Kreditu ziurtagiria

  • Gehienez 3 kreditu emango dira EHUorkestran parte hartzeagatik (kreditu bat entsegu edo kontzertuko 25 orduko).
  • Ziurtagiria eskaeran agertzen den helbidera bidaliko dugu.
  • Ziurtagiria eskatzeko epea: 15 egun natural, azken entsegutik aurrera hasita. Salbuespen moduan, eta behar bezala justifikatuta badago., epez kanpo egin ahal izango da eskaera, baina kontuan hartuta une horretara arte zenbatutako orduak baino ez direla agertuko bertan.
  • Harremanetarako:
  • Eskaera egiteko ondoren agertzen den formularioa bete behar da
Oharra: kasuan kasuko ikasturteko entseguak amaitu ondoren bidaliko dizugu ziurtagiria. Lehenago eskuratu nahi baduzu, esan ezazu formularioaren oharren atalan (eta gogoratu une horretara arte zenbatutako orduak baino ez direla agertuko bertan)

EHUorkestran parte hartzeagatik kreditu ziurtagiriaren eskaera

Eremu hau beharrezkoa da
Eremu hau beharrezkoa da
Eremu hau beharrezkoa da
Eremu hau beharrezkoa da
Eremu hau beharrezkoa da
Eremu hau beharrezkoa da
Eremu hau beharrezkoa da
Eremu hau beharrezkoa da
Eremu hau beharrezkoa da
Eremu hau beharrezkoa da
Eremu hau beharrezkoa da
Datu pertsonalen babesa

Europako Parlamentuak eta Kontseiluak apirilaren 27an emandako 2016/679 EB Erregelamenduko 13. artikuluarekin bat etorrita (datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko erregelamendua), interesdunak eskubidea izango du bere datu pertsonal horiek atzitzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko, bai eta beste eskubide batzuk ere, informazio osagarrian jasotakoari jarraituz. Informazio osagarri hori http://www.ehu.eus/babestu loturan aurkituko du. Horretarako idazki bat igorri behar dio UPV/EHUko DBLO segurtasun-arduradunari helbide honetara: UPV/EHU - Errektoregoa - Sarriena auzoa z.g. 48940 Leioa (Bizkaia). Idazkiari bere identitatea egiaztatzeko dokumentuaren kopia erantsi behar dio.

Identifikatzeko Testua Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA