Enpresen administrazioa (5. aldia)

INFORMAZIO OROKORRA

IKASTURTEA: 2018-2019
ARLOA: Gizarte eta  Zuzenbide-Zientziak
KREDITUAK: 9 ECTS (*)
MATRIKULA TASA: 225 euros
ZUZENDARITZA AKADEMIKOA: Ibon Zamanillo Elguezabal

(*)  ECTS kreditu batek 25 orduko balioa dua

AURKEZPENA

Proposatzen den ikastaro osagarria Bilboko Ingeniaritza Eskolan irakasten den Industria Ingeniaritza Unibertsitate Masterreko Gestio moduluaren barruan dago.

Ikastaroaren antolaketa Industria Ingenaritza Unibertsitate Masterraren lehen mailako lehen lauhilekoan ematen den izen bereko irakasgaiaren modu-modukoa da eta dauden baliabideak erabiliz emango da.  Ikastaroa  gainditu dezaten ikasleek masterreko irakasgaiaren baliozkotzea eskatu ahal izango dute

BALDINTZAK

Ikastaro osagarrian jardun ahal izango dira, Industri Teknologiaren Ingeniaritzako graduko ikasleak, baldin eta 30 ECTS edo kreditu gutxiago gainditu gabe eta Gradu Amaierako Lana egiteke badituzte.

IRAKASKETA

HASIERA ETA AMAIERA DATA: 2018/10/01-etik 2019/02/23-ra
EMATEKO TOKIA: Bilboko Ingeniaritza Eskola
HIZKUNTZA: Gaztelania eta euskara

INFORMAZIO BULEGOA

IKASTEGIA: Bilboko Ingeniaritza Eskola
HELBIDEA: Torres Quevedo, 1. 48013 Bilbo
TELEFONOA: 94 601 49 10
HELBIDE ELEKTRONIKOA: nerea.elorrieta@ehu.eus
WEBGUNEA: https://www.ehu.eus/eu/web/ingeniaritza-bilbo/358