ENERGIA

Argi dago kezkatzen gaituela

2008ko EKOBAROMETROAren arabera, klima-aldaketa da euskal gizartearen ehuneko handiena (%63, populazioaren ia bi herena) kezkatzen duen ingurumen-arazoa. Hain zuzen ere, gaur egungo energia-eskemak eragindako klima-aldaketak.