Izapideak

IDAZKARITZAKO IZAPIDEEN EGUTEGIA

TITULUA ESKATZEA

Prozedura honako hau da:

 •     Titulua eskatzea betetzea eta sinatzea
 •     NANren fotokopia eranstea (indarrean)

 Dagozkion tasak ordaintzea (Idazkaritzan emandako abonu-agiriaren bidez). Izapide horiek egin ondoren, TITULUA ALDI BATERAKO ORDEZKATZEKO ZIURTAGIRIA emango zaio eta horrek balio ofiziala izango du, titulua igorri arte.

Titulua jasotzea

Eskaera egin zenetik epe bat igarota, Idazkaritzak behin betiko titulua igorriko du eta Tituluen Bulegoak mezu elektroniko bat bidaliko dio ikasleari horren bila joan daitekeela adieraziz.
Izapide hori interesdunak BERAK egin beharko du, edo NOTARIO-AHALORDE bidez beste pertsona bati eskuordetuta.

Titulua bidaltzea

Hori jasotzeko idazkaritzara joateko aukerarik izan ezean, idatziz eska daiteke titulua bidaltzeko eskabide-orria Titulua bidaltzea beste Probintzia bateko Hezkuntza Ordezkaritzara, UVP-EHUren beste Campus bateko Errektoreordetzara, edo beste herrialde bateko Espainiako Kontsul Bulegora.

TITULUAREN EUROPAKO GEHIGARRIA (TEG)

Tituluaren Europako Gehigarriaren helburua da Europako herrialdeetan emandako goi-mailako hezkuntzako tituluen gardentasuna areagotzea eta horien aitortza profesionala eta akademikoa erraztea.

PROZEDURA

 • Ikastegiaren idazkaritzan edo EHUko webgunearen bidez eskatuko da. Interesa duen pertsonak nahi adina eskatu ahal izango ditu, aldez aurretik ezarritako tasa ordainduta.
 • TEGa hiru hizkuntzatan egingo da: gaztelania, euskara eta ingelesa
 • TEGa ikastegiaren idazkaritzan emango da, ordainketa egin eta astebete ingurura; arrazoi teknikoengatik eragozpenak sortzen ez baldin badira

ZIURTAGIRIAK ESKATZEA

Web bidez eskatzea 

Espedienteak kontsultatzeko GAUR programan "Norberaren Ziurtagiri Akademikoa (NZA) eskatzea" izeneko aukera jarri da.

Ordainketa egin daiteke:

 • Ordainketa-pasagunearen bidez, banka elektronikoaren erabiltzaile edo kreditu-txartel baten titular gisa
 • Abonu-agiri bidez

Eskaeran seinalatutako posta elektronikora bidaliko da

Eskaeta idazkaritzan

 1. Ordaindu dagozkion tasak, eskaera egitean jasotako abonu-agiriaren bidez.
 2. Interesdunak gestio hori egitera etortzeko aukerarik izan ezean, beste pertsona batengan delegatu ahal izango du, baimen bat eta NANaren fotokopia eramanez gero. Baimendutako pertsonak bere NANaren fotokopia erantsi beharko du.

GRADUZ ALDATZEA

ORDUTEGIA/TALDEZ ALDATZEA

HAUTAZKO KREDITUAK ONARTZEKO ESKATZEA

Hau izango da Arte Ederren Fakultatean hautazko kredituen aitorpena eskatzeko prozedura curriculumari ez dagozkion kanpoko praktikak, kultur eta kirol jarduerak, ikasleen ordezkari lana eta lankidetzako jarduera solidarioak egiteagatik.

 • Eskaera eta kasuan kasuko agiriak ikastegiko idazkaritzan aurkeztu behar dira horretarako ezarritako epeetan. (Ikus fakultateko idazkaritzako tramiteen egutegia).
 • Hirugarren eta laugarren mailetako hautazko kredituetarako eska daiteke.
 • Aitorpena eskatu nahi duten ikasleak EZ DIRA HAUTAZKO KREDITU HORIETAN MATRIKULATU BEHAR, bekadunak izan ezik.
 • Ikaslea laugarren mailan matrikulatzen bada, eta hirugarren mailan hautazko kredituak egiteke baditu, nahitaez matrikulatu beharko da horietan, kreditu horien aitorpena nahi izanda ere.
 • Ikasketa plan osotik, gehienez 6 kreditu bakarrik aitor daitezke.
 • Aurkeztutako dokumentazioa ikusita, ebazpen bat eman eta aitorpen hori ikaslearen espedientean sartuko da, betiere ezarritako prezio publikoak lehenik ordainduta.
 • Zalantzarik izanez gero, informazioa eskatu ikastegiko idazkaritzan.

IRAKASGAI OSAGARRIAK EDO GEHIEGIZKO KREDITUEN ARAUTEGIA

BALIOZKOTZEKO ESKAERA

Dokumentazioa:

 1. Baliozkotzeko eskabide-orria. Bertan zehaztuko dira baliozkotu nahi diren irakasgai guztiak.
 2. Norberaren Ziurtagiri Akademikoa.
 3. Gainditutako irakasgaien programa ofizialak ikastegiaren zigiluarekin.

Dokumentua:

 • Baliozkotzeak eta kredituen onarpenak eskaria (Dokumentua ezin izan da aurkitu.)

ATZERRIKO UNIBERTSITATE-IKASKETEN BALIOZKOTZEA

 • Dagokion Eskabide-orria bete. Bertan zehaztuko dira baliozkotu nahi diren irakasgai guztiak.
 • Norberaren Ziurtagiri Akademikoa.
 • Gainditutako irakasgaien programa ofizialak ikastegiaren zigiluarekin

Baliozkotzeak eskatzeko aurkeztuko diren dokumentu guztiak ofizialak izango dira, eta bide diplomatikoaren bitartez legalizatuak, indarrean dagoen legeriarekin bat etorrita.

Dokumentuekin batera, hala behar izanez gero, gaztelaniarako itzulpena ere aurkeztuko da.

Dokumentuak:

KONPENTSAZIO BIDEZKO EBALUAZIOA ESKATZEA

Konpentsazioa eskatu ahal izateko, honako baldintza hauek bete beharko dira:

 • Ikasturtean matrikulatuta egotea.
 • Irakasgaien deialdiak agortuta ez edukitzea.
 • Konpentsatutako irakasgaiek tituluaren kreditu kopuru osoaren % 6ko balioa izango dute gehienez ere eta kredituen % 90 gaindituta eduki beharko da.
 • Konpentsatu nahi diren irakasgaietako hiru deialdietara aurkeztu izana beharrezkoa izango da eta gutxienez horietako batean 3ko kalifikazioa izango du eskatzaileak.
 • Karrera amaierako proiektua konpentsatzeko eskaerarik ez da onartuko.

Ikasleek ebaluazio berezia eskatu ahal izango dute ikasturte bakoitzeko irailan eta martxoan. Eskaria egiteko azken eguna hilaren 5a izango da kasu bietan. Arte Ederren Fakultateko.

Konpentsazio epaimahaiak iraila edo martxoaren 15a baino lehen hartu beharko du erabakia, hurrenez hurren.

IKASKETA AMAIERAKO DEIALDIA

 •  Lehenengo matrikulakoak ez diren irakasgaietan baino ezingo da ikasketa amaierako deialdirako eskaria egin. Salbuespen bakarra izango da Gradu Amaierako Lana.
 •  Ikasketa amaierako deialdirako eskaria egin ahal izango dute ikasketak amaitzeko gehienez ere 30 kreditu falta dutenek (GRALa izan ezik)
 •  Ikasketa amaierako azterketak ebaluatzeko erabiliko den sistema azken ebaluazioa izango da.
 •  Ikasle bakoitzak ikasketa amaierako deialdi bat baino ezingo du eskatu.

LEKUALDAKETEN ARAUDIA

Unibertsitateak ezarritako baldintza orokorrez gainera, Ikasketak Arte Ederren Fakultateak bartzarran erabaki du gradu-ikasketa horietan jarraitu nahi duten ikasleek (lekualdatzeko eskatzaileek) beraien graduko lehenengo eta bigarren maila jatorriz oso-osorik gaindituta izan behar dituztezla.

Dokumentazioa

1. Espedientea lekualdatzeko eskari inprimakia.
2. Unibertsitatera sartzeko proben (hautaproben) fotokopia.
3. NANaren fotokopia.
4. Egindako ikasketen ziurtagiri akademikoa. Ziurtagirian ondokoak agertu beharko dira jasota argi eta garbi:
• Kalifikazioak
• Zenbat deialdi agortu diren
• Iraute Arauak bete diren edo ez.
Agiri hau ez da beharrezkoa UPV/EHUko ikasleentzat.
5. Irakasgaiak baliozkotzeko eskaria irakasgaiaren programa ofizialak erantsita.

Dokumentuak:

MATRIKULA EZEZTATZEKO ESKAERA

Ikasleak matrikula ezeztatu ahal izango du abenduaren 31 arte. Data hori igarota ez da matrikula ezeztatzeko eskaerarik onartuko, aldez aurreko eskaera arrazoitua eginda ikastegiko zuzendaritzak berariaz baimendu ezean.
Ikasleak eskatuta egindako ezeztatzeak ez du matrikula ordaintzeko konpromisotik salbuesten. Konpromiso hori matrikula egitean hartzen da.

Kontsultatu matrikula ezeztatzeari buruz indarrean dagoen araudia.

UKO EGITEA

ARDURALDI PARTZIALA

LAN ARLOKO ESPERIENTZIA EGIAZTATUA DUTEN 40 URTETIK GORAKOENTZAKO SARRERA

Arte Ederren Fakultateko gradutan 40 urtetik gorakoentzako sarrerarako baldintzak (Ikastegiko Batzarra, 2016.02.03)

ESKAERA OROKORRA

JARRAIBIDEAK UPV/EHUKO POSTA OHIZKO KONTURA BIDERATZEKO