2018ko asistentzia-jarduera

Pazienteak
Mota Kopurua
Tratatutako pazienteak 2.629
Paziente berriak 1.127
Egindako prozedura nagusiak
Mota Kopurua
Miaketak / Azterketak 2.667
Garbiketak 493
Harraskatzeak 159
Obturazio sinpleak 1.449
Obturazio konplexuak 64
Berregite lan handiak 63
Endodontziak 154
Hagin ateratzeak 490
Protesi finkoak 375
Protesi erauzgarriak 162
Oklusio-ferulak 99
Inplanteak 146
Biopsiak 31
Ortodonzia tratamenduak 10
Hortz zuriketak 8
Aho barruko erradiografiak 10.274
Erradiografia panoramikoak 907