Animatzen al zara EHUorkestra sinfonikoan parte hartzera? (2019/2020)

Proiektu honetan parte hartu nahi baduzu, formulario hau bete eta bidali.

Eremu hau beharrezkoa da
* Eskaera mota
Eremu hau beharrezkoa da
Eremu hau beharrezkoa da
Eremu hau beharrezkoa da
Eremu hau beharrezkoa da
Eremu hau beharrezkoa da

Eskaera betetzen den datan adingabea izanez gero, erantsitako agiria ekarri beharko da zuzendariarekin egoteko deitzen zaion proba egunean, aitak, amak edo legezko tutoreak sinaturik. 16 urtetik gora izan behar da (Deskargatu dokumentua inprimakiaren amaieran).

Eremu hau beharrezkoa da
Eremu hau beharrezkoa da
Eremu hau beharrezkoa da
Eremu hau beharrezkoa da
Eremu hau beharrezkoa da
* UPV/EHUrekiko lotura:
Eremu hau beharrezkoa da
Eremu hau beharrezkoa da
Eremu hau beharrezkoa da
* Instrumentua:
Eremu hau beharrezkoa da
Eremu hau beharrezkoa da
Eremu hau beharrezkoa da
Proiektu honetan parte hartzeko EHUorkestra sinfonikoaren kidea izan behar da.
Eremu hau beharrezkoa da
* EHUorkestra sinfonikoaren kidea
Estatutos

EHUorkestra Sinfonikoaren estatutuak (https://www.ehu.eus/eu/web/bizkaia/ehuorkestra-sinfonikoa-elkartea)

Eremu hau beharrezkoa da
* Estatutuak irakurri ditut
Datu pertsonalen babesa

Europako Parlamentuak eta Kontseiluak apirilaren 27an emandako 2016/679 EB Erregelamenduko 13. artikuluarekin bat etorrita (datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko erregelamendua), interesdunak eskubidea izango du bere datu pertsonal horiek atzitzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko, bai eta beste eskubide batzuk ere, informazio osagarrian jasotakoari jarraituz. Informazio osagarri hori http://www.ehu.eus/babestu loturan aurkituko du. Horretarako idazki bat igorri behar dio UPV/EHUko DBLO segurtasun-arduradunari helbide honetara: UPV/EHU - Errektoregoa - Sarriena auzoa z.g. 48940 Leioa (Bizkaia). Idazkiari bere identitatea egiaztatzeko dokumentuaren kopia erantsi behar dio.

Identifikatzeko Testua Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

EHUorkestra Sinfonikoa elkarteko kidea izateko baimena

Eskaera betetzen den datan adingabea izanez gero, erantsitako agiria ekarri beharko da zuzendariarekin egoteko deitzen zaion proba egunean, aitak, amak edo legezko tutoreak sinaturik. 16 urtetik gora izan behar da.