UPV/EHUko produkzio zientifiko digitalaa ikasketa feministak eta generokoak

ADDI: Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) Irakaskuntza eta Ikerketarako Artxibo Digitalera

 

Ikasketa feministak eta generokoen inguruko bilaketarako GAKO-HITZAK
AHULDUNTZEA AITATASUNA AMATASUNA
ANDROGINIA ANDROGINOA ANDROZENTRISMOA
ANIZTASUN AFEKTIBO SEXUALA BATERATZEA BEIRAZKO SAPAIA
BERDINTASUNA BISEXUALA BISEXUALITATEA
DISKRIMINAZIO POSITIBOA EKINTZA POSITIBOA EKITATEA
EKOFEMINISMOA EMAKUMEEN SALEROSKETA ERANTZUKIDETASUNA
ETXEKO INDARKERIA FAMILIAKO INDARKERIA FEMENINOA
FEMINISMOA FEMINITATEA FEMINIZAZIOA
GENERO INDARKERIA GENEROA GINOZENTRISMOA
GIZAKIEN SALEROSKETA HEMBRISMOA HETEROSEXUALA
HETEROSEXUALITATEA HEZKIDETZA HOMOFOBIA
HOMOSEXUALA HOMOSEXUALITATEA INDARKERIA MATXISTA
INDARKERIA SEXISTA INTERSEXUALA INTERSEXUALITATEA
KONTZILIAZIOA LESBIANA LESBIANISMOA
LGBT/LGTB LGBTI/LGTBI MASKULINITATEA
MASKULINOA MATRIARKATUA MATRILINEALISMOA
MATXISMOA MATXISTA MISOGINIA
ORIENTAZIO SEXUALA OSASUN SEXUALA PARITATEA
PATRIARKATUA PROSTITUZIOA QUEER
ROLA SEXISMOA SEXISTA
SEXU JAZARPENA SEXUA SEXUALA
SEXUALITATEA SEXU-DISKRIMINAZIOA TRANSEXUALA
TRANSGENEROA TRATU TXARRA TRATU TXARREN EMAILEA
UGALKETA-ESKUBIDEAK UGALKETA-OSASUNA  
KEYWORDS for gender and feminism studies
ABUSE ABUSER AFFIRMATIVE ACTION
ANDROCENTRISM ANDROGYNOUS ANDROGYNY
BISEXUAL BISEXUALITY COEDUCATION
CONCILIATION DIVERSITY DOMESTIC VIOLENCE
ECOFEMINISM EMOTIONAL SEXUAL EMPOWERMENT
EQUAL OPPORTUNITIES  EQUITY FEMALE
FEMININITY FEMINISM FEMINIZATION
GENDER GENDER ROLE GENDER VIOLENCE
GLASS CEILING GYNOCENTRISM HOMOPHOBIA
HOMOSEXUALITY HUMAN TRAFFICKING INTERSEXUAL
INTERSEXUALITY LESBIAN LESBIANISM
LGBT / LGTB LGBTI / LGTBI MALE
MALE CHAUVINISM MALE CHAUVINIST MASCULINITY
MATERNITY MATRIARCHY MATRILINEALISM
MISOGYNY PARITY PATERNITY
PATRIARCHY POSITIVE DISCRIMINATION PROSTITUTION
QUEER REPRODUCTIVE HEALTH REPRODUCTIVE RIGHTS
SEX SEXISM SEXIST
SEXIST VIOLENCE SEXUAL SEXUAL DISCRIMINATION
SEXUAL HARASSMENT SEXUAL HEALTH SEXUAL ORIENTATION
SEXUAL TRADE SEXUAL VIOLENCE SEXUALITY
TRADING IN WOMEN TRANSEXUAL TRANSGENDER