Tratu onen, berdintasunaren eta herritartasunaren aldeko hezkuntza

Unibertsitateko sail ezberdinen arteko egitasmo gisa sortzen da taldea, bai ikerketa eremuari, bai hezkuntza esku-harmen eremuari erantzuteko asmoz.

Ikerketa taldearen gaia kezka hauen inguruan laburbiltzen da: "ondo tratatatzeko, berdintasunerako eta hiritartasunerako hezkuntza".