Gaiak

Biltzarrak bost ardatz tematiko izango ditu, 2030 Agendarenak, hain zuzen:

Pertsonak 

Pobrezia eta gosea –zeinahi eratakoak diren– desagerrarazteko ekimenak, eta duintasuna eta berdintasuna bermatzekoak.

Pobrezia desagertzea  Goserik ez izatea  Osasuna eta ongizatea  Kalitate oneko hezkuntza  Genero-berdintasuna

 • Pobrezia desagertzea
 • Goserik ez izatea
 • Osasuna eta ongizatea
 • Kalitate oneko hezkuntza
 • Genero-berdintasuna

Planeta 

Gure planetaren baliabideak babesteko eta klima aldaketa geldiarazteko ekimenak.

Edateko ura eta saneamendua  Energia eskuragarria eta ez-kutsatzailea  Ekoizpen eta kontsumo arduratsua  Klimaren aldeko ekintza  Uretako bizitza  Lehorreko bizitza

 • Edateko ura eta saneamendua
 • Energia eskuragarria eta ez-kutsatzailea
 • Ekoizpen eta kontsumo arduratsua
 • Klima babesteko ekintza
 • Uretako bizitza
 • Lehorreko bizitza

Oparotasuna

Bizimodu oparoak, naturarekin harmonian daudenak bermatzeko ekimenak.

Lan duina eta hazkunde ekonomikoa  Industria, berrikuntza eta azpiegitura  Desberdintasunak murriztea  Hiri eta komunitate jasangarriak

 • Lan duina eta hazkunde ekonomikoa
 • Industria, berrikuntza eta azpiegitura
 • Desberdintasunak murriztea
 • Hiri eta komunitate jasangarriak

Bakea eta aliantzak 

Bakea, justizia eta gizarte inklusiboa sustatzeko ekimenak, eta agenda inplementatzekoa, aliantza global sendo baten bitartez.

Bake, justizia eta erakunde sendoak  Itunak, helburuak lortzeko

 • Bake, justizia eta erakunde sendoak
 • Itunak, helburuak lortzeko

Esku zabalik hartuko ditugu garapen iraunkorrari ekarpen kritiko eta eraikitzaile bat egiten dioten GrAL guztiak, jakintza adarra edo gradua gorabehera.