaria, Barcelona
-MUMFORD,L. (2012) La ciudad en la historia. Pepitas de calabaza, Logroño
-SASSEN, S. (2001) La ciudad global. Eudeba, Buenos Aires

Aldizkariak

-Ciudad y Territorio-Estudios Territoriales, Fomentoko ministerioa
-Urban, Dpt. de Urbanística y O. del Territorio. Madrileko Unibertsitate Politeknikoa
-Ciudades, Instituto Universitario de Urbanística (Valladolid-eko Unibertsitatea)

Web helbideak

http://www.unhabitat.org/
Beste interneteko baliabideak ikasleei entregatutako programa agertzen dira.

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

09:00-11:00

11:00-13:00

17-30

09:00-11:00

11:00-12:30

Irakasleak

01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

12:30-13:00

Irakasleak

31 Teoriakoa (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

12:00-14:00

11:00-13:00

17-30

11:00-13:00

11:00-12:30

Irakasleak

31 Gelako p.-1 (Euskara - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

12:30-13:00

Irakasleak