Animatzen al zara EHUorkestra sinfonikoan parte hartzera? (2020/2021)

Proiektu honetan parte hartu nahi baduzu, formulario hau bete eta bidali.

EHUorkestra Sinfonikoa elkarteko kidea izateko baimena

Eskaera betetzen den datan adingabea izanez gero, erantsitako agiria ekarri beharko da zuzendariarekin egoteko deitzen zaion proba egunean, aitak, amak edo legezko tutoreak sinaturik. 16 urtetik gora izan behar da.