Irakaskuntza eta Ikerketarako Laguntzako erdi mailako teknikaria (Kimika)

Eskaintza:
Bolsa de trabajo externos
Araubide juridikoa:
Lan Kontratuduna
Taldea:
2
Deialdiaren data:
2018ko urtarrilaren 22an
Sartzeko era:
TXANDA LIBREA
Egoera:
Tramitatzen

Hautaketa-prozesuaren garapena

Azterketa eguna eta lekua

Oposizio fasearen behin-behineko emaitzak

Erreklamazioa aurkezteko epea 2019-4-1tik 2019-4-5ra

Merezimenduak aurkezteko epea: 2019ko apirilaren 1etik 5era, biak barne.

Oposizio fasearen behin betiko emaitzak

Lehaiketa fasearen behin-behineko emaitzak

Erreklamazioa aurkezteko epea 2019-6-11tik 2019-6-17ra

Euskara fasearen behin-behineko emaitzak