Zientzia, Teknologia eta Ezagutzaren Kudeaketa25031

Ikastegia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
Titulazioa
Soziologiako Gradua
Ikasturtea
2019/20
Maila
4
Kredituak kopurua
6
Hizkuntzak
Gaztelania
Kodea
25031

Irakaskuntzatoggle-navigation

Orduen banaketa irakaskuntza motaren arabera
Irakaskuntza motaIkasgelako eskola-orduakIkaslearen ikasgelaz kanpoko jardueren orduak
Magistrala4669
Mintegia710.5
Gelako p.710.5

Irakaskuntza-gidatoggle-navigation

Irakasgaiaren Azalpena eta Testuingurua zehazteatoggle-navigation

Ikasgai honetan zientzia instituzio bezala aztertzen da. Testuinguru honetan, informazio gizartean zientzia eta teknologiaren arteko harremana eta bere esanahi soziala ikasten dira. Horrez gain, zientzia eta teknologiarekin lotutako berrikuntza prozesuak eta ezagutza kudeaketaren garrantzia azaltzen dira.

Gaitasunak / Irakasgaia Ikastearen Emaitzaktoggle-navigation

1) Zientzia, teknologia eta ezagutzari buruzko azterketa sozialaren oinarri teoriko eta metodologikoak ulertzea
2) Erakundeetako aldaketen alderdi sozialak eta ezagutza kudeaketarekin lotutako prozesuak ulertzea.
3) Gai honi buruzko informazio garrantzitsua bilatzea, hautatzea eta aztertzea: iturri dokumentalak, iturri estatistikoak, etab.

Eduki teoriko-praktikoaktoggle-navigation

1.- Ezagutza zientifikoaren produkzioa. Zientzia eta teknologiaren arteko harremanak
2. Zientzia eta teknologiaren politika. I+G erakundeak
3. Berrikuntza sistemak. Berrikuntza prozesuak enpresetan
4.- Teknologia, kudeaketa sistemak eta organizazio aldaketa
5.- Ezagutzaren kudeaketa, organizazioko ikaskuntza eta berrikuntza

Metodologiatoggle-navigation

Ikasgai honetan Ikasleen lan autonomoa eta parte hartzeko estrategiak bultzatuko dira.
Zehazki eta irakaskuntza eredu ezberdinekin lotuta (magistrala, gelako praktika eta laborategi praktika) hurrengo ekintzak egingo dira:
-Gaitegiko gaiak aurkezteko asmoz, irakasgaiaren ikastorduetan eskola magistralak egingo dira. -Banaka zein taldeka lanak ere egingo dira: testu analisiak, irakurketak, informazio estatistikoaren azterketa, prentsako albisteen azterketa, eztabaidak eta aurkezpenak.

Ebaluazio-sistemaktoggle-navigation

  • Ebaluazio Jarraituaren Sistema
  • Azken Ebaluazioaren Sistema
  • Kalifikazioko tresnak eta ehunekoak:
    • Garatu beharreko proba idatzia (%): 75
    • Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo buruketak) (%): 25

Ohiko Deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Irakasgai honen ebaluazioa mistoa izango da, eta ondoko atal hauek izango ditu:
a) Garatu beharreko proba idatzia:
a.1. Kasu-azterketa batek (lana eta aurkezpena) irakasgaiaren amaierako kalifikazioaren %45 balioko du
a.2. Disertazioa. Bertan, eskoletan ikusitako eduki teorikoak izango dira aztergai eta %30 balioa izango du.
b) Lan praktikoak. Lan hauen kalifikazioak eta ikaslearen etengabeko lanaren balorazioak irakasgaiaren amaierako kalifikazioaren %25 balioko du.
Ikasgaia gainditu ahal izateko azterketa idatzia edukitzea beharrezkoa da.
Ebaluazio modu hau jarraitu ahal izateko, ikasleak gutxienez eskolen %70ean parte hartu beharko du.
Ikasleek ohiko deialdiari uko egiteko idatzi bat aurkeztu behar diote irakasleari gutxienez azterketa epea hasi baino hamar egun lehenago.
Ikasleari, justifikatutako arrazoiengatik ezin bazaio egin etengabeko ebaluazioa, bukaerako proba bakarra egingo zaio, irakasgaiko jakintzak eta gaitasunak bereganatu dituela egiazta dezan (probak irakasgaiko notaren % 100 balioko du). Ikasleak bereganatu dituen ezagutzak eta landu dituen gaitasunak ebaluatze aldera, aipatu proban galdera teorikoak eta jarduera praktikoak egongo dira. Kasu honetan, deialdiari uko egiteko nahikoa izango da probara ez aurkeztea.

Ezohiko deialdia: Orientazioak eta Uko Egiteatoggle-navigation

Ebaluazio mistoa jarraitu duten ikasleei a.1. eta b. kalifikazioak (gaindittuta baldin badaude) gordetuko zaie. Ikasle hauek ez-ohiko deialdiari uko egiteko idatzi bat aurkeztu behar diote irakasleari gutxienez azterketa epea hasi baino hamar egun lehenago.
Ikasleari, justifikatutako arrazoiengatik ezin bazaio egin etengabeko ebaluazioa, bukaerako proba bakarra egingo zaio, irakasgaiko jakintzak eta gaitasunak bereganatu dituela egiazta dezan (probak irakasgaiko notaren % 100 balioko du). Ikasleak bereganatu dituen ezagutzak eta landu dituen gaitasunak ebaluatze aldera, aipatu proban galdera teorikoak eta jarduera praktikoak egongo dira. Kasu honetan, deialdiari uko egiteko nahikoa izango da probara ez aurkeztea.

Nahitaez erabili beharreko materialatoggle-navigation

Ikasleek nahitaez erabili beharrezko materialak e eskuragarri izango dituzte. Material hauek klase magistraletan eta klase praktikoetan ere erabiliko dira. Ikasgaiaren programa eta osagarrizko materialak e-gela web gunean izago dira.

Bibliografiatoggle-navigation

Oinarrizko bibliografia

Collins, D. (1998) Organizational Change: Sociological Perspectives. London: Routledge
Edquist, C. (1997) Systems of Innovation: Technologies, Institutions, and Organizations, London, Pinter
Huczynski, A. (2006) Management Gurus. London: Sage, revised edition
Olazaran, M. y Gómez-Uranga, M. (Coords.) (2001) Sistemas regionales de innovación. Bilbao: Universidad del País Vasco, Servicio de Publicaciones
Sanz-Menéndez, L. and Cruz-Castro, L. (2005) “Explaining the science and tecnology policy of regional governments”, Regional Studies 7, pp. 939-954
Ziman, John (1987) An introduction to science studies. Cambridge University Press (existe edición en castellano)

Gehiago sakontzeko bibliografia

Barnes, D., Edge, D. (1992) Science in Context: Readings in the Sociology of Science. Open Uni. Press
Bück, J.Y. (2000) Gestión del conocimiento. Madrid: Aenor.
Braczyk, H., Cooke, P., Heidenreich, R. (Eds.) (1996): Regional Innovation Systems, London, University College London Press
Carballo, R. (2006) Innovación y gestión del conocimiento. Madrid: Díaz de Santos
Gibbons, M. (1994) The new production of knowledge: the dynamics of science and research in contemporary societies. London: Sage (hay traducción al castellano)
González de la Fe, T. y López Peláez, A. (Eds.) (2011), Innovación, conocimiento científico y cambio social. Ensayos de sociología ibérica de la ciencia y la tecnología, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas
Latour, B. (1987) Science in action: How to follow scientists and engineers throughout society. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press (hay edición en castellano)
Little, S., Quintas, P., Ray, T. (2002): Managing knowledge: an essential reader. London: Open University Press
Lundvall, B. (1992): National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, London, Pinter
MacKenzie, Donald; Wajcman Judy (editors) (1998) The Social Shaping of Technology: Second Edition. Open University Press: Buckingham, UK.
McKelvey, M.D., Edquist, C. (2000): Systems of innovation: Growth, competitiveness and employment. Cheltenham, UK: Edward Elgar
Olazaran, M., Albizu, E. y Otero, B. (2008) Innovación en las pequeñas y medianas empresas industriales guipuzcoanas, Bilbao: UPV-EHU, Servicio de Publicaciones
Rivero, S. (2002) Claves y pautas para comprender e implantar la gestión del conocimiento. Las Arenas (Bizkaia): Socintec
Sanz, Luis (1997): Estado, Ciencia y tecnología en España (1939-1997). Madrid: Alianza Editorial
Ziman, John (2008) Teaching and learning about science and society. Cambridge University Press

Aldizkariak

Organization Studies
Revista Española de Sociología
Revista Internacional de Sociología
Revista Española de Investigaciones sociológicas
Research Policy
Regional Studies
European Planning Studies
Technovation

Web helbideak

OCDE
European Commission
Cotec
Orkestra
Eustat
INE
Eurostat
Society for Social Studies of Science
European Association for the Study of Science and Technology

Taldeaktoggle-navigation

01 Teoriakoa (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
16-16

09:00-11:30

11:30-13:00

17-30

09:00-11:00

11:30-12:30

Irakasleak

01 Mintegia-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

12:30-13:00

Irakasleak

01 Gelako p.-1 (Gaztelania - Goizez)Erakutsi/izkutatu azpiorriak

Egutegia
AsteakAstelehenaAstearteaAsteazkenaOstegunaOstirala
17-30

11:00-11:30

Irakasleak