Aurkezpena

Eskuduntzak

Berrikuntza:

 • Irakasketa-ikasketarako prozesuak eta titulazio ofizialen curriculum garapena laguntzea.
 • Irakasle eta ikertzaileen prestakuntza, irakasle eta ikertzaileen arloko eskumena duen errektoreordetzarekin koordinatuta.
 • Berrikuntzarako programak ezarri eta hedatzea, graduko eta graduondoko tituluak lortzera bideratutako irakaskuntzaren arloan, graduko eta graduondoko ikasketen eskumena duen errektoreordetzarekin koordinatuta.
 • Irakaslanaren ebaluazioa.
 • Irakaskuntzarako eta ikaskuntzarako lineako euskarria.
 • Kalitatearen kudeaketa eta emaitzen eta praktika egokien difusiorako prestakuntza.
 • Titulazio ofizialak sortzeko eta horien jarraipena egiteko laguntza ematea.
 • Antolakuntza zerbitzu eta atalen jarduera ebaluatzea.
 • Kalitate agentziekiko lankidetza.

Gizarte konpromisoa:

 • Erakunde publiko edo pribatuekiko lankidetza jarduerak, jasangarritasun eta gizarte konpromisoaren eremuan (generoa, lankidetza, boluntariotza…).
 • Emakume eta gizonen arteko berdintasuna egiazki betetzea bermatuko duten politikak diseinatu eta ezartzea, UPV/EHUren komunitatea osatzen duten pertsona eta organo guztietarako helburu eta xede gisa.
 • Eztabaida foroak eta gizartearekin elkarretaratzeko guneak.

Kulturgintza:

 • Arte eta kulturaren prestakuntza, ikerkuntza eta zabalkundearen sustapena.