Ikaskuntza Metologia Aktiboak Ingeniaritza Elektronikoko Graduan (MAAGIE)

edIKDit-18-39

Taldeko kideak

MAAGIE irakaskuntza taldeak Ingeniaritza Elektronikoko Graduan irakaskuntza-ikaskuntza metodologia berriak bultzatzeko jardueren definizio, antolakuntza eta garapenean dihardu. MAAGIEren helburua zeharkako gaitasunen garapenerako prozesua ezartzea da, proposaturiko menderatze-maila ezberdinei egokitutako helburuen lorpen gradual eta mailakatuaren bidez. Zeharkako gaitasunen garapenean inplizituki egina dagoen lana azaleratzea du xede, irakasgai ezberdinetan landutako alderdiak identifikatuz eta helburu nagusiak zein horiek lortzeko modu koordinatua definituz.

Taldeko kideak

  • María Amparo Varona Fernández (Koordinatzailea)
  • Aitziber Anakabe Iturriaga
  • Estibaliz Asua Uriarte
  • Inés Juliana del Campo Hagelstrom
  • Josu Jugo García
  • Nerea Otegi Urdanpilleta
  • Joaquín Portilla Rubín
  • Luis Javier Rodríguez Fuentes

Akreditazioa lortutako urtea: 2018

Berritze urtea: 2023