2019ko asistentzia-jarduera

Pazienteak
Mota Kopurua
Tratatutako pazienteak 2.635
Paziente berriak 1.301
Egindako prozedura nagusiak
Mota Kopurua
Miaketak / Azterketak 2.531
Garbiketak 459
Harraskatzeak 141
Obturazio sinpleak 1.515
Obturazio konplexuak 39
Berregite lan handiak 52
Endodontziak 160
Hagin ateratzeak 528
Protesi finkoak 335
Protesi erauzgarriak 137
Oklusio-ferulak 60
Inplanteak 239
Biopsiak 24
Ortodonzia tratamenduak 13
Hortz zuriketak 7
Aho barruko erradiografiak 11.358
Erradiografia panoramikoak 860