Dokumentu interresgarriak

Azaroak 25 : Beldurrari hortzak erakutsi

 

Berdintasunaren alde bizi eta lan egiteko baliabideen gida

Gidaren helburua da berdintasun handiagoko gizarte bidezkoago baten eraikuntzan indibidualki nahiz modu kolektiboan inplikatzen garen edo inplikatu nahi dugun pertsona eta erakunde guztientzako laguntza-tresna izatea.

Gida honetan honako alderdi hauei buruzko informazioa aurkituko duzue: berdintasunerako erakundeak, jabekuntzarako eskolak eta emakumeen etxeak; mugimendu feminista eta emakumeen mugimendu asoziatiboa; emakumeen aztarnen eta feministen aztarnen mapak; berdintasunaren aldeko gizonen elkarteak; diru-laguntzak, bekak eta laguntzak; sariak; behatokiak eta estatistikak; dokumentazio-zentro espezializatuak; prestakuntzarako eta ikerketarako baliabideak; blogak eta atariak; lan-arloko baliabideak eta baliabide profesionalak; etab.

Etengabe eguneratzen eta hobetzen den tresna izateko asmoarekin sortu da gida eta, beraz, zuen proposamen eta iruzkin guztiak bidaltzera gonbidatzen dizuegu, honako helbide elektroniko honen bitartez: igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org

Bukatzeko, jakinarazten dizugu gure jarduerei buruzko informazioa jasotzeko, buletin elektronikoan harpide zaitezkeela.

 

BIESES datu-basea (Bibliografía de Escritoras Españolas)

 

Bizkaiko Genero Indarkeriaren Behatokia

 

Blog de Ciencia y Literatura que promueve una perspectiva femenina de la Ciencia

 

Contra la violencia machista, Coeducación

 

Co­RSE: empresarias y emprendedoras del medio rural: corresponsabilidad social como garantía del fomento del empleo femenino

COAG Castilla y León eta Amayuelas. Informazio gehiago: (http://www.empresariasyemprendedorasmundorural.com) donde podéis conocer qué hacemos y en qué consiste, así como el enlace al último vídeo publicado.

 

Directorio de recursos educativos para la igualdad y la prevención de la violencia de género

Subvencionado por del Instituto de la Mujer - Secretaría General de Políticas de Igualdad

 

Educando en Igualdad. Materiales para trabajar en el aula

 

Emakumeen Elkarteen Gida gaurkotua argitaratu du Emakundek

Emakunde sortu zenez geroztik, emakumeak ahaldundu daitezen bultzatzea eta emakumeek eremu soziopolitikoan duten parte-hartzea eta eragina sendotzea izan dira erakundearen funtsezko helburuetako bi. Testuinguru honetan, Emakundek Emakumeen Elkarteen Gida gaurkotua argitaratu du. Beharrezkoa da herritar guztiei emakume-elkarteen berri eta elkarteok egiten dituzten jardueren berri ematea; hain zuzen ere, behar horri erantzuteko eguneratu dira bai argitalpen hau, bai argitalpenaren jatorri den katalogoa. Argitalpen horren bidez, baliabideak koordinatu eta optimizatu daitezen ahalbidetu nahi da, eta esperientziak trukatzea bultzatu, elkarteen arteko sareak sortu eta sendotu ahal izateko.

 

Emakumeek espazio publikoan duten beldurraren inguruko ikerketa aurkeztu du Emakundek

Emakunde- Emakumearen Euskal Institutuak "Kalea nirea da? Boterea, beldurra eta ema kume gazteen ahalduntze estrategiak espazio publikoetan" izenburuko ikerketa aurkeztu du. Ikerketa hau Emakundek urtero genero eta berdintasuna gaiak lantzen dituzten lanei ematen dizkien hiru beketako baten emaitza da eta egileak María Rodó de Zárate eta Jordi Estivill i Casany izan dira. Informazio gehiago Emakunde aldizkarian eta Irekian.

 

Emakundek “Experiencia de la detención policial en las mujeres de la Comunidad Autónoma del País Vasco” ikerketa aurkezten du

Emakunderen beka baten laguntzarekin Lohitzune Zuloagak, Estibaliz de Miguelek eta Miren Ortubayk egindako “Experiencia de la detención policial en las mujeres de la Comunidad Autónoma del País Vasco” izeneko ikerketak 2011-2016 epean EAEn poliziak atxilotutako emakumeen esperientzia aztertzen du, genero-ikuspegitik.  Helburua fenomenoaren dimentsioa eta ezaugarriak ezagutzea izan da, arau-hausteak egin izanaren akusaziopean gure lurraldeko polizia-etxeetatik igarotzen diren emakumeen bizipenari arreta berezia eskainiz. Informazio gehiago Emakunde aldizkarian eta Irekian, aurkezpenaren grabazioa osorik.

 

Emakundek "Genero Berdintasunaren Alorreko Lan Eskubideen Gida" argitaratu du

Emakundek "Genero Berdintasunaren Alorreko Lan Eskubideen Gida" argitaratu du, 2009an Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeak argitaratu zuena eguneratuta. Herritarrei genero-berdintasunaren arloan emakumeek eta gizonek dituzten lan-eskubideen berri ematea da gidaliburuaren helburua. 

 

Etxebizitzarik gabeko pertsonen egoera genero ikuspuntutik aztertzen duen ikerketa aurkeztu du Emakundek

Emakunde/Emakumearen Euskal Erakundeak "EAEko bizitegi bazterketa larriaren fenomenoa genero ikuspuntutik ikusita" izenburuko ikerketa aurkeztu du gaur. Orain arte gaiari buruz egindako ikerketa gehienetan azaltzen da bizitegi bazterketa larrienean dauden pertsonen artean gehienak gizonak direla, baina SiiS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroak burutu duen ikerketa honek azaltzen duenez, bizitegi-bazterketaren egoeren artean emakumeen presentzia minimizatzeko joera izan da, oro har. Bizitegi bazterketa jasaten duten emakumeak gehiago dira guztira, baina gizonak baino ikusezinagoak dira presentzia gutxiago dutelako kaleetan. Informazio guztia Emakunde aldizkarian eta Irekian.

 

FEM_CHECK: Egiaztatze feminsta zerrenda bat, erabilera eskuliburuarekin

Emaús Gizarte Fundazioaren publikazio berria azaldu nahi dizuegu: FEM_CHECK: egiaztatze feminista zerrenda bat, erabilera eskuliburuarekin, zein Mugarik Gaberen laguntzarekin egin den.

Egiaztatze tresna honek gure jardueren jarraipena eta ebaluzaioa erraztea bilatzen du, zehazki, genero ikuspegia deitzen den alde horretatik. Askotan, instrumentalizatu edota indargabetu den arren, ongi erabiltzen bada, analisi feminista sustatzen lagundu gaitzake ulertzen dugu, baita egiten dugun eta nola egiten dugun horretan aldaketa feministak sustatzen ere.

Tresna hau jarduera konkretuetan (tailerrak, materialen elaborazioa, etab.) eta prozesu zabalagoetan erabili ahal izango dugu, adibidez, proiektu bat gauzatzean, diseinutik hasi eta amaiera, edo antolakuntza-plangintza prozesu batean.

 

Kirolean emakumeen kontrako sexu-jazarpena eta abusuak prebenitzeko gida

Horretara dator, batez ere, gidaliburu hau; eta etorri ere Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak bultzatuta eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak lagunduta dator. Bi gauza nahiko lituzke lortu: nola edo hala kirolari loturik dagoen pertsona oro jakitun egitea eta jabetuaraztea, jarrera onartezinak identifikatuz eta kirolean emakumeen aurka gertatzen diren sexu-jazarpenezko eta -gehiegikeriazko egoerei aurrea hartzeko neurriak proposatuz; eta gidalerro batzuk ematea, esparru honetan emakumeen aurkako sexu-jazarpenik eta gehiegikeriarik gertatzen bada, zer-nola egin jakiteko.

 

Kontratazioetan berdintasuna bermatzeko enpresentzako gida argitaratu du Emakundek

Administrazioa gero eta berdintasun-klausula gehiago ari dira txertatzen kontratazioan, eta enpresek klausula horiei erantzun behar diete. Horregatik, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak Enpresentzako gida: berdintasuna kontratazioetan gida diseinatu du helburu espezifiko honekin: enpresei erraztea errekerimendu horiei erantzun egokia eman diezaieten lizitazioetan, baita helburu orokor honekin ere: berdintasuna sustatzea erakundeen kudeaketan eta funtzionamenduan. Informazio gehiago Emakunde aldizkarian

 

La igualdad entre hombres y mujeres se retrasa ciento setenta años según el Foro Económico Mundial

La igualdad de género podría retrasarse 170 años, hasta el 2186, al frenarse de forma drástica los avances en esa materia, según el informe del Foro Económico Mundial, que tiene en cuenta la educación, la salud y supervivencia, las oportunidades económicas y el empoderamiento político.

 

Las Mujerres y la Ciencia. La apuesta por la investigación con perspectiva de género del horizonte 2020

 

Medicus Mundi Gipuzkoa. Ikerketa: Ideario amoroso entre la adolescencia y juventud de Gipuzkoa

 

"Por las Mujeres en la Ciencia" agiria

 

Publizitate eta komunikazio ez sexistarako kode deontologikoa eta autoerregulaziokoa Euskadi

EMAKUNDE - Emakumearen Euskal Erakundea. Begira, Publizitate eta komunikazio ez-sexista erabiltzeko Aholku Batzordea

 

Resumen del Informe de la diagnosis de la Red de Atención y Recuperación Integral para las mujeres en situación de violencia machista 2016

Grupo de Investigación Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Autoría: Encarna Bodelón, Gemma Nicolás Lazo, Fernando Antón Alonso, Neus Tur, Maria Barcons Campmajó, Paula Arce, Cristina Fernàndez Bessa, Laura Álvarez, Andrea Martínez i Sergi Salvador

El resumen del informe que se presenta es el resultado de la Diagnosis de la Red de Atención y Recuperación Integral para las mujeres en situaciones de violencia machista (VM), encargo del Institut Català de les Dones al Grupo de investigación Antígona, de la Universidad Autónoma de Barcelona, con la colaboración del Departamento de Interior, el Departamento de Justicia y la Secretaría de Familia. El informe completo está disponible en el Centre de Documentació de Dones del Institut Català de les Dones (ICD).

 

Un minuto para la Igualdad

Red de políticas de igualdad entre mujeres y hombres en los fondos comunitarios: Tres nuevas herramientas para el mainstreaming de género.

 

Beste dokumentuak: