2017ko asistentzia-jarduera

Pazienteak
Mota Kopurua
Tratatutako pazienteak 2.446
Paziente berriak 1.228
Egindako prozedura nagusiak
Mota Kopurua
Miaketak / Azterketak 2.144
Garbiketak 464
Harraskatzeak 508
Obturazio sinpleak 987
Obturazio konplexuak 42
Berregite lan handiak 47
Endodontziak 109
Hagin ateratzeak 584
Protesi finkoak 412
Protesi erauzgarriak 113
Oklusio-ferulak 70
Inplanteak 166
Biopsiak 30
Ortodonzia tratamenduak 12
Hortz zuriketak 8
Aho barruko erradiografiak 8.764
Erradiografia panoramikoak 1.117