EHUorkestra sinfonikoa

Elkartea

EHUorkestra sinfonikoa Elkartea irabazi asmorik gabeko elkarte pribatu gisa eratzen da, eta haren xedeetako batzuk dira: "Unibertsitarioen artean cultura zabaltzea musikaren bidez", "musika sinfonikoaren bidez cultura unibertsitatean eta Euskal gizartean komunikatzeko bitartekoa izatea", "musika sinfonikoa dibulgatzea", eta "Elkarteko kideen artean musika prestakintza eta ikerketa sustatzea" (Estatutuen 2. Artikulua).

UPV/EHU EHUorkestra sinfonikoa Elkartean persona elkartu fundatzaile giza izaten da.