Egoeraren txostenak

Emakumeak eta gizonak UPV/EHUN: 2008

UPV/EHUko emakumeak eta gizonak grafiko batean irudikatuz gero, guraizeen forma ageri da.

Ikasleei buruz:

 • UPV/EHUko ikasle gehienak emakumeak dira (%56), baina desorekak ere badaude, batik bat irakaskuntza teknikoetan (%31) eta osasun zientzietan (%82).
 • Azken hamarkadan, emakumeak ugaritu egin dira Zientzia Esperimentaletan, Irakaskuntza Teknikoetan, Osasun Zientzietan eta Giza Zientzietan.
 • Hazkunde handiena ehunekoetan Irakaskuntza Teknikoetan eman da (%35).
 • Aldeak daude ikasketak aukeratzerakoan nesken eta mutilen artean.
 • Mutilen erdiek irakaskuntza teknikoak aukeratzen dituzte (%51).
 • Nesken %18k bakarrik aukeratzen ditu ikasketa teknikoak.
 • Irakaskuntza Teknikoetan salbuespen bi daude: Arkitektura eta Ingeniaritza Kimikoa.

Kalifikazioei buruz:

 • Oro har, unibertsitatera sartzeko nota hobea lortzen dute emakumeek gizonek baino.
 • Emakumeek titulazio gehiagoetan ateratzen dute gizonek baino nota hobea, 104 titulazioetatik 59tan.

Mugikortasunari buruz:

 • Erasmus programan parte hartzen duten ikasleen %61 emakumeak dira.
 • SICUE-Seneca (Espainia) programako ikasleen %35 emakumeak dira.
 • UPV/EHU-AL (Latina Amerika) programako ikasleen %60,3 emakumeak dira.
 • Beste Norakoak (AEB, Kanada, Errusia, Filipinak) programako parte hartzaileen erdia emakumeak dira.
 • Graduondoko ikasle gehienak emakumeak dira %53, Doktorego Programetan eta %60 Berezko Ikasketetan.