Karguak

Departamentuaren karguak
Administrazio-idazkaria Elvira Fernandez Fernandez elvira.fernandez@ehu.es Tel. Luz. 946014799
Saileko zuzendaria MANUEL CLEMENTE

manuel.clemente@ehu.eus

946014834
Saileko Idazkaria IÑAKI ALCEDO inaki.alcedo@ehu.eus 946014840