HONDAKINAK

EZAGUTZEN DUZU EAEKO HONDAKINAK PREBENITZEKO ETA KUDEATZEKO ESPARRUA?

GARAPEN IRAUNKORRAREN EUSKAL INGURUMEN ESTRATEGIA (GIEIP) 2002-2020 esparruan, honako helburu estrategikoa zehazten du II. INGURUMEN ESPARRU PROGRAMAK (IEP) 2007-2010 (pdf, 1,46 Mb), hiri hondakinei (HH) dagokionez:

EAEn sortutako HH guztien %35 birziklatzea.

Oharra:

EAEn sortutako HHek milioi bat tona/urtea gainditzen du (Iturria: EAEko Hiri Hondakinen Bilakaeraren Txostena 2003-2007. IHOBEk editatua).

INGURUMENAREN ALDETIK IRAUNKORRA DEN EUSKAL KONTSUMO PLANAK 2006-2010 (pdf, 9,76 Mb) (Programa hori Euskal Ingurumen Estrategiaren testuinguruan garatu da) honako adierazle estrategikoak eta ingurumen-adierazleak barne hartzen ditu:

ADIERAZLE ESTRATEGIKOAK
Adierazlea 2004. urteko
datuak
2010. urterako
helburua

Hondakinak beti bereizten dituzten 15 urte baino gehiagoko kontsumitzaileen ehunekoa:

  • Kristala, papera eta kartoia
  • Pilak eta bateriak
  • Erabilitako sukaldeko olioak

% 78
% 70
% 25

 

% 90
% 80
% 45

 

JOEREN JARRAIPENA EGITEKO INGURUMEN-ADIERAZLEAK
Hondakinak sortzea Biztanle bakoitzak urtean sortutako hiri-hondakin kantitatea
Hondakinen kudeaketa Urtean birziklatutako hiri-hondakinen kantitatea vs urtean zabortegira eramandako hiri-hondakinen kantitatea