Abokatutza

Aurkezpena

Zuzenbide Fakultateak proposatutako abokatutzako masterra egiaztatu eta onartu dute:

(1) Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak.

(2) Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentziak (Unibasq).

Kualifikazio-maila

Titulu honek Goi Mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Esparruko (MECES) 3. maila du aitorturik; maila hori Kualifikazioen Europako Esparruko (EQF) 7. mailaren parekoa da, urtarrilaren 23ko 22/2015 Errege Dekretuak jasotzen duenez (BOE 2015/02/07).

Lanbide arautua edo parekoa

Kredituen banaketa

 

1. ikasturtea  
Nahitaezko irakasgaiak 51 ECTS
Hautazko irakasgaia 3 ECTS
2. ikasturtea  
Kanpoko praktikak 30 ECTS
Master amaierako lana 6 ECTS

2017/2019 edizioa

Taldea Kopurua Informazioa
Leioa 55 Idazkaritza: bi-zuzenbide.fak.idazkaria@ehu.eus
Tel. 946 013 151
Donostia 55  Secretaria: secretaria.fac.derecho-gi@ehu.eus
Tel. 943 015 129

Irakasgaien taula.

2017/2019 edizioa

Praktiken kudeaketa

BIZKAIAko Abokatu Kolegioa - Elena Pombo Jiménez: epombo@aciesabogados.eu 

GIPUZKOAko Abokatu Kolegioa - Marta Moreno Marcos: marta.moreno@ehu.eus

 

Master Amaierako Lana

Erregelamendua

Eranskina I

Eranskina II