Beste ikasketa batzuk

  • Unibertsitateko Ikastaro osagarria: "Gizarte-bazterkeria arriskuan dauden sektoreak". 4 ECTS kreditu balio ditu eta Pello Aramendi Jauregi da arduraduna. Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean ematen da.
  • Beste batzuk.